Ad Astra Awards
Ad Astra Journal
Science library
White book
University rankings
Who's who
Publications
Theses and dissertations
Ad Astra association
 
Press releases
News
Events
Funding opportunities
 
Login
Registration
 
>> Românã
 
   
 

Viorel Chendes. Scurgerea lichida si solida in Subcarpatii de la Curbura. 2007.

Abstract: Lucrarea "Scurgerea lichida si solida in Subcarpatii de la Curbura" reprezinta finalizarea unei lungi perioade de cercetari desfasurate atat in Institutul de Geografie al Academiei Romane cat si in Institutul National de Hidrologie si Gospodarirea Apelor sub indrumarea profesorului univ. dr. Ion Zavoianu, dar si cu sprijinul stiintific al multor cercetatori cu experienta in domenii ca hidrologia, geomorfologia, geologia, clima, solurile etc. Astfel perioada 1988 - 2007 a presupus cercetari, mai ales aplicative dar si fundamentale, focalizate pe aplicarea tehnicilor si metodelor G.I.S. in domeniul Hidrologiei si pe dezvoltarea de noi metodologii specifice celor doua domenii, unele dintre acestea constituind rezultatul colaborarilor si a schimburilor de idei stiintifice atat cu specialisti din cele doua institutii amintite, cat si din alte institutii precum U.T.C.B., I.C.P.A. etc.
Astfel s-a nascut o lucrare structurata intr-un numar de 15 capitole, care, practic, aproape in intregime este conceputa pe baza aplicabilitatilor metodelor si a tehnicilor GIS in domeniul hidrologiei, capatand in acest fel un dublu rol: studiul scurgerii lichide si solide a Subcarpatilor de la Curbura si dezvoltarea de aplicatii sau proceduri GIS pentru domeniul Hidrologiei si a Geografiei Fizice in general.
Spatializarea maximului posibil de factori fizico-geografici si analiza acestora in sistem GIS, inclusiv de tip statistico-spatial, a permis elaborarea unor noi relatii intre acestia si diferitele componente ale scurgerii lichide sau solide. Intreaga analiza hidrologica se bazeaza pe prelucrarea si sistematizarea intr-o baza de date geospatiala a componentelor fizico-geografice, ceea ce a condus la obtinerea unor rezultate deosebite si la identificarea influentei acestora pe diferite componente ale debitelor sau scurgerii specifice (medii, minime, maxime).
Un alt aspect particular al acestei lucrari este obtinerea unui maxim de informatie geografica si sistematizarea acesteia in scopul utilizarii ei in modelarea hidrologica sau hidraulica a scurgerii, aspect care nu a fost abordat din doua considerente: suprafata foarte mare a arealului studiat (circa 6400 km2) si faptul ca unitatea de relief studiata se suprapune peste trei mari bazine hidrografice ale Romaniei (Ialomita, Buzau si Putna), ceea ce ar fi presupus modelarea unei suprafete mult mai mari.
Avand in vedere ca, Subcarpatii de la Curbura reprezinta, mai ales sub aspect hidrologic, o zona de tranzitie, atat ca pozitie in cadrul bazinelor hidrografice dar si ca regim al scurgerii, intre arealul montan si campie, pentru a surprinde cat mai exact particularitatile scurgerii lichide si solide, sub toate aspectele ei (medie, minima, maxima), si mai ales a diferitelor legaturi cu altitudinea, au fost utilizate statii hidrometrice situate atat in Subcarpati dar si in cele doua unitati de relief adiacente. Acest lucru a permis nu numai obtinerea unor corelatii cu grad mare de incredere si generarea foarte precisa a diferitilor parametri ai scurgerii, dar si elaborarea unor bilanturi ale resurselor de apa de suprafata.

Keywords: hydrology, GIS, Curvature Subcarpathians, spatial distribution,regionalization, correlations

URL: http://www.geoinst.ro/atasuri/phd%20studies/teze%20doctorat_institut.pdf

Posted by Viorel Chendes

Back

   
© Ad Astra 2001-2013