Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Întâlnire de lucru cu membrii Comisiei de specialitate din Senat

O delegație a Ad Astra se va întâlni mâine cu membrii Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senat. Vă prezentăm mai jos problemele pe care asociația le va aborda în cadrul acestei întâlniri.

=====================
Stimați membri ai Comisiei pentru învățământ, știință, tineret și sport,

Membrii Asociației Ad Astra salută inițierea dialogului dvs. cu reprezentanți ai societății civile și vă supun atenției, în vederea dezbaterii pentru găsirea unor soluții legislative, următoarele subiecte considerate importante pentru funcționarea sistemului de învățământ superior și cercetare din România în prezent, dar și pe termen mediu și lung.

În prezent, funcționarea sistemului de cercetare este impredictibilă, o cauză majoră fiind lipsa bazei legislative pentru mecanismele de finanțare multianuală a cercetării, pe lângă lipsa de continuitate a apelurilor competițiilor de proiecte de cercetare la nivel național. Credem că legiferarea mecanismelor de finanțare multianuală este necesară, totodată înțelegând că acest proces presupune colaborarea mai multor comisii parlamentare. Un argument decisiv pentru adoptarea mecanismelor de finanțare multianuală este faptul că acestea au devenit o exigență în tot mai multe domenii, nu doar în cel al finanțării cercetării, dar și în economie și apărare, ele fiind garantul succesului planificării, inclusiv la niveulul Uniunii Europene. În acest context, pe termen scurt, propunem comisiei din Senat, în acord cu activitățile sale definite prin regulamentul de funcționare, sprijin pentru traducerea legislației ce asigură funcționarea National Science Fundation (NFS) din Statele Unite ale Americii (https://www.nsf.gov/about/history/legislation.pdf) și a Fundației Alexander von Humboldt (https://www.humboldt-foundation.de/pls/web/docs/F21852/satzung.pdf), ca modele de succes în alocarea eficientă a fondurilor în domeniul cercetării; modele ce pot servi la elaborarea unei legislații similare și în România.

Elaborarea unui cadru legislativ ca cel propus mai sus necesită, în opinia noastră, introducerea unui mecanism de consultare a organizațiilor civice, pe domenii specifice, atunci când Comisia de la Senat consideră necesar și oportun acest demers. Posibilitatea acreditării de reprezentanți ai societății civile la Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din Camera deputaților există deja. Credem că introducerea cât mai curând posibil a acestui mecanism și în cazul Comisiei similare de la Senat ar fi benefică pentru societate.

Experimentele de reconfigurare ale sistemului de învățământ și cercetare, realizate până acum, nu au reușit să se impună temeinic în societatea românească, poate și din lipsa cunoașterii aprofundate și a înțelegerii unor repere, identificabile istoric, în evoluțiile academice de succes ale altor societăți. Propunem comisiei din Senat, în acord cu activitățile sale definite prin regulamentul de funcționare, sprijin pentru traducerea Manualului Frascati (ultima ediție din oct. a.c. - http://www.oecd.org/publications/frascati-manual-2015-9789264239012-en.htm), a Manualului Oslo (http://www.oecd-ilibrary.org/science-and-technology/the-measurement-of-scientific-technolo
gical-and-innovation-activities_24132764),
ca suport al dialogului privind acțiunile legislative viitoare, mai ales în contextul lansării de Președinție a dezbaterii publice asupra utilității unei noi legi a educației.

Credem că, în prezent, teme ca încurajarea integrării cercetării cu activitățile didactice (inclusiv prin introducerea unor mecanisme care să permită universităților înființarea de posturi de cercetare definite optim din perspectiva recrutării eficiente a resursei umane), responsabilizarea mai mare a universităților în creșterea exigenței lor profesionale și etice, construirea unor mecanisme robuste și eficiente de finanțare a cercetării (de tipul NSF sau al Fundației Alexander von Humboldt) trebuie să facă obiectul dezbaterilor publice în vederea restructurărilor legislative avute în vedere pe termen mediu și lung. Membrii asociației Ad Astra văd ca foarte important rolul Comisiei din Senat în inițierea și susținerea dezbaterii publice pe aceste teme, până la obținerea consensului între toți actorii din sistemul de învățământ și cercetare (inclusiv publicul larg), astfel încât procesul legislativ al reconfigurării spațiului academic românesc să fie, pe termen mediu și lung, o reușită, din perspectiva interesului public.

Asociația Ad Astra
21.12.2015
=====================

Informație publicată de Mihai Miclăuș

21/12/15

   
© Ad Astra 2001-2013