Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Propunerile Asociatiei Ad Astra pentru pachetele de informatii PCE

Având în vedere lansarea în dezbatare publică, de către UEFISCDI, a Pachetului de informații pentru instrumentul de finanțate Proiecte de Cercetare Exploratorie, vă prezentăm mai jos propunerile Asociației Ad Astra:

1. Constatăm introducerea față de competițiile anterioare a două noi domenii (informatică și științe economice), fără a se ține cont de practica europeană și numărul de cercetători pe domenii în România. Pentru a se asigura șanse egale de reușită tuturor aplicanților, propunem adoptarea distribuției pe domenii din cadrul programelor Horizon 2020, respectiv pe Physical Sciences and Engineering, Life Sciences and Social Sciences and Humanities, cu stabilirea în pachetul de informații a unei rate de succes similare celei de la competițiile europene. Pentru procesul de evaluare, propunem păstrarea subdomeniilor actuale.

2. Pp. 3 Înlocuirea textului "Susținerea și promovarea cercetării științifice fundamentale, multi, inter și trans disciplinare și/sau exploratorii" cu "Susținerea și promovarea cercetării științifice fundamentale și exploratorii".

3. Pp. 3, secțiunea 4 (Criterii de eligibilitate): se propune eliminarea restricției referitoare la obținerea doctoratului de către directorul de proiect în urmă cu cel puțin 10 ani față de momentul depunerii propunerii de proiect. Evaluarea se face în funcție de calitatea și competența directorului de proiect și a lucrărilor acestuia, precum și de calitatea/valoarea științifică a proiectului propus, astfel încât vârsta directorului de proiect nu reprezintă un criteriu de eligibilitate.

4. Pp. 4, secțiunea 4 (Criterii de eligibilitate): se propune eliminarea restricției referitoare la persoana care este director de proiect de tip TE Competiția 2014 din următorul motiv: proiectele de tip TE au termen de finalizare 2017. Astfel, ar exista o suprapunere de maxim un an, în eventualitatea câștigării unui proiect de tip PCE. În contextul dat (ultima competiție PCE având loc în urmă cu 4 ani), considerăm că respectivul cercetător ar fi privat nejustificat de posibilitatea de a accesa fonduri prin acest mecanism de finanțare.

5. Pp. 5, secțiunea 7 (Structura echipei de cercetare): se propune eliminarea obligativității nominalizării cercetătorilor cu experiență și a postdoctoranzilor din cadrul echipei de cercetare - această cerință nu își găsește corespondent/echivalent în vreo alta competiție de granturi de cercetare din țări ale UE sau SUA și nu se justifică in vreun fel. Practica, în cazul propunerilor de proiecte în UE și SUA, este de a menționa 1-2 persoane cheie, care sa garanteze realizarea proiectului propus.

6. Pp. 5, secțiunea 7 (Structura echipei de cercetare): avându-se în vedere situația actuala a absolvenților de master în științe fundamentale, cu mențiunea că cea mai mare parte a acestora aleg să își facă studiile doctorale în străinătate, și din dorința de a se evita favorizarea și încurajarea "fabricilor de doctorate", considerăm că numărul de poziții rezervate doctoranzilor este exagerat. O posibilă sugestie ar fi impunerea a doar 1 doctorand si, eventual, acceptarea masteranzilor (fără a se impune vreun număr). Nu este clar dacă cei 2 doctoranzi sunt angajați cu normă întreagă sau nu. Prevederea cu minim 50 % din normă trebuie inclusă în această secțiune.

7. Pp. 6, secțiunea 8 (Procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de proiecte), itemul Procesul de evaluare: Pentru științele umaniste și sociale, să fie luate în calcul doar cărțile/volumele colective apărute la edituri prestigioase din străinătate, articole publicate în reviste indexate ISI și ERIH (INT 1 și INT 2) din străinătate, precum și articole din volume colective de la edituri din străinătate prezente în cel puțin 50 biblioteci (potrivit catalogului worldcat sau KVK).

8. Pp. 6-7, secțiunea 8 (Procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de proiecte), itemul ETAPA I: considerăm că numărul de experți evaluatori, menționat sub forma "...de cel puțin 3 experți evaluatori", trebuie definit cât se poate de exact, astfel încât expresia "cel puțin doi evaluatori", folosită la p. 7, să reprezinte, cu adevărat, majoritatea experților evaluatori alocați fiecărei propuneri de proiect.

9. Pp. 7, secțiunea 8 (Procedura de depunere, evaluare și selecție a propunerilor de proiecte), itemul ETAPA II: considerăm că numărul de experți evaluatori, menționat sub forma "…de minimum 3 experți evaluatori", trebuie definit cat se poate de exact, similar cu comentariul anterior (punctul 5).

10. Pp. 9, secțiunea Analiza contestațiilor: eventuala modificare a punctajului final al unui proiect, de către membrii CNCS, pe motiv de viciu de procedură trebuie avizată în scris de către raportorul care a prezentat respectivul proiect în panelul principal.
Pp. 9, secțiunea Negocierea bugetului şi semnarea contractelor de finanţare: personalul UEFISCDI nu are competențele necesare pentru a negocia bugetul. Dacă se dorește o fază de negociere, aceasta trebuie făcută în fața panelului principal aferent domeniului din care face parte proiectul și numai în cazul în care există o recomandare în acest sens din partea a cel puțin doi din cei trei experți evaluatori.

11. Pp. 14, Anexa 1, secțiunea B3: considerăm că ar trebui menționată cu exactitate perioada de 10 ani, în care se realizează lista de 5 lucrări ale directorului de proiect, i.e. 2006-2015. A se vedea pagina 14, secțiunea B. Etapa I, Punctul B3: ar trebui ca perioada în care au fost publicate cele 5 lucrări sa fie clar exprimată pentru că apar fie sintagme de genul "incluzând anul 2015", fie "incluzând anul 2005" (pentru evaluatori, în anexa 2). La pagina 18 se observă de mai multe ori expresia "în perioada 2005-2015" (11 ani).

12. Pp. 14, Anexa 1, secțiunea B3: întrucât se urmărește calitatea și nu cantitatea directorilor de proiect și a activității acestora, propunem înlocuirea criteriului "…existenta a minimum trei publicații apărute în top 50% of all journalpublished in the research field of the project proposal ", i.e. zona roșie și galbenă, cu " …existența a minimum trei publicații apărute în top 25% of all journal published in the research field of the project proposal ", i.e. zona rosie, pentru Science si Social Science. Pentru științe umaniste și sociale, "existența a minim trei publicații, cărți/volume colective, articole publicate în reviste indexate ISI și ERIH (INT 1 și INT 2) din străinătate, precum și articole din volume colective de la edituri din străinătate prezente în cel puțin 50 biblioteci (potrivit catalogului worldcat sau KVK)".

13. Pp. 16, Anexa 1, secțiunea D6: considerăm că ar trebui inclus un exemplu de calcul pentru "unități luni/membru".

14. Pp. 18, Anexa 2, secțiunea "Pentru Ştiinţele vieții, Ştiinţe exacte, fizică şi inginerie": considerăm că evaluatorii trebuie să îndeplinească dublul criteriilor folosite pentru directorii de proiect, respectiv existența a minimum șase publicaţii (document type: "article" sau "review") apǎrute în reviste situate în "top 25% of all journals published in the research field of the project proposal". Lista de referință cu încadrarea revistelor în top 25% este realizată în funcție de scorurile de influenţă (AIS) calculate de Thomson Reuters în Journal Citation Reports 2014 publicat de Thomson Reuters în iunie 2015, si este disponibilă pe pagina de web a UEFISCDI la adresa: http://uefiscdi.gov.ro/userfiles/file/PREMIERE_ARTICOLE/ARTICOLE%202015/ClasamentAIS2015.p
df


15. Pagina 19, punctele 2 și 3 de la evaluare etapa I. Este mult mai ușor de luat o decizie de către evaluator dacă în etapa 1 B3 se înlocuiește cu C2. Este detaliat de la început și evaluatorul poate răspunde în cunoștință de cauză. Eliminata nota de la subsol (nota 6, cea cu roșu).

16. Pp. 30 Acordarea unei ponderi de 10% din punctajul total acordat propunerii de proiect in contextul evaluării bugetului propus este o exagerare. În cadrul evaluărilor europene bugetul nu se punctează. Se pot face observații asupra bugetului de care se poate ține seama la negocierea ulterioara câștigării grantului. Evaluarea ar trebui să fie științifică, așa cum arătăm mai sus. Cu 10% din notă, un grant poate cădea din cauza bugetului. Iar dacă evaluatorul este străin, sunt șanse mari să nu fie la curent cu condițiile de la noi (costuri salariale și pentru consumabile, spre exemplu). În situația în care nu se renunță complet la acest punct considerăm că procentul trebuie redus la 5% cu redistribuirea celor 5 procente rămase înspre capitolele științifice.

17. Menținerea criteriului AIS astfel încât să nu fie reintrodus IF.

Membrii Asociației Ad Astra
București
13.04.2016

http://docs.ad-astra.ro/PCE_propuneri_Ad_Astra_Pac_Info_2016_8aprilie.pdf

Informație publicată de Lucian Stefan Ancu

13/04/16

   
© Ad Astra 2001-2013