Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Viorel Ariton

Universitatea " Danubius" , Galati, România

Pagina web a instituției: http://univ-danubius.ro
Pagina web personală: http://www.univ-danubius.ro/public_html/ariton/index.html
Trimite un email

Născut(ă) în 1953

Interese: retele neuronale artificiale, logica fuzzy, abductie, fizica calitativa, sisteme cu conductie de flux, grafuri de legaturi, sisteme mari, diagnoza defectelor, diagnoza starii, noua economie, e-business, inteligenta afacerii

Detalii:
Viorel ARITON
născut la 1 iulie 1953, orașul Moinești, județul Bacău, România, de naționalitate Română

Studii


1999 Teza de doctorat "Diagnoza defectelor în abordare conexionistă la sisteme multifuncționale cu conducție de flux" - asupra unor metode originale de diagnoză bazate pe Inteligență Artificială pentru clasa de sisteme din titlu, cu aplicații în domenii tehnice și economice.
1986 Studii postuniversitare "Informatică industrială" la Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați, România.
1972-1977 Studii universitare Facultatea de Electrotehnică, Secția Electronică Aplicată a Universității Tehnice din Iași
1968-1972 Studii liceale secția Reală Liceu "A. T. Laurian" Botoșani

Membru în asociații profesionale
din 2005 Membru IEEE - Region 8
din 1992 Membru SRAIT - Societatea Română de Automatică Informatică și Telecomunicații
din 2003 Instructor acreditat ECDL al Fundației Europene ECDL - "Permisul de conducere al calculatorului"
din 2002 Membru EDEN - Asociația Europeană de Educație la Distanță - cu sediul la Budapesta.

Funcția actuală

2005 Profesor la Facultatea de Științe Economice, Universitatea "Danubius" din Galați, Director al Departamentului de Cercetare Dezvoltare Inovare

Funcții anterioare

2001-2005 Conferențiar la Facultatea de Științe Economice, Universitatea "Danubius" din Galați

2000-2001 Conferențiar la catedra de Calculatoare și Informatică Aplicată, Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
1993-2000 Șef lucrări la catedra de Calculatoare și Informatică Aplicată Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
1992-1993 Inginer de sistem la catedra de Calculatoare și Informatică Aplicată Facultatea de Nave și Inginerie Electrică, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați
1986-1992 Șef de proiect pentru "Sistem de supraveghere și control a distribuției energiei pe platforma industrială siderurgică SIDEX S.A. Galați" la Centrul de Calcul al SIDEX S.A.
1977-1986 Inginer de sistem la Centrul de Calcul al SIDEX S.A. Galați

Activități în străinătate
2007 Visiting Professor la Universitatea din Flensburg - Germania. Cursuri predate la BIAT (Berufbildungs Insitut fuer Arbeit und Technik) si la IIM (Institute for International Management).
2003 Vizită de colaborare științifică la Oxford Computing Laboratory - University of Oxford UK, pentru sisteme hibride de Inteligență Artificială (finalizată cu o lucrare științifică prezentată la conferința KES2003, Oxford, UK)
2001-2003 Întâlniri de lucru în cadrul proiectului "EUQuaSIT - Strategii Europene de calificare în Informatică și Comuni-cații": Flensburg ian. 2001, Lisabona - Portugalia feb. 2002, Neijkerk - Olanda iunie 2002, Praga - Cehia feb. 2003.
2000 Vizită de studiu pentru "Sistem interactiv de comunicare educațională în domeniul economic", Universitatea Paul Sabatier, Toulouse, Franța (3 săptămâni), proiect 41898/99 cu Banca Mondială (contract CNCSIS 202/99).
1999 Vizită preparatoare în cadrul programului SOCRATES-ERASMUS la Universitat Catalunya, Barcelona, Spania, (finalizată prin acord bilateral de mobilități pentru 5 studenți și două cadre didactice de partea română)
1998 Mobilitate de pregătire individuală TEMPUS IMG-97-RO-2036, la Universitatea Dortmund, Germania, pentru "Sisteme inteligente de diagnoză" (8 săptămâni).
1994 Mobilitate de pregătire didactică TEMPUS JEP 4684-93 DECOR, la Universitatea Darmstadt, Germania, pentru cursul "Rețele de calculatoare" (12 săptămâni).
Funcții de răspundere 2003 Director al Departamentului IDD (Învățământ Deschis și la Distanță) al Universității "Danubius" din Galați
2001 Membru al Senatului Universității "Danubius" din Galați
2001-2003 Membru al Consiliului Profesoral al Facultății de Științe Economice a Universității "Danubius" din Galați
1996-2000 Membru al Consiliului Profesoral al Facultății de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a Universității "Dunărea de Jos" din Galați.
1987-1992 Șef sector "Furnale-Oțelării-Energetic" pentru calculatoare de proces - Centrul de Calcul al combinatului SIDEX S.A.

Activitate didactică,
Cursuri universitare 2000-2003 Bazele Informaticii (Informatică I) - anul I al Facultății de Științe Economice a Universității "Danubius" din Galați
2000-2003 Limbaje și Medii de Programare - anul I al Facultății de Științe Economice a Universității "Danubius" din Galați
2000-2003 Proiectarea sistemelor Informatice - anul II al Facultății de Științe Economice a Universității "Danubius" din Galați
2000-2002 Comunicații și Comerț Electronic - anul IV al Facultății de Științe Economice a Universității "Danubius" din Galați
2001-2003 Informatică Juridică - anul II al Facultății de Științe Juridice a Universității "Danubius" din Galați
1997 și 2000-2002 Rețele de calculatoare - cursuri postuniversitare la Centrul de Formare Continuă și Transfer Tehnologic al Universității "Dunărea de Jos" din Galați
1996-1999 Baze de date - anii I și II la Facultatea Științe Economice și Administrative a Universității "Dunărea de Jos" din Galați
1995-2000 Rețele de calculatoare - anul IV la Facultatea de Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor, anul III la Colegiul de Tehnologie Informatică ale Universității "Dunărea de Jos"
1998-2000 Programarea sistemelor Distribuite - anul IV la Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a Universității "Dunărea de Jos" din Galați
1995-1998 Sisteme cu procesoare multiple - anul V la Inginerie Electrică și Știința Calculatoarelor a Universității "Dunărea de Jos" din Galați
1994-1999 Programarea și Utilizarea Calculatoarelor - anul I la Facultățile Mecanică, Metalurgie și Științe Economice și Administrative ale Universității "Dunărea de Jos" din GalațiActivități de cercetare științifică 2001-2003 Coordonator local în proiectul "EUQuaSIT - European qualification strategies in ICT" Leonardo da Vinci II, parteneri Universitatea din Flensburg Germania, Universitatea "Danubius" din Galați și firma Central Systems din Constanța - România, Institutul NUOV - Cehia, Kentek Institute Nijkerk - Olanda și firma Technoforma Lisabona - Portugalia.
1999-2000 Membru în echipa de elaborare și realizare a proiectului "Sistem interactiv de comunicare educațională în domeniul economic", contract cu Banca Mondială CNCSIS 202/99 (41898/99).
1999 Membru în echipa de realizare a Grant CNCSU 403/1999 (Consiliul Național al Cercetării Științifice Universitare), "Cercetări privind agenți inteligenți neuro-fuzzy pentru diagnoză", director contract prof. dr. Mircea Negoiță (Wellington Institute of Technology, New Zeeland)
1998 Membru în echipa de cercetare a Grant CNCSU 37/1998, director contract prof. dr. ing. Ion Dumitrache, Universitatea Politehnica București.
1997 Director de contract Grant CNCSU 7007/1997 poz. 28/264, "Sisteme expert hibrid pentru diagnoza defectelor la instalații hidraulice".
1996 Director de contract de cercetare 466/1996 MCT (Ministerul Cercetării și Tehnologiei)," Diagnoza defectelor la un laminor de benzi la rece", grant câștigat în competiția națională ORIZONT 2000 (două teme).
1995 Membru în echipa de cercetare a Grant CNCSU 4007/1995 - tema A4, director contract prof. dr. ing. Emil Ceangă, Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați.
1993-1994 Cercetător asociat la Institutul de Microtehnologie din București, Laboratorul de Logică Fuzzy și Rețele Neuronale Artificiale (director Academician prof.dr. Dan Dascălu).

Certificate de Inovator • Calculator de proces cu module MIND, brevet 51/1990 DIM (Departamentul Industriei Metalurgice - Ministerul Industriilor).
• Sistem multimicro cu magistrală comună STD-Z80, brevet 52/1990 DIM
• Sistem de coprocesoare folosind module MIND-UC2, brevet 53/1990 DIM
Cărți publicate
- Ariton V., Sisteme Informatice cu Baze de Date, Ed. Europlus, ISBN(10): 973-7845-45-7, (122 pag.), 2007.
- Ariton V., Comunicații și comerț electronic, Ed. Europlus, ISBN(10): 973-7845-45-5, (102 pag.), 2006.
- Ariton V., Fundamente ale Tehnologiei Informației și Comunicațiilor, Editura Didactică și Pedagogică, ISBN 973-40-2322-1, 2003
- Ariton V., Bazele Informaticii, Editura Fundației Academice "Danubius", ISBN 973-8409-33-0, 2003
- Ariton V., Informatică Juridică, Editura Fundației Academice "Danubius", ISBN 973-8409-34-9, 2003
- Ariton V., Lecții practice de utilizarea calculatoarelor, Editura Fundației Academice "Danubius", ISBN 973-8409-36-5, 2003
- Ariton V., Bazele Informaticii - note de curs pentru IDD , Editura Fundației Academice "Danubius", ISBN 973-8409-32-2, 2003
- Popescu F., Andrei V., Ariton V., Metode Numerice aplicate în inginerie, Ed. Academica, ISBN 973-99885-7-3, 2001
- Ariton V., Rețele de calculatoare, Ed. Evrika, , ISBN 973-9499-99-6, 1999
Ariton V., Prelucrarea Distribuită a Datelor, Ed. Evrika, ISBN 973-8052-22-X, 1999
Articole și studii publicate sau comunicate 18 articole științifice publicate în reviste, din care 1 articol în Editura Academiei Române, 1 în Editura Elsevier
9 lucrări științifice comunicate la conferințe naționale.
20 lucrări științifice comunicate la conferințe internaționale, din care la 15 prim sau unic autor, 10 în străinătate.
10 studii efectuate în colaborare internațională.

Organizare de evenimente științifice - membru în comitetul de organizare a simpozionului național SIMSIS 7, Galați, 1992
- membru în comitetul de organizare Simpozion la universitatea "Danubius" din Galați, 2002
- organizator al conferinței internaționale QTICT'02
- organizator al întâlnirii de lucru internaționale în proiectul EUQuaSIT, Galați, 2003

Contracte de cercetare științifică 12 din care 3 cu fonduri externe (Banca mondială, Leonardo da Vinci II, IST), la 6 coordonator sau director de contract.

Chairman secțiune la conferințe Simpozion jubiliar al Universității "Danubius"
Conferința Internațională QTICT'02 - Galați, 2002
Președinte de secțiune la KES2003 - Oxford, UK, KES2004 - Wellington, NZ

Articole revizuite pentru publicare (review) 3 articole pentru KES2003, Oxford
21 articole pentru "KES Journal", 2003-2007

Total publicații și lucrări științifice
91
Direcții de cercetare - Inteligență artificială (Rețele neuronale, Logică Fuzzy, Sisteme hibride)
- Diagnoză tehnică și economică pentru sisteme cu conducție de flux
- Tehnologii multimedia și hipermedia în educație
- Strategii de calificare în informatică și comunicații
- Noua economie si Inteligenta Afacerii (busines intelligence)

Starea civilă 1979 Căsătorit, doi copii: fata 24 ani, băiat 21 ani
Soția, Doinița Ariton, este Profesor la Facultatea de Științe Economice a Universității "Dunărea de Jos" din Galați.
Limbi străine Engleză: foarte bine (TOEFL - 560)
Cunoscute Franceză - bine (vorbit, citit), satisfăcător (scris)
Germană - satisfăcător (vorbit, citit)
Adresa acasă Țiglina 2, Bl.CS5, Ap.32, 6200 Galați, România
Tel: (+40) 236 474992
Adresa serviciu Universitatea "Danubius", Galați
Str. Lunca Siretului nr.3, 6200, Galați, România
Tel.: (+40) 236 460 366
Fax: (+40) 236 460 038
e-mail: variton@univ-danubius.ro

Publicații relevante:
• Viorel Ariton and Doinita Ariton. Neural Network Models for Abduction Problems Solving. Lecture Notes in Computer Science, Volume 4692/2007, pp. 52-59, 2007.
• Viorel Ariton. Soft computing models in the fault diagnosis of conductive flow systems. In Palade, Vasile; Bocaniala, Cosmin Danut; Jain, Lakhmi C. (Eds. ) (eds.), Computational Intelligence in Fault Diagnosis - Series: Advanced Information and Knowledge Processing, 2006, XVIII, 362 p., 154 illus., Hardcover, p. chapter 8. Springer London, 2006.
• Viorel Ariton. Semi-qualitative Encoding of Manifestations at Faults in Conductive Flow Systems. Knowledge-Based Intelligent Information and Engineering Systems - Lecture Notes in Computer Science, LNCS 4252/2006, pp. 569-578, 2006.
• Ariton Viorel. Handling Qualitative Aspects of Human Knowledge in Diagnosis. Journal of Intelligent Manufacturing, Volume 16, Number 6, pp. 615-634, 2005.
• Viorel Ariton, Vasile Palade. Human-like fault diagnosis using a neural network implementation of plausibility and relevance. Neural Computing & Applications, Volume 14, Number 2, pp. 149 - 165, 2005.
• Ariton V. . Comparison and evaluation of ICT qualifications in Europe. In A. Willi Petersen, Carsten Wehmeyer (eds.), EUQuaSIT European Qualification Strategies in Information and Communications Technology (ICT) - Recommendations on European ICT Qualifications (Final Project Report 2004), pp. 56-69. biat - Universität Flensburg, 2004.
• Viorel Ariton. Handling Qualitative Aspects of Human Knowledge in Diagnosis. Lecture Notes in Computer Science, Volume 3214, pp. 382-388, 2004.
• Viorel Ariton. Deep and Shallow Knowledge in Fault Diagnosis. Lecture Notes in Computer Science, 2773, pp. 748 - 755, 2003.
• Ariton V., Ariton D. . A General Approach for Diagnostic Problems Solving by Abduction. In 4th IFAC Symposium on Fault Detection Supervision and Safety, Budapest, 14-16. June 2000, Vol.2, pp. 446-451. 2000.
• Ariton V., Negoiță M., Bumbaru S. . A fuzzy-neuro architecture for modular fault isolation on complex systems in industry. In International Conference on Neural Information Processing (ICONIP' 99), Perth, Australia, 1999, pp. 765-770. 1999.
• Palade V., Ariton V., Negoiță M. . Genetic algorithm optimization of knowledge extraction from neural networks. In International Conference on Neural Information Processing ICONIP' 99, pp. 752-758. 1999.
• Ariton V., Palade V., Popescu F. . Cased-based fault detection - a method for parallel processing. In IFAC - Workshop MIM ' 97, Vienna, Feb. 1997, pp. 485-490. 1997.
• Negoiță M., Ariton V. . Fuzzy Neuro Approaches and Applications. " IEEE International Conference on Automation and Industrial Informatics" OPTIM ' 94, Brașov, Romania, May 12-20, 1994, vol. 4, pp. 335-340, 1994.
• Negoiță M., Ariton V., Făgărașanu F., Agapie A. . The fusion of Fuzzy Logic and Neural Networks - applictions in fault diagnosis systems. In FSTA- 2nd International Conference on Fuzzy Sets Theory and its Applications, Liptowski Mikulas, The Slovak Rep. Jan. 31-Feb. 4, 1994, abstracts, pp. 37-38. 1994.


Înapoi

   
© Ad Astra 2001-2013