Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Întâlnire de lucru cu dl ministru Adrian Curaj pe tema viitoarelor competiții din cadrul PN-III

În cadrul unei întâlniri de lucru ce a avut loc vineri, 12.02.2016, la sediul MENCS, o delegație a Ad Astra a susținut următoarele puncte, ce vizează cadrul de desfășurare al următoarelor competiții, parte a PN-III:

1. Pentru a asigura calitatea proiectelor propuse spre finanțare considerăm că este necesară impunerea unor condiții minime de eligibilitate pentru directorii de proiecte.

2. Publicarea online a CV-urilor persoanelor cheie din toate proiectele participante la competiție.

3. Evaluatorii să îndeplinească dublul criteriilor minime de eligibilitate de la punctul 1 de mai sus.

4. Ținând cont de faptul că în România numărul cercetătorilor și al întreprinderilor active în domeniul spațial este foarte redus, precum și de particularitățile sistemului de finanțare a cercetării, considerăm că situațiile de conflict de interese nu pot fi eliminate decât prin folosirea cu preponderență a evaluatorilor străini. Procedura descrisă în pachetul de informații prin care evaluatorii trebuie să-și declare eventualele conflicte de interese nu este pragmatică și experiența competițiilor anterioare este edificatoare. De asemenea, posibilitatea sesizării Autorității Contractante privind existența unor cazuri de conflict de interese ori abateri este nerealistă având în vedere că, așa cum este și normal, candidatul nu cunoaște identitatea evaluatorilor proiectului său.

5. Recomandăm precizarea explicită în pachetul de informații a bazei or bazelor de date din care au fost selectați evaluatorii, precum și a metodei folosite pentru alocarea proiectelor fiecărui evaluator. De asemenea, ar trebui specificate criteriile după care sunt numiți raportorii.

6. Pentru transparență, nu doar raportul de evaluare de consens, ci și fișele de evaluare individuale ar trebui puse la dispoziția candidaților.

7. Publicarea listei de evaluatori a devenit o practică obișnuită la competițiile coordonate de UEFISCDI. Este o politică pe care o salutăm și care sperăm să se generalizeze.

8. Cunoașterea bugetului la momentul lansării competiției.

9. Un ghid al evaluatorului disponibil la momentul lansării competiței.

10. Eliminarea cerinței de a depune propunerea și în limba română (doar titlul și rezumatul să fie în română).

11. Afișarea listei de publicații incluse în aplicație (la data de închidere a call-ului).

12. Proiectele depuse să fie insoțite de o declarație de originalitate și de autenticitate din partea directorului de proiect .

13. Posibilitatea de a deconta din grant vizite ale unor colaboratori, persoane care nu figurează în grant.

14. Obligația de a angaja 2 doctoranzi să lucreze pe grant duce la situații aberante. Este un lucru extrem de greu având în vedere că majoritatea câștigătorilor nu au studenți la doctorat. Prin urmare se cauta doctoranzi ai altor profesori. Se ajunge să se angajeze pe grant doctoranzi care nu au nicio legatură cu subiectul grantului. Mult mai naturală e prevederea ca membrii grantului să fie doctoranzi sau să aibă cel mult x ani de la terminarea doctoratului.

15. Limitarea numarului de propuneri pe care le poate depune/desfășura un cercetător ca director de proiect, sau la care poate figura ca participant (de exemplu: maximum 5 propuneri depuse, din care cel mult două ca director de proiect, si maximum 3 acceptate, din care cel
mult unul ca director de proiect).

16. Obligativitatea contractuală a intreținerii unei arhive, la nivelul instituției, cu datele și rezultatele activităților experimentale, precum și cu alte efecte ale activităților științifice desfășurate, pentru a permite la nevoie, ulterior, verificarea rezultatelor raportate; includerea unei copii a catalogului acestei arhive în raportările proiectelor.

17. Evaluarea separată a finanțabilității și a deciziei de finanțare; dacă mai multe proiecte sunt în principiu finanțabile decât există resurse efective de finanțare, numărul acestora (finanțabile dar nefinanțate) reprezintă un indicator ce poate fi folosit în alocările bugetare viitoare.

18. Pentru cei care au fost directori de proiecte PN in ultimii 3 ani sa faca dovada ca au avut cel puțin o contribuție științifică de prim rang (adică să fie inclusă în "zona roșie" de premiere a rezultatelor cercetării, conform criteriilor UEFISCDI). Neîndeplinirea acestei condiții duce la neeligibilitatea aplicantului.

19. La Tinere Echipe (sau program echivalent în cadrul PN III) trebuie să existe limitări de vârstă. Propunem vârsta de maxim 40 ani și maxim 10 ani de la terminarea doctoratului.

Asociația Ad Astra
12.02.2016

Informație publicată de Mihai Miclăuș

15/02/16

   
© Ad Astra 2001-2013