Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Ioan Cosma

Universitatea Tehnica, Cluj-Napoca, România

Pagina web a instituției: http://www.phys.utcluj.ro/
Pagina web personală: http://www.ad-astra.ro/icosma
Trimite un email

Născut(ă) în 1934

Interese: Fizica Generala, Fizica Solidului, Econofizica, Psihofizica

Detalii:
CURICULUM-VITAE

A. BIOGRAFIE
- Numele și prenumele: COSMA IOAN
- Data și locul nașterii: la 22 Oct. 1934 în satul Lelești, jud Bistrița-Năsăud. (fost Județul Someș).
- Alte date personale: Căsătorit cu Filip Margareta,- profesoară de fizică-; Un copil- Cosma Andrei- profesor de fizică; 2 nepoți - studenți; religie - greco-catolică; hoby: geografie, istoria științei și tehnicii, instalații de măsură. Părinții:- Ioan și Ana- țărani; bunicul - Niculae a Cozmi,- imigrant în USA între 1914-1929, a avut o mare influența asupra copilăriei și formării mele.
- Educație: Școala primară (1942-1945) în satul natal; Liceul "Andrei Mureșanu" din Dej, (1945-1952); Facultatea de Matematică și Fizică, Universitatea "Victor Babeș" din Cluj, promoția 1957; Doctorat în fizică la Institutul de Fizică Atomică din București (1971); Specializare la "Imperial College" din Londra (1973).
- Carieră: Din: -1957 profesor de fizică la "Liceul Liviu Rebreanu" Bistrița. Din: 1963 - asistent universitar la Catedra de Fizică, Institutul Politehnic Cluj; 1966 - șef de lucrări; 1976 - conferențiar universitar; 1990 - profesor universitar; 1991 - conducător de doctorat la Universitatea Babeș-Bolyai, 3 doctori in fizica tehnică; - șef grup discipline de fizică (1976-1984); - șef de catedră (1990-1996); - din 2003, după pensionare, - profesor universitar consultant la Catedra de Fizică, Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca. Titular al cursurilor: i) Fizică, An I - Mecanică, An I - II - Electronică; An I - Automatică; ii) Mecanică și Acustică, An I; iii) Istoria Științei și Tehnicii, An III; iiii) Energetică Fizică, An V- Inginerie fizică.
- Sinteza activității universitare: a) Realizări didactice: 1. Am predat cursuri de fizică fundamentală și aplicată la cca. 9000 de studenți în inginerie mecanică, electrică, electronică, automatică și inginerie fizică. Foștii mei studenți, 40 de promoții, sunt purtătorii unor abilități și cunoștințe temeinice de fizică aplicată, fiind bine apreciați peste tot în țara și în lume; 2. Am inițiat și fondat, în1993, specializarea de "Inginerie Fizică", orientată spre fizică aplicată, tehnici de măsurare și fizica solidului. 3. Am contribuit la elaborarea programei naționale pentru cursul de Fizică în Politehnici și pentru "energetică fizică"- o disciplină factologică de mare succes. 4. Am implementat o didactică a predării și învățării bazată pe factologie, fenomenologie, teorie, și calcule fizice, care elimină neajunsul conform căreia "prea multă rigoare este moartea rigorii". 5. Am conceput și introdus în curs numeroase modelări originale, multe fiind legate de cercetări proprii. 6. Am impus o metodică a seminariilor axată pe calcule fizico-inginerești legate intrinsec de fapte și aplicații reale cât mai des întâlnite și necesare inginerilor și scientiștilor în viață și în profesiune. 7. Am realizat în concepție proprie și implementat 9 lucrări de laborator, trei fiind bazate pe cercetări proprii. 8. Am pregătit și condus, cu rezultate remarcabile, numeroși studenți la diplomă, cercurile științifice și olimpiadele naționale. 9. Sunt autor: unui curs de FIZICĂ în 2 volume- 800 pagini, (1975-1976, 1984); coautor la: Culegere de probleme de fizică, (2 volume) (1987, 1990); Lucrări practice de fizică (Edit. 1965; 1969-70, 1972); Tehnologie Electronică-Lucrări practice, Vol. I (1982), Fizică Aplicată - Probleme rezolvate (2005)
b). Realizări științifice: 1. Am realizat, în concepție proprie sau inovare, următoarele echipamente de cercetare: i) Instalație complexă pentru studiul comportării magnetice a materialelor; ii) Cuptor în arc de argon cu turnare prin absorbție; iii) Instalație pentru studiul variației termice a conductibilității electrice. Cu aceste echipamente s-au făcut preparări, măsurători și studii a mii de probe pentru sute de lucrări științifice, multe zeci de teze de doctorat si contracte de cercetare. Am dezvoltat o școala în domeniul studiului comportării magnetice și electrice a materialelor metalice, oxidice și supraconductoare. 2. Am efectuat numeroase studii, multe în premieră, asupra comportării magnetice ale aliajelor ternare de NiCuM - (M=Zn, Si, Al, Au, Pd) și NiCuMn, explicând unitar proprietățile acestora pe baza modelului statistic al momentului magnetic dependent de vecinătățile nemagnetice ale atomilor de nichel si respectiv a interacțiunilor antiferomagnetice determinate de atomii de mangan. Am efectuat numeroase studii experimentale privind comportarea magnetică a unor materiale oxidice semiconductoare, supraconductoare sau sticloase. 3. Am conceput, calculat, realizat și verificat două tipuri de bobine cu solenație de rază variabilă, având o topografie a câmpului magnetic cu gradient constant și respectiv cu acțiune constantă asupra probelor magnetice. 4. Am pus la punct, în colaborare, o tehnologie laser de mare productivitate, brevetată în mai multe țări, cu care s-au produs zeci de mii de termistoare de măsură miniaturizate de mare stabilitate. 5. Am realizat o metodă și un model matematic și am brevetat o instalație, de tip tub Kundt, pentru vizualizarea directă undelor staționare longitudinale în solide și pentru studiul rezonanțelor multiple și modurilor naturale longitudinale de vibrație în arcuri elicoidale și in alte structuri periodice. 6. Am conceput și calculat următoarele sisteme optice: i) sisteme catadioptrice pentru folii retroreflectante; ii) condensori de lumină solară sub formă de plăci si folii: iii) antene pentru recepția emisiunilor T.V - satelit de tip rețea zonată. 7. In colaborare cu Dr. Ioan Mureșan am elaborat și implementat la Clinicile din Cluj "tehnică radiocirculografică pentru determinarea debitului sangvin cerebral și a altor parametrii hemodinamici". 8. Precizând legea entropiei în procese social-economice și senzoriale am obținut rezultate econofizice și psihofizice interesante privitoare la distribuția natural-entropică a veniturilor și impozitării acestora și privitoare la legătura dintre variația entropiei și legile senzațiilor psiho-fizice. 9. Am stabilit ecuația și caracteristicile "valurilor tsunami". 10. Lucrări științifice: Autor a 34 și coautor la 86 (120) lucrări științifice publicate, din care 21 în străinătate; autor sau coautor a 3+3=6 brevete de invenție; autor și realizator a 4 inovări materializate în instalații de cercetare si materiale noi; participant cu lucrări la 9 manifestări științifice internaționale; realizator și participant la 27 contracte și granturi de cercetare, și la o colaborare în program NATO cu Department of Mechanical. Engineering, University of Nebraska -Lincoln- USA.
- Afilieri, distincții, premii, recunoașteri, etc. Membru în: Societatea Romană de Fizică; Senatul Universității {1990-1996); Consiliul profesoral al Facultății de Știința și Ingineria Materialelor (1990-2002); Membru în comisii: ale Ministerului Educației și Cercetării (5), de doctorat (27), de admiteri (30), de concursuri de promovare (45). Președinte la comisii de bacalaureat (24). Referent științific -Acta Technica Napocensis". Expert-evaluator CNCSIS: Chairman, membru în comitete si lector invitat la conferințe științifice. Diploma de: "Profesor evidențiat"(1962), cadru didactic evidențiat (1974). Medalie de argint la "Le 3-eme Salon International des Inventions", Iași, (1996). Inclus in: Dicționarul Specialiștilor Români; Who's Who in Romania; Marquis -Who's Who in the World, USA; Personalități Clujene ale secolului XX; Personalitățile României Contemporane - Danway Publications Who's Who, Canada. Personalități Clujene (1800-2007) - dicționar ilustrat, Casa Cărții de Știință. Enciclopedia Personalitatilor din Romania (2009), Werlag fur Personenziklopadien (2009).
- Competențe: a) didactice: predarea cursurilor de: "Fizică Fundamentală și Aplicată", "Energetică Fizică" și "Istoria Științei și Tehnicii b). științifice: Fizică Tehnică, Fizica Solidului, Magnetism.
-Adresă: Prof. Ioan Cosma, Universitatea Tehnică, Catedra de Fizică, Str. C. Daicoviciu-15, 400020 Cluj-Napoca, ROMÂNIA. Tel: +(40) 264-4001262, E-mail: icosma@phys.utcluj.ro ;
Acasă: Cosma Ioan, Str. Tarnița 1/16, 400659 Cluj-Napoca, ROMANIA. Tel.: 40+264-428656

B. ARTICOLE SELECTATE
1. I. Pop, I. Cosma, Antiferomagnetismul aliajelor ternare de Ni-Cu-Zn, Studia Universitatis, Cluj, Seria Math. Phys. I. 89, (1966).
2. I. Pop, I. Cosma, Antiferomagneizm splavov na osnove nikelea, Trudi X-oi mejdunarodnoi konferentia po nizkih temperaturi, Moskwa, Tom IV, 331, (1967).
3. I. Cosma, I. Pop, L'Antiferomagnetisme des alliages ternaires de nickel-cuivre- manganese, Studia Universitatis Cluj, seria Math. Phys. 85, (1968).
4. I. Pop, I. Cosma, Compotament ferimagnetique des alliages ternaires de Ni-Cu avec Zn, Si, Au, Zeit. fur Angev. Phys. 32 Band, 3 Herft, 250, (1971).
5. I. Cosma, Instalatie complexa pentru masuratori magnetice, Bul. St. al Inst. Politehnic Cluj, 14, 423, (1971).
6. I. Cosma, E. Burzo, Proprietes magnetiques des alliages Ni-Cu-Si, Solid State Communications, vol. II, 585, (1972).
7. I. Cosma, I.Pop, Magnetic properties of Ni-Cu-Mn alloys, International Journal of Magnetism, 3, 51, (1972).
8. I. Cosma, I. Lupsa, O. Pop, M. Vancea, Paramagnetic properties of Ni-Cu-Al alloys, Physics Letters, 49 A, 87, (1974).
9. I. Cosma, I. Lupsa, M. Vancea, Studiul rezistivitatii aliajelor Ni-Cu-Al, Studii si Cercetari de Fizica, Tom 27/2, 113, (1975).
10. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, Electron paramagnetic resonance study of some Ag-Mn solid solution, Revue Roumaine de Physique, 26, nr. 4, 391, (1981).
11. G. Szots-Polak, Mmarinescu, I. Cosma, Aliaje magnetice speciale cu aplicatii la termostate, Revista Constructia de Masini, Bucuresti, anul XXXIII, 9, 449, (1981).
12. E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma, On the magnetic behaviour of Ni-Cu-Si solid solutions, Phys. Status Solidi, (a), 77, 127, (1983).
13. I. Cosma, Bobina ce produce un camp magnetic cu H dH/dx = constant, Studii si Cercetari de Fizica, Tom 35, nr. 5, 494, (1983).
14. Al. Nicula, A.V. Pop, L. Giurgiu, Al. Darabont, I. Cosma, Magnetic investigation as function of heat treating in the Gd-Ba-Cu-O system. Studia Univ. Cluj, ser. Physica, 34/1, 70, (1989).
15. Al. Nicula, A.V. Pop, L.V. Giurgiu, Al. Darabont, I. Cosma, Magnetic properties investigated by E.P.R. and static susceptibility in the superconducting system Y1-xGdx Ba2Cu3Oy , Proceding of 25th Congress Ampere, Stuttgart, 284, (1990).
16. Al. Nicula, A.V. Pop, Al. Darabont, I. Cosma, Static susceptibility and magnetisation measurements on the high Tc-superconductor system Y1-xGdxBa2Cu3Oy , Studia Univ. Cluj, 35-2, 72, (1990).
17. I. Cosma, Mathematical and experimental model for compressional standing waves in solids, Bull. for Appl. Math., Budapest, B A M, 803 [LXII], 97, (1992).
18. I. Cosma, L. Nagy, Computable model oc coil producing a constant gradient magnetic field, Bulletin for Applied Mathematics, Budapest, 201, (1994).
19. A.V. Pop, D. Ciurchea, V. Pop, I. Cosma, Gh. Ilonca, Fluctation conductivity and Hall effect measurements in Y1-xGdxBa2Cu3O7- superconductor, Supercond. Sci.& Technol. 7, 558, (1994).
20. I. Cosma, Torsional waves in solids, Procedings of International Conference on Materials and Manufacturing Technologies, Cluj-Napoca, 147, (1994).
21. I. Geru, A.V. Pop, L.A. Knopco, Gh. Ilonca, V. Pop, I. Cosma, E.S.R. and magnetic susceptibilities in the 2223 superconductors, Romanian Reports in Physics 47, 8-9-10, 709 (1995).
22. E. Culea, A. Pop, I. Cosma, Magnetic behaviour of xGd2O3(1-x)NaO2B2O3 glasses, Journal of Magmetism and Magnetic Materials, 157/158, 163, (1996).
23.I. Ardeleanu, I. Barbur, A. Veres, G. Borodi, I. Cosma, Structural, electric and magnetic studies on Pb2Mg1-xMnx WO6-type compounds, Journ. of Mat. Sci. Letters, 16, 1735, (1997).
24. E. Culea, T.Ristoiu, I. Cosma, Magnetic behaviour of 0.8 (V2O5- Cu O)-0.2As2O3, Balcan Physics Letters, 5, p. 856, (1997).
25. I. Cosma, T. Ristoiu, S. Nicoara, Physical principles and calculus of the zone grating plate antennas fo receiving satelite TV signals, Proceedings of "MELECON'98", 9th Mediteranean Electrotechnical Conference, Tel-Aviv, 270, (1998).
26. S. Simon, I. Ardelean, S. Filip, I. Bratu, I. Cosma, Structure and magnetic properties of
Bi2O3-GeO2-Gd2O3, glasses. Solid State Communications 116, 83, (2000).
27. R. Redac, C. Sbarciog, I. Cosma, G. Borodi, I. Pop, Structural and magnetic properties of Y1-xZrxBa2Cu3O7-δ; superconducting compounds, Mod. Phys. Lett. B, 14, Nos. 7&8, 285, (2000).
28. I. Cosma, T. Ristoiu, Paramagnetic behaviour os some usual and stainless heat resisting steels, Acta Technica Napocensis, Ser. Appl. Math.and Mechanics, 43-47, 19, (2000).
29. R.Pop, V. Simon, I.Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing transitional metal elements. Mod.Phys.Lett.B, 15,1231-1236 (2001).
30. R.Pop, V. Simon, I. Cosma, M. Coldea, Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing iron ions. Studia Univ. Babes-Bolyai, Ser. Physica, 46-34 (2001).
31. I. Cosma, A. Cosma, Catadioptric systems for "honey comb" retroreflecting array and their photometric characteristics, Phys. J. N.U.B.M., 1, 53-58, (2001).
32. R. Pop, V. Simon, M. Coldea, I. Cosma, Magnetic properties of heavy glasses containing MnO, Phys. Journ. North University of Baia Mare, 1, 74-79, (2001).
33. I. Cosma, S. Nicoara, Cathodic methode for improving the anticorrosive protection of autovehicle bodies, Acta Tehnica Napocensis, Vol 45 Part II ,661-664, (2002).
34. C. Craciun, M. Rusu, L. David, O. Cozar, D. Rusu, I. Cosma, Spectroscopic and magnetic investigation of one uranium(IV)-polyoxotungstenate complex, Journ. of Radioanalytical and Nuclear Chemistry, Vol. 252, No. 1145-149 (2002)
35. I. Cosma, A. Cosma, Natural-entropic model for personal income taxation, Analele Universitatii de Vest Timisoara, Seria Siinte Fizice, Vol.XLIV, 101-105 (2003).
36. I.Cosma, Magnetic behaviour of homogenous θ-NiMn compound,Analele Universitatii de Vest Timisoara, Seria Fizica, Vol.XLV, 57-60, (2004).
37. I. Cosma, A. Cosma, Andreea Cosma, Entropy and the laws of psichophysical processes,Analele Universitatii de Vest din Timisoara, Seria Fizica, Vol.XLV,60-61, 2004.
38. I.Cosma, Entropy in sensorial systems and the intensity level of psychophysical sensations, U.P.B. Sci. Bull., Series A, Vol.67, No. 4, 2005, pp.131-138.
39. I.Cosma, E. Culea, Simona Nicoara, Tania Ristoiu & A. Cosma, Applied science versus sciences for sciences. The case of physics, 3rd Balkan Region Conference on Engineering Education, Sibiu, Romania, 12-15 September, 2005. Proceedings, p. 154-156.
40. I.Cosma, Physical model for tsunamis waves, Analele Universitatii de Vest din Timișoara, Seria Fizica, Vol. 46/2005, p. 145-152.
41. Ioan COSMA, Diana I. POPESCU, Theoretical and experimental modeling and study of compressional wave motion in periodical structures, Analele Universitatii de Vest din Timișoara, Seria Fizica, Vol. XLVIII, 2006.
42. Ioan COSMA, Diana POPESCU and Andrei COSMA. Entropy in hearing sense organ and psychophysical law of acoustics, SISOM-2007, Homagial Sesion of the commission of Acoustics, Bucharest, p.236-241. http://imsar.bu.edu.ro/SISOM_Papers_2007/A_08.pdf.
43. I. Cosma, E. Culea, R. Fechete, S. Nicoară, Statistics of Ni-Ni bonds in Ni-based ternary solid solutions with non-magnetic elements and their magnetic behavior. Modern Physics Letters B (MPLB), Vol: 23 / 9, p. 1199-1206 (2009).
44. Ioan Cosma, Adrian Cosma, Natural Scale for Employee's Payment Based on the Entropy Law, Physics Conference -TIM-2008, Timisoara, 28-29 Nov., American Institute of Physics -AIP- Conference Proceedings 1131, p. 154-159,(2009).
45.I. COSMA, D. I. POPESCU. ENTROPICAL ASPECTS IN AUDITORY PROCESSES AND PSYCHOACOUSTICAL LAW OF WEBER-FECHNER . Modern Physics Letters B (MPLB), Volume: 24, Issue: 16(2010) , pp. 1815 (2010).


B. PATENTS - INVENȚII
1. M. Ionescu, I. Cosma, M. Petrina, C. Bia, Dispozitiv pentru verificarea verticalitatii glisarii peretilor la cladiri industriale, Brevet de Invenție 59382/ 1974. Romania.
2. C. Codreanu, M. Vancea, I. Cosma, Procedeu si dispozitiv pentru confectionarea de termistoare tip perla, Brevet de Invenție 68105/1974, Romania.
3. T. Madarasan, I. Cosma, Variator de turatie cu autoreglare, Brevet de Inventie, 87222/1984.
4. I. Cosma, Variator automat de turatie, Brevet de Invenție, 87395/1985, Romania.
5. I. Cosma, Metoda de protectie catodica anticoroziva a automobilelor, Brevet de Invenție, 96756/1987. Medaille d'Argent , 3-eme Salon d'Inventions, Iassy, Romania, (1996).
6. I. Cosma, Metoda si dispozitiv pentru studiul undelor stationare longitudinale in solde, Brevet de Invenție, 98087/1988, Romania.

C. INNOVATIONS - INOVĂRII
1. I. Cosma, C. Codreanu, M. Vancea, Procedeu si dispozitiv pentru confectionarea termistoarelor tip perla miniaturizate cu protectie fata de mediile acide, Min. Educ.si Inv. Inst.
Politeh. Cluj, Certificat de Inovator Nr. 31, (1972).
2. I. Cosma, Instalatie complexa pentru masuratori magnetice, Min. Educ. si Inv. Inst. Politeh. Cluj, Certificat de Inovator Nr. 58, (1973)
3. I. Cosma, P. Lucaci, Aliaje de nichel-titan cu memorie mecanica, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Certificat de Inovator, Nr. 123 (1984).
4. I. Cosma, Cuptor in arc de argon cu turnare prin absorbtie, Ministerul Educatiei si Invatamintului, Certificat de Inovator, Nr. 124 (1984).

Publicații relevante:
• I. COSMA, D. I. POPESCU. ENTROPICAL ASPECTS IN AUDITORY PROCESSES AND PSYCHOACOUSTICAL LAW OF WEBER-FECHNER . Modern Physics Letters B (MPLB), Volume: 24, Issue: 16(2010) , pp. 1815-1824, 2010.
• Ioan Cosma, Adrian Cosma. Natural Scale for Employee' s Payment Based on the Entropy Law . . Physics Conference -TIM-2008, Timisoara, 28-29 Nov. American Institute of Physics -AIP- Conference Proceedings 1131, pp. 154-159, 2009.
• I. COSMA; E. CULEA; R. FECHETE; S. NICOARA. STATISTICS OF INTERATOMIC Ni-Ni BONDS IN Ni-BASED TERNARY SOLID SOLUTIONS WITH NON-MAGNETIC ELEMENTS AND THEIR MAGNETIC BEHAVIOR. Modern Physics Letters B, , Vol. 23, No. 9 , pp. 1199-1206, 2009.
• R. Pop, V. Simon, I. Cosma, M. Coldea. Magnetic behavior of oxide lead-bismutate glasses containing transitional metal elements. . Mod. Phys. Lett. B, , 15, pp. 1231-1236 , 2001.
• Redac, R.; Sbarciog, C.; Cosma, I.; Borodi, G.; Pop, I. . Structural and Magnetic Properties of Y1-xZrxBa2Cu3O7-& #948; Superconducting Compounds. Modern Physics Letters B, , Volume 14, Issue 07-08, pp. pp. 285-29, 2000.
• S. Simon, I. Ardelean, S. Filip, I. Bratu and I. Cosma. Structure and magnetic properties of Bi2O3-GeO2-Gd2O3 glasses . Solid State Communications, Volume 116, Issue 2, 1 September , pp. Pages 83-8, 2000.
• Ioan Cosma, Tania Ristoiu, Simona Nicoara. Physical principles and calculus of the zone grating plate antennas for receiving satellite TV-signals. 9th Mediterranean Electrotechnical Conference IEEE May18-20, 1998, Tel-Aviv Israel , PROCEEDINGS VOL I, pp. 270-273, 1998.
• Culea, E.; Cosma, I.; Pop, A. . Magnetic behaviour of xGd2O3. (1- x)Na2O. 2B2O3 glasses. Journal of Magnetism and Magnetic Materials, . , Volume 157,, pp. 163-164, 1996.
• E. Burzo, I. Lupsa, I. Cosma. On the magnetic behaviour of Ni-Cu-Si solid solutions. Physca Status Solidi, (a) , 77, pp. 127-132, 1983.
• I. Cosma, I. Lupsa, M. Vancea. . Studiul rezistivitatii aliajelor Ni-Cu-Al. Studii si Cercetari de Fizica, Academia Romana, Tom 27/2, pp. 113-116, 1975.
• I. Cosma, I. Lupsa, O. Pop, M. Vancea, . Paramagnetic properties of Ni-Cu-Al alloys, . Physics Letters, 49 A,, pp. 87-88, 1974.
• I. Cosma, E. Burzo. Proprietes magnetiques des alliages Ni-Cu-Si. . Solid State Communications, vol. II, pp. 585-587, 1972.
• I. Cosma, I. Pop, . Magnetic properties of Ni-Cu-Mn alloys, . International Journal of Magnetism, 3, pp. 51-53, 1972.
• I. Pop, I. Cosma. Compotament Magnetique des Alliages Ternaires de Ni-Cu avec Au, Zn et Si . Zeitschrift fur Angewandte Physik, 32. Band, 3,., pp. 250-251, 1971.


Înapoi

   
© Ad Astra 2001-2013