Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Dezbaterea Națională privind Educația și Cercetarea din România - Etapa 1

Scrisoare deschisă vizând propunerile Ad Astra pentru reforma în educație și cercetare

Data: 13.02.2016
Stimate domnule Președinte Klaus Iohannis,

Asociația Ad Astra, a cercetătorilor români de pretutindeni, salută lansarea Dezbaterii Naționale privind Educația și Cercetarea din România, așa cum subliniam și în scrisoarea deschisă adresată dumneavoastră, domnului prim ministru Dacian Cioloș și domnului ministru Adrian Curaj din 23.11.2015 (http://www.ad-astra.ro/posts/view_post.php?post_id=2233%26lang=ro).

În contextul primei etape a acestei dezbateri și în completarea punctelor cheie de mai sus, vă supunem atenției următoarele propuneri:

1. Nivelul de performanță a învățământului și a cercetării științifice din România se află cu mult sub standardele Uniunii Europene. Această situație este strâns corelată cu nivelul de performanță mediocru sau submediocru al majorității celor implicați în educație și în cercetarea științifică. Din acest motiv, în vederea unei reforme reale a sistemului de învățământ respectiv a sistemului de cercetare, propunem ca acțiunea de consultare populară să aibă doar rolul de a colecta idei, propuneri de îmbunătățire a celor două sisteme. Forma finală a noilor legi să fie însă formulată, pe baza propunerilor colectate prin consultare populară, de un grup restrâns de lideri ai mediului academic internațional.
Datorită legăturilor strânse și interdependențelor dintre cele două domenii, considerăm că este foarte important ca legislația cercetării să fie actualizată și armonizată simultan cu cea a învățământului.

2. Regândirea modului de finanțare a învățământului superior și al cercetării, astfel încât să stimuleze angajarea de persoane cu potențial de cercetare ridicat, precum și performanța celor care sunt deja în sistem. Este necesară creșterea proporției fondurilor destinate competițiilor naționale de proiecte. Deasemenea este important ca alocarea fondurilor pentru finanțarea de baza a universităților și institutelor să se facă pe baza unor criterii de excelență.

3. Orice propuneri de modificări normative substanțiale (cum este schimbarea cadrului curricular) să fie anunțate din timp și precedate de publicarea unei analize de situație, impact și costuri; inițiativa unor astfel de propuneri, în sine, nu poate rezulta decât dintr-un studiu al situației actuale și al posibilelor măsuri. Aceste studii trebuie să fie cantitative și bazate pe date verificabile independent.

4. Problemele de etică în cercetare și învățământul universitar sunt reale și grave și afectează credibilitatea universităților și institutelor din România. Abaterile de la etică sunt inacceptabile și trebuie sancționate în paralel cu stimularea aplicării normelor de bună practică. Este de dorit încheierea unui acord politic și consolidarea unui cadru legislativ care să garanteze aplicarea consecventă, independent de conjuctura politică, a normelor de etică în cercetare și învățămîntul din România.
5. Desființarea sau reorganizarea ANCSI care în formă actuală nu își îndeplinește atribuțiile stabilite prin lege. Propunerea noastră este motivată de următoarele:
i) strategia 2014 - 2020, emisă de ANCSI, a eșuat, în prima jumătate a intervalului neexecutându-se nimic din ce prevedea;
ii) o componentă esențială a strategiei este înființarea unui sistem specific de guvernanță a cercetării, care cădea în sarcina exclusivă a ANCSI, dar ANCSI nu a făcut nimic în această direcție;
iii) componentele care preexistau din acest sistem (CNCS, CCCDI etc) sunt nefuncționale, iar ANCSI ar fi trebuit să asigure funcționarea lor;
iv) societatea românească se zbate din cauza unor dileme cum sunt sancționarea plagiatelor grave în lucrări științifice cum sunt tezele de doctorat sau definiția noțiunii de lucrare științifică - pentru evaluarea publicațiilor din detenție - sarcina acestor definiții revenind în principal ANCSI care nu reacționează în niciun fel;
v) foarte multe documente importante (bugete, planuri de acțiune, calendare, normative) care trebuiau, conform legii, întocmite și aplicate de ANCSI nu există;
vi) foarte mulți cercetători se plâng de incapacitatea unor servicii din ANCSI de a executa proceduri curente; un exemplul constă în răspunsurile pe care le dau solicitărilor Ad Astra, răspunsuri neconforme cu legea și lipsite de conținut.
Lucrurile enumerare mai sus arată că foarte multe aspecte ale sistemului de cercetare sunt disfuncționale, iar o parte substanțială a acestor disfuncționalități sunt la nivel de ANCSI. Fără corecția acestora din urmă pare imposibil să se realizeze îmbunătățirea sistemului.

6. Este extrem de important ca noile legi ale educației respectiv ale cercetării științifice să fie astfel formulate încât să elimine orice formă de ingerință politică în numirea conducerii forurilor profesionale din educație și cercetare (Consiliul Rectorilor, ANCSI, CNCS, CNATDCU, CCCDI, CNE, CEMU, Inspectorate Generale etc).

Cu aleasă considerație,
Membrii Asociației Ad Astra

http://docs.ad-astra.ro/Dezbatere_Etapa1_educatie_cercetare_presedinte.pdf

Informație publicată de Mihai Miclăuș

15/02/16

   
© Ad Astra 2001-2013