Transparență și obiectivitate în administrarea cercetării din România - Proiect finanțat prin Phare
Despre proiect
Studii și analize
Ghiduri de acțiune
Monitorizarea organismelor guvernamentale
Problemele competiției CEEX 2006
Chestionar
Mese rotunde
Petiție pentru rezolvarea unor probleme importante ale cercetării din România
 
Asociația Ad Astra
Contact
 
Portalul Ad Astra
   
 

Despre proiect

Proiectul "Transparență și obiectivitate în administrarea cercetării din România" a fost derulat de către asociația Ad Astra a cercetătorilor români și a fost finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul programului Phare 2003 - Consolidarea Societății Civile în România (contract Phare 2003/005-551.01.05/04/22).

Scopurile proiectului
Proiectul a avut drept scopuri îmbunătățirea obiectivității și transparenței în politicile științifice și finanțarea publică a cercetării din România, precum și descurajarea corupției din acest domeniu. În cadrul proiectului s-au monitorizat respectarea legislației referitoare la finanțarea publică a cercetării, respectarea normelor internaționale de bună practică în domeniu, obiectivitatea și transparența procesului de evaluare și finanțare. S-au diseminat pe plan național bunele practici internaționale în domeniu, iar cercetătorii au fost încurajați să acționeze pentru apărarea propriilor drepturi și împotriva corupției din domeniu.

Obiective și rezultate

  • Diseminarea bunelor practici în domeniul administrării cercetării, prin realizarea unui studiu asupra standardelor europene și internaționale. Studiul a fost remis instituțiilor românești responsabile de administrarea cercetării și a fost pus la dispoziția cercetătorilor și publicului interesat, fiind disponibil online. Alte studii realizate în cadrul proiectului.
  • Monitorizarea activității organismelor guvernamentale românești responsabile de finanțarea din fonduri publice a cercetării: rezultate.
  • Îmbunătățirea transparenței procesului de evaluare și finanțare a cercetării. S-au cerut informații, în temeiul legii informațiilor publice, despre:
  • Încurajarea cercetătorilor români să acționeze pentru apărarea propriilor drepturi, prin implicarea lor într-o cât mai largă măsură, prin intermediul internetului, în acest proiect. Ei au fost consultați în privința problemelor întâmpinate în relațiile cu instituțiile guvernamentale care administrează cercetarea printr-un chestionar și printr-o serie de mese rotunde. S-au oferit modele de acțiune pentru cercetătorii interesați să contribuie în mod independent la rezolvarea problemelor din cercetarea românească printr-un ghid de acțiune.
  • Promovarea participării cetățenești la procesul decizional legat de administrarea cercetării, printr-o campanie online.

Durata proiectului
Proiectul s-a derulat în perioada decembrie 2005 - noiembrie 2006. Propunerea de proiect a fost realizată în octombrie 2004.

Echipa proiectului
Director de proiect: Răzvan Florian
Consultanți: Alexandru Dan Corlan, Dragoș Ciuparu, Daniel David, Ștefan Szedlacsek, Cristina Vidulescu
Colaboratori / organizatori workshopuri: Nicoleta Florian, Nicolae Hurduc, Daniela Vasiliu
Participanți voluntari (în principal membri ai asociației Ad Astra)

Buget
Proiectul a avut un buget de 16.850 euro, din care 15.120 euro a fost contribuția Uniunii Europene și 1.730 euro au fost fonduri proprii ale asociației Ad Astra. Costurile totale ale proiectului au fost de 16.808, 25 euro, din care 15.082,04 euro a fost contribuția Uniunii Europene.

Rapoarte
Raport tehnic interimar
Raport tehnic final

   
© Ad Astra 2005-2009