Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Ediția a doua a Premiilor Ad Astra pentru excelență în cercetare — PREZENTARE

Asociația Ad Astra acordă un număr maxim de 24 de premii unor cercetători cu rezultate științifice remarcabile. Dintre acestea, se acordă maxim 12 premii cercetătorilor care au afilierea la o instituție din România și maxim 12 premii cercetătorilor care dețin/au deținut cetățenia română și au afilierea la o instituție din străinătate. Cuantumul acestor premii este stabilit de către asociația Ad Astra.

Spre deosebire de distincțiile științifice care se oferă drept recunoaștere a activității pe o perioadă de timp îndelungată, premiile Ad Astra evidențiază numai rezultatele științifice remarcabile obținute de candidați în ultimii 5 ani. Rezultatele științifice trebuie să fie recunoscute pe plan internațional și documentate prin lucrări publicate în reviste sau edituri de prestigiu.

Premiile Ad Astra sunt grupate în două categorii:

  1. Excelenţă în Cercetare (EC)
  2. Excelenţă în Cercetare a Doctoranzilor (ECD).
Premiile Ad Astra acoperă șase domenii științifice:
  1. Știinţe Fizice și Chimice (SFC),
  2. Știinţele Vieţii (SV),
  3. Știinţele Pământului și Știinţele Spaţiale (SPSS),
  4. Știinţe Inginerești (SI),
  5. Matematică și Informatică (MI),
  6. Științe Sociale și Discipline Umaniste (SSDU).

Premiile Ad Astra pentru Excelenţă în Cercetare a Doctoranzilor (ECD) se acordă numai doctoranzilor sau celor care au absolvit studiile doctorale cu cel mult doi ani înainte de data nominalizării și au vârsta maximă de 35 de ani.

  • Data limită de înscriere sau nominalizare a candidaților: 15 martie 2016.
  • Toate documentele necesare trebuie redactate în limba engleză.
   
© Ad Astra 2001-2013