Transparență și obiectivitate în administrarea cercetării din România - Proiect finanțat prin Phare

 

Petiție pentru rezolvarea unor probleme importante ale cercetării din România

Solicităm ca evaluarea activității de cercetare din România să se facă în acord cu bunele practici internaționale, pe baza rezultatelor științifice recunoscute de comunitatea științifică internațională. Pentru majoritatea domeniilor științifice, acestea sunt reprezentate de publicațiile în reviste indexate ISI.

Solicităm ca în România să nu mai fie recunoscute ca rezultate ale activității de cercetare, pentru acordarea de titluri științifice/academice sau justificarea cheltuirii unor fonduri de la bugetul de stat, publicații care nu sunt validate prin peer review de către experți reprezentativi din comunitatea științifică internațională. Acest gen de publicații includ articolele publicate în majoritatea revistelor locale, comunicările de la majoritatea conferințelor naționale sau pretins internaționale la care comitetul de program este preponderent local, majoritatea cărților publicate în țară. Pot exista excepții doar pentru domeniile care au un specific național (cum ar fi limba și literatura română).

Solicităm ca evaluarea activității de cercetare aplicativă și dezvoltare tehnologică din România să se facă pe baza produselor și tehnologiilor brevetate și pe baza veniturilor obținute din acestea.

Solicităm ca în România să nu mai fie recunoscute ca rezultate ale activității de cercetare-dezvoltare, pentru acordarea de titluri științifice/academice sau justificarea cheltuirii unor fonduri de la bugetul de stat, produse, prototipuri și tehnologii care nu sunt brevetate sau care nu sunt comercializate.

Solicităm ca evaluarea prin peer review, pentru acordarea de fonduri de la bugetul de stat, a proiectelor de cercetare-dezvoltare cu bugete de peste 20 de mii euro pe an, sau a activității institutelor de cercetare-dezvoltare, cu excepția celor din domenii care au un specific național, să fie făcută de echipe compuse din experți de nivel internațional, în majoritate străini, pentru garantarea obiectivității acestor evaluări.

Solicităm ca alocarea de resurse de la bugetul de stat pentru cercetare să se facă doar pentru acele instituții și grupuri de cercetători care au rezultate reale, de nivel internațional, și proporțional cu importanța acestora.

Solicităm reducerea birocrației aferente activităților de cercetare, și în special cea aferentă derulării granturilor, prin eliminarea formalităților inutile.

Solicităm ca personalul administrativ al institutelor de cercetare și al universităților să fie în slujba oamenilor de știință, și nu invers.

Solicităm transformarea sistemului actual de decontare a activității de cercetare într-un sistem modern de finanțare, adecvat cerințelor Ariei Europene a Cercetării.

Solicităm implementarea unor programe care să sprijine reîntoarcerea în țară a cercetătorilor români din străinătate.

Solicităm alocarea pentru cercetare, de la bugetul de stat, a minimum 0,8% din PIB, conform Legii cercetării, și a minimum 1% din PIB până în 2010, conform angajamentelor luate de România față de Uniunea Europeană.

 

Semnați această petiție!

(click aici pentru a semna petiția online)

 

Până acum, petiția a fost semnată de 4029 persoane. Lista semnăturilor: în ordine alfabetică, completă; în ordine cronologică, pe pagini, cu comentarii.

Petiția, împreună cu lista primelor 331 de persoane care au semnat-o, a fost transmisă ANCS, MEdC și Președinției României în data de 19 decembrie 2006. Împreună cu lista primelor 3.152 de persoane care au semnat-o, a fost trimisă Parlamentului în 9 februarie 2009, înaintea dezbaterii Legii Bugetului pentru anul 2009. Împreună cu lista primelor 3.802 semnături, a fost depusă la ANCS și prezentată d-lui Gerard Jităreanu, președintele ANCS, în 12 martie 2009.

Documente care detaliază cererile din această petiție:

Sugestii de reglementări și schimbări legislative pentru domeniul cercetării, dezvoltării, inovării (2008)
Cercetare performantă prin evaluare performantă: sugestii de îmbunătățire a procesului de evaluare a proiectelor de cercetare (2009)
Sugestii de îmbunătățire a procedurilor aferente programelor PNCDI 2 (2008)

Documente care motivează această petiție:

Proiectul de buget pentru 2009
Starea sistemului cercetării din România (2006)
Raport de evaluare a performanțelor activității CDI, inclusiv a performanțelor PNCDI-1 (2006)
Problemele sistemului cercetării din România: Rezultate ale unui sondaj realizat în rândul cercetătorilor (2006)
Sugestii și recomandări privitoare la proiectul metodologiei de evaluare a unităților de cercetare (2006), metodologia adoptată de ANCS (2007)
Sugestii privind metodologia de evaluare a instituțiilor de învățământ superior (2006), metodologia elaborată de ARACIS (2006)
Problemele competiției CEEX (2006)
Statistici privitoare la oamenii de știință din România (2006)
Majoritatea revistelor științifice românești nu servesc știința (2006)

Această petiție a fost lansată în noiembrie 2006, în cadrul proiectului "Transparență și obiectivitate în administrarea cercetării din România", finanțat de Uniunea Europeană prin programul PHARE și derulat de asociația Ad Astra a cercetătorilor români în perioada decembrie 2005 - noiembrie 2006.

 

© Ad Astra 2005-2009