Ad Astra Awards
Ad Astra Journal
Science library
White book
University rankings
Who's who
Publications
Theses and dissertations
Ad Astra association
 
Press releases
News
Events
Funding opportunities
 
Login
Registration
 
>> Românã
 
   
 

Structuri din cadrul SNCDI 2015-2020 - cerere de acces la informatii de interes public

Catre,
Ministerul Educatiei si Cercetarii Stiintifice - Autoritatea Nationala pentru Cercetare Stiintifica si Inovare
Str. Mendeleev, nr. 21-25, cod 010362, sector 1, Bucuresti, Romania

Data: 23.09.2015

Domnule presedinte,


Subscrisa, Asociatia Ad Astra, inregistrata in Registrul Special al Asociatiilor si Fundatiilor sub nr. 3089/A/2002, cu sediul pentru comunicarea corespondentei in Str. Regele Ferdinand, Nr. 33, C.P. 97, Cluj-Napoca, 400750, sau electronic la office@ad-astra.ro, reprezentata de Mihai Miclaus, membru in Consiliul Director al Asociatiei, formulam urmatoarea:


CERERE DE ACCES LA INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC


Credibilizarea sistemului de cercetare fata de finantatorii publici (Ministerul de finante) si privati, este conditionata de buna functionare a sistemului de monitorizare si evidentiere a eficientei si impactului cheltuielilor de cercetare.

Existenta unei monitorizari eficiente, comparabila celei din tarile dezvoltate, este o preconditie de bun simt pentru cresterea nivelului de finantare a cercetarii la nivelul unei tari europene, conditie solicitata insistent de Comisia Europeana, Curtea de Conturi, Ministerul de finante si recomandata si in evaluare intermediara a PN-II.

HG 929/2014, Strategia Nationala de Cercetare, Dezvoltare si Inovare, adoptata in octombrie 2014, a raspuns, in principiu, acestei necesitati, stipuland organizarea mai multor structuri: (1) AN-CDI, Arhiva Nationala a CDI; (2) CC-CDI, Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare; (3) CNCS, Consiliul National pentru Cercetare Stiintifica; (4) CNPSTI, Consiliul National pentru Politica Stiintei, Tehnologiei si Inovarii; (5) CNSPIS-CDI Comisia Nationala pentru Statistica si Prognoza in Invatamantul Superior, Cercetare, Dezvoltare si Inovare; (6) UP-CDI, Unitatea de Politici CDI.

De asemenea, HG 929 mai mentioneaza un instrument cu un rol central in subsistemul de monitorizare, numit (7) RASUC, Raportul Anual Standardizat al Unitatii de Cercetare. Era esential ca standardul dupa care fiecare organizatie de cercetare completeaza RASUC sa fi fost publicat cat mai devreme in cursul primului an de aplicare a noii strategii.

Membri ai asociatiei noastre au incercat sa se documenteze asupra situatiei acestor organisme si a standardului RASUC. Nu am reusit sa indentificam, pe Internet, informatii actualizate privind aceste chestiuni, nici nu am gasit normativele care le privesc expuse spre consultare publica.

In consecinta, va solicitam sa ne remiteti copii dupa urmatoarele documente, sau adresele web unde pot fi gasite:

1. Calendarul de infiintare si intrare in functiune al acestor organisme
2. Datele si adresele la care au fost supuse spre consultare publica normativele aferente acestor organisme

Solicitam de asemenea urmatoarele documente specifice, sau, in cazul in care inca nu exista, numele functionarului caruia i-ati atribuit responsabilitatea intocmirii respectivului document si data limita la care trebuie finalizat:

(1) Pentru AN-CDI, Arhiva Nationala a CDI, CC-CDI:

- actul de infiintare si statutul
- organigrama de personal
- numele si cv-ul personalului din conducere
- adresa de web a AN-CDI
- bugetul AN-CDI

(2) Pentru Colegiul Consultativ pentru Cercetare, Dezvoltare si Inovare:

- ultima versiune a statutului
- lista nominala a membrilor si actul prin care au fost numiti
- adresa online a paginii colegiului
- adresele online ale cv-urilor membrilor
- ultimele trei rapoarte anuale de activitate

(3) Pentru CNCS, Consiliul National pentru Cercetare Stiintifica;

- ultima versiune a statutului
- lista nominala a membrilor si actul prin care au fost numiti
- adresa online a paginii consiliului (cea existenta nu este adusa la zi)
- adresele online ale cv-urilor membrilor
- ultimele trei rapoarte anuale de activitate

(4) Pentru CNPSTI, Consiliul National pentru Politica Stiintei, Tehnologiei si Inovarii;

- actul prin care s-a stabilit statutul
- lista nominala a membrilor si actul prin care au fost numiti
- adresa online a paginii consiliului
- adresele online ale cv-urilor membrilor
- ultimele trei rapoarte anuale de activitate

(5) Pentru CNSPIS-CDI Comisia Nationala pentru Statistica si Prognoza in Invatamantul Superior, Cercetare, Dezvoltare si Inovare;

- actul prin care s-a stabilit statutul
- lista nominala a membrilor si actul prin care au fost numiti
- adresa online a paginii consiliului
- adresele online ale cv-urilor membrilor
- ultimele trei rapoarte anuale de activitate

(6) Pentru UP-CDI, Unitatea de Politici CDI.

- actul de infiintare si statutul
- organigrama de personal
- numele si cv-ul personalului din conducere
- adresa de web a AN-CDI
- bugetul UP-CDI

(7) Pentru RASUC, Raportul Anual Standardizat al Unitatii de Cercetare.

- standardul dupa care trebuie intocmit raportul anual standardizat.
- normativul care stabileste mecanismul de completare, depunere si arhivare al RASUC

Subscrisa, vom plati taxele aferente serviciilor de copiere a documentelor solicitate, daca va fi cazul.

In situatia in care nu veti raspunde la cererea subscrisei in termenele dispuse de art. 7 din Legea 544/2001, ne rezervam dreptul de a ne adresa instantei de contencios administrativ pentru rezolvarea cererii noastre, in temeiul art. 22 al aceleiasi legi.

Ne intemeiem cererea pe prevederile Legii 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public.

http://docs.ad-astra.ro/Componenta_structuri_SN_III_23sept2015.pdf

Posted by Mihai Miclăuș

23/09/15

   
© Ad Astra 2001-2013