Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Viorel Chendes. Scurgerea lichidă și solidă in Subcarpații de la Curbură. 2007.

Rezumat: Lucrarea "Scurgerea lichidă și solidă în Subcarpații de la Curbură" reprezintă finalizarea unei lungi perioade de cercetări desfășurate atât în Institutul de Geografie al Academiei Române cât și în Institutul Național de Hidrologie și Gospodărirea Apelor sub îndrumarea profesorului univ. dr. Ion Zăvoianu, dar și cu sprijinul științific al multor cercetători cu experiență în domenii ca hidrologia, geomorfologia, geologia, clima, solurile etc. Astfel perioada 1988 - 2007 a presupus cercetări, mai ales aplicative dar și fundamentale, focalizate pe aplicarea tehnicilor și metodelor G.I.S. în domeniul Hidrologiei și pe dezvoltarea de noi metodologii specifice celor două domenii, unele dintre acestea constituind rezultatul colaborărilor și a schimburilor de idei științifice atât cu specialiști din cele două instituții amintite, cât și din alte instituții precum U.T.C.B., I.C.P.A. etc.
Astfel s-a născut o lucrare structurată într-un număr de 15 capitole, care, practic, aproape în întregime este concepută pe baza aplicabilităților metodelor și a tehnicilor GIS în domeniul hidrologiei, căpătând în acest fel un dublu rol: studiul scurgerii lichide și solide a Subcarpaților de la Curbură și dezvoltarea de aplicații sau proceduri GIS pentru domeniul Hidrologiei și a Geografiei Fizice în general.
Spațializarea maximului posibil de factori fizico-geografici și analiza acestora în sistem GIS, inclusiv de tip statistico-spațial, a permis elaborarea unor noi relații între aceștia și diferitele componente ale scurgerii lichide sau solide. Întreaga analiză hidrologică se bazează pe prelucrarea și sistematizarea într-o bază de date geospațială a componentelor fizico-geografice, ceea ce a condus la obținerea unor rezultate deosebite și la identificarea influenței acestora pe diferite componente ale debitelor sau scurgerii specifice (medii, minime, maxime).
Un alt aspect particular al acestei lucrări este obținerea unui maxim de informație geografică și sistematizarea acesteia în scopul utilizării ei în modelarea hidrologică sau hidraulică a scurgerii, aspect care nu a fost abordat din două considerente: suprafața foarte mare a arealului studiat (circa 6400 km2) și faptul că unitatea de relief studiată se suprapune peste trei mari bazine hidrografice ale României (Ialomița, Buzău și Putna), ceea ce ar fi presupus modelarea unei suprafețe mult mai mari.
Având în vedere că, Subcarpații de la Curbură reprezintă, mai ales sub aspect hidrologic, o zonă de tranziție, atât ca poziție în cadrul bazinelor hidrografice dar și ca regim al scurgerii, între arealul montan și câmpie, pentru a surprinde cât mai exact particularitățile scurgerii lichide și solide, sub toate aspectele ei (medie, minimă, maximă), și mai ales a diferitelor legături cu altitudinea, au fost utilizate stații hidrometrice situate atât în Subcarpați dar și în cele două unități de relief adiacente. Acest lucru a permis nu numai obținerea unor corelații cu grad mare de încredere și generarea foarte precisă a diferiților parametri ai scurgerii, dar și elaborarea unor bilanțuri ale resurselor de apă de suprafață.

Cuvinte cheie: hidrologie, GIS, Subcarpatii de la Curbura, distributie spatiala, regionalizare, corelatii

URL: http://www.geoinst.ro/atasuri/phd%20studies/teze%20doctorat_institut.pdf

Adăugată pe site de Viorel Chendes

Înapoi

   
© Ad Astra 2001-2013