Transparență și obiectivitate în administrarea cercetării din România - Proiect finanțat prin Phare
Despre proiect
Studii și analize
Ghiduri de acțiune
Monitorizarea organismelor guvernamentale
Problemele competiției CEEX 2006
Chestionar
Mese rotunde
Petiție pentru rezolvarea unor probleme importante ale cercetării din România
 
Asociația Ad Astra
Contact
 
Portalul Ad Astra
   
 

Probleme referitoare la desfășurarea programului CEEX, ediția 2006

Responsabilitatea privind informațiile de mai jos revine în întregime autorilor.


Stanciu Gheorghe, Universitatea Politehnica Bucuresti
18/07/06

1. Va rog ca daca aveti posibilitatea sa solicitati MEC-ului sa puna la dispozitie CV-urile evaluatorilor si pe cele ale directorilor cu proiecte acceptate la finantare. Sau pentru a fi mai simplu lucarile pe care acestia le-au publicat in reviste cotate in ultimii 5 ani.

Am trimis propunerea avand codul MEC 5369. Pentru aceasta am primit un punctaj, care nu are nici o justificare. Am facut o contestatie ce afost respinsa. Odata cu anuntarea rezultatelor finale s-a spus ca se vor trimite raspunsuri la contestatii, cee ce nu s-a mai intamplat desi au trecut destule zile.

Va transmit contestatia, in al carei text se afla si raportul de evaluare. Acest raport arata intr-un mod foarte clar ca cei ce l-au intocmit nu au cea mai mica competenta de a aprecia propunerea. Intentia de depunctare reiese deasemeni intr-un mod foarte clar.
CONTESTATIE

asupra modului de evaluare propunerii de proiect "Rețea interdisciplinară pentru dezvoltarea metodelor de obținere de noi materiale biocompatibile cu aplicații în implantologie" prezentată la competiția din cadrul programului CEEX-2006 modulul 1, sub nr. 5369 și afișată în lista de rezultate preliminare ale competiției la nr. 2045

În urma examinării raportului afișat pe pagina WEB http://evaluare.mct-excelenta.ro pe data de 21.06.2006 în legătură cu evaluarea propunerii de proiect menționată anterior, am constatat că motivele depunctării drastice a respectivei propuneri sunt insuficient fondate, drept pentru care contestăm modul de evaluare și alocare a punctajului prin următoarele argumente asociate fiecărui capitol din raport:

A. Relevanța
Textul evaluatorului:

• Cat de relevanta este propunerea pentru obiectivele componentei programului?
Proiectul propus are o mica relevanta pentru obiectivele programului: datorita contradictiei dintre titlul proiectului si obiective ( RETEA INTERDISCIPLINARA PENTRU DEZVOLTAREA METODELOR DE OBTINERE DE NOI MATERIALE BIOCOMPATIBILE CU APLICATII IN IMPLANTOLOGIE - BIOINGNET respectiv cercetare de material)
• In ce masura propunerea se incadreaza in ariile tematice?
Propunerea se incadreaza in ariile tematice ale programului.
• Cat de relevanta este propunerea pentru nevoile si constrangerile specifice tarii? (Luandu-se in considerare evitarea suprapunerii cu alte proiecte/programe si sinergia cu initiativele Uniunii Europene):
Propunerea nu este relevanta pentru nevoile si constringerile tarii: nu se cunoaste starea din domeniu in Romania ( nu se cunosc realizarile din Romania si nici nu sint amintite unitatile care au sau au avut succes in acest domeniu, de ex. Poneti SRL- care produce si livreaza la comanda spitalelor implanturi biocompatibile, INSB, INCDTP, pentru a aminti numai unele dintre ele). Reteaua nu este reprezentativa.
• Cat de coerente, adecvate si practice sunt activitatile propuse?
Activitatile propuse spre realixarea obiectivelor specifice nu sint relevante pentru realizarea unei retele. Relevanta definita de autorii propunerii-vezi cap. 5 ("Relevanta acestui proiect rezulta din importanta realizarii de noi materiale si modificate cu proprietati biologice si fizico-chimice care sa poata fi folosite pe viitor in Stomatologia Restaurativa, Implantologie si Ortopedie, furnizand un ciclu de viata mai mare al lucrarilor de restaurare si ca o consecinta un nivel mai ridicat al sanatatii"- mai degraba un citat dintr-o declaratie a unei personalitati din domeniu)nu se refera la titlul proiectului. Propunerea nu convinge nici asupra efectelor de sinergie care ar trebui sa se manifeste ca urmare a functionarii retelei.
Susținerea și demonstrarea injustei aprecieri :

1. Nu vedem afectarea relevanței obiectivelor programului de faptul că în titlu e vorba de o REȚEA DE CERCETARE. Oare o rețea de cercetare nu poate să facă printre multe altele și cercetări de material ? În afară de aceasta, dacă evaluatorul examina cu atenție conținutul propunerii ar fi constatat că obiectivele proiectului nu se rezumă numai la o cercetare de material ci la investigarea unui întreg proces, care incumbă o colaborare largă între membrii consorțiului structurat ca rețea. A se vedea capitolul 3 - OBIECTIVE din « Descrierea propunerii de proiect » din care rezultă clar intenția membrilor rețelei de a cerceta, caracteriza și produce biomateriale, precum și de a elabora proceduri de obținere și analiză de culturi celulare, toate acestea avand finalizare în diseminarea rezultatelor atât în țară cât și în străinătate.
De fapt raportorul vorbeste de o contradictie dar prin cele spuse nu dovedeste nimic.

2. Fără comentarii

3. În aprecierea evaluatorului apar aserțiuni contradictorii, cum este de exemplu acuza că rețeaua este nereprezentativă, dar pe unul din membri (INCDSB) îl recunoaște ca având realizări remarcabile în domeniu. Pe de altă parte, evaluatorul afirmă că propunătorul nu cunoaște situația în domeniu pe plan intern, deoarece nu știe de existența și realizările aceluiași INCDSB. Oare cu câtă atenție s-a studiat propunerea de proiect de nu s-a observat că acest INCDSB este unul din membrii rețelei, care este și amintit în subcapitolul privind realizările pe plan intern ? În ceea ce privește considerarea unui SRL « de buzunar »(Poneti SRL) ca pilon de bază în cercetarea stiintifică românească în domeniul biomaterialelor, regretăm, dar nu împărtășim părerea evaluatorului că trebuia obligatoriu să-l cităm în materialul nostru. Din întâmplare știam ceva de acest SRL, dar am considerat că activitatea lui fiind eminamente comercială, nu face obiectul propunerii noastre (a se vedea activitatea științifică și dotarea cu aparatură a respectivei firme pe site-ul propriu). Cât despre INCDTP, deși reprezintă un institut national și am avut și discuții legate de alte tematici cu dânșii, nu i-am citat pur și simplu din motivul că nu am găsit în revistele internaționale cotate nici un articol legat de domeniu publicat de cercetătorii acestui institut. Deasemenea, am considerat că nu este obligatoriu să enumerăm absolut toate preocupările din domeniu pe plan intern. Este cel puțin bizară concepția evaluatorului că această rețea nu acoperă niște arii de cercetare care chiar reprezintă nevoi urgente și constrângeri pe plan național.
Autorul raportului ar trebui sa cunoasca faptul ca rezultatele din domeniu sunt cunoscute daca sunt publicate in reviste cotate. L-am ruga pe autor sa comunice rezultatele stiintifice ale firmei PONETI SRL. Pe site-ul acestei firme bine cunoscute autorului raportului am gasit: "Echipamentele din dotare constau in principal din cuptoare de topire si tratamente termice prevazute cu programatoare. Masuratorile propietatilor fizico chimice si mecanice precum si experimentarile in vitro si in vivo se fac in laboratoare cu personal specializat din diverse institute de cercetare, universitati si clinici."
In conditiile in care din retea fac parte doua centre de cercetare ale celei mai mari universitati din tara si doua institute nationale de cercetare, toate unitatile avand preocupari in domeniu, autorul spune ca reteaua nu este reprezentativa. Ar fi fost bine sa precizeze si ce intelege printr-o retea reprezentativa (probabil ca in conceptia sa una formata din SRL-uri).
Atragem atentia ca situatia pe plan national si international este prezentata in detaliu in proiect.
.

4. Autorul da niste citate din proiect si nici o explicatie coerenta referitoare la acestea. Se revine cu afirmația că nu este relevantă realizarea unei rețele pe baza obiectivelor propuse, deși la acest subcapitol este vorba despre aprecierea coerenței, adecvării și caracterului practic al activităților propuse. Din punct de vedere al celor trei caracteristici menționate anterior, nu vedem unde este lipsa de coerență sau de adecvare a activităților care rezidă din obiectivele generale și măsurabile ale propunerii de proiect (capitolul 3-Obiective), deoarece se vede clar înlănțuirea logică a activităților, pe baza experienței anterioare a membrilor rețelei și având în vedere tot timpul rezultatul estimat al fiecărei etape de cercetare. Cât despre caracterul practic al activitaților ce urmează a fi lansate, fiind vorba de implicarea în producere de materiale noi sau îmbunătățite și de variate metode de investigare cu aparatură ultramodernă având ca scop final aplicația nemijlocită a rezultatelor în implantologie osoasă și stomatologie, acesta este mai mult decât evident. Sinergia aferentă rețelei este pe deplin demonstrată de modul de repartizare al activităților științifice pe principiul complementarității, din Anexa 3.1. Partenerii urmau să formeze un cluster științific care să se bazeze pe planul de realizare și pe resursele tuturor membrilor rețelei (a se vedea cap. 6 - Schema de realizare a proiectului). Este foarte neclar de unde deduce evaluatorul lipsa efectelor de sinergie în timpul funcționării rețelei ( ?!)

B. Impactul potențial al proiectului
Textul evaluatorului :

• In ce masura propunerea genereaza efecte economice si/sau sociale clare?
Daca analizam citatele din descrierea "B" a proiectului "Impactul tehnic al proiectului se manifesta prin implantarea unui domeniu al tehnologiilor de varf intr-o zona defavorizata a Europei. Stiinta biomaterialelor va putea fi accesata si de colectivitati stiintifice mai putin dotate financiar..." si " Impactul social se evidentiaza prin crearea de noi locuri de munca pentru specialisti de inalta calificare prin aparitia unor unitati de productie pentru materialele investigate"- rezulta ca proiectul nu poate avea efecte tehnice si sociale. In ceea ce priveste efectul economic, relevant este de asemenea un citat din acelasi loc "Impactul economic este materializat prin faptul ca se pot obtine beneficii din valorificarea rezultatelor cercetarii, concomitent cu o reducere substantiala a efortului valutar al tarii prin producerea in final a unor materiale, la pret de cost mic in tara".
• In ce masura propunerea genereaza capacitatea competitiva pentru programele UE?
Modul de concepere a proiectului nu poate generacapacitate competitiva. Relevant pentru aceasta apreciere este cun citat din "B", cap. 5: "Cercetarile in domeniul obtinerii si caracterizarii biomaterialelor sunt din ce in ce mai sofisticate, iar pentru a face fata nivelului cheltuielilor necesar pentru achizitionarea de aparatura si materiale consumabile sunt necesare investitii din ce in ce mai mari. Proiectul prezent este considerat o oportunitate unica de a actiona in sensul sustinerii politicii EU, implementata si in Romania, de a depasi fragmentarea resurselor umane si materiale in cercetarea de mare performanta ..."
• In ce masura propunerea poate genera rezultate operationale si sustenabile la nivel national si UE?
Cu obiectivele stabilite, propunerea nu poate realiza obiectivul general ( Retea...), iar prin cele specifice (de ex. " I.CREAREA CADRULUI TEORETIC PENTRU ELABORAREA METODEI EXPERIMENTALE DE PRODUCERE A ESANTIOANELOR DE BIOMATERIALE, II. OBTINEREA UNEI METODE NOI DE BIOACTIVARE A MATERIALELOR FOLOSITE IN IMPLANTOLOGIE ...")nu putem sa ne asteptam ca propunerea ar putea genera rezultate operationale si sustenabile la nivel national si UE.
Susținerea și demonstrarea injustei aprecieri :
1. Autorul da niste citate din text si nici o explicatie, cel putin referitoare la aceste citate. Exita doua explicatii, fie ca evaluatorul este extrem de subtil, ceea ce pare greu de crezut, fie ca nu a citit cu atentie proiectul si in consecinta nu a inteles cum stau lucrurile.
Din capitolul 8 - Impactul tehnic, economic și social - al prezentării propunerii de proiect se desprind foarte clar efectele tehnice ale organizării acestei rețele care se materializează prin obținerea biomaterialelor, bioactivizare, compatibilizare cu celulele și organismele vii și aplicații în implantologie. Efectele sociale sunt și ele scoase în evidență în același capitol (crearea de noi locuri de muncă, atragerea tinerilor specialiști în țară, apariția unor module de pregătire universitară și postuniversitară). Efectul economic citat de evaluator este desconsiderat de acesta, dar nu vedem care este motivul acestei atitudini. Oare se dorea atașarea unui studiu economic însoțit de devize antecalcul ? Credem că textul din propunere este suficient de coerent și de logic pentru cine vrea să-l interpreteze în spiritul instrucțiunilor de realizare al Formularului B (Descrierea propunerii de proiect) și în acord cu normativele gramaticii limbii române.


2. Evaluatorul se dovedeste din nou un specialist in a da citate, fiind insa total incoerent in explicatiile date. In locul acestora ar fi trebuit, evident daca ar fi inteles propunerea, sa se refere la continutul acesteia si la cerinta din formularul de evaluare. Se pare insa ca pe acestea nu le-a inteles
Evaluatorul are un punct de vedere original în a aprecia dacă acest viitor proiect ajută sau nu la integrarea României în platforma europeană de cercetare prin atacarea unor viitoare proiecte în domeniul biomaterialelor. Separând din context fraza care prezintă o situație de fapt din domeniu care datorită proiectului va putea fi depășită (achiziționarea de la alții pe bani grei de asemenea materiale, tehnici și poate chiar specialiști), pe baza trunchierii, evaluatorul trage concluzia total eronată că proiectul nu va genera niciodata capacitate competitivă !! Interesantă apreciere pentru un proiect care vrea să implementeze în România un domeniu de vârf - producerea și utilizarea de biomateriale - aparținător celui mai prioritar domeniu al FP7 - Sănătatea.
3. Evaluatorul nu demonstraza absolut nimic in sprijinul afirmatiilor facute.
Revenim la constatarea de la punctul anterior și anume la pornirea tendențioasă a evaluatorului de a minimaliza total meritele componenților rețelei, prin afirmații gen : « nu ne putem aștepta la rezultate operaționale și sustenabile la nivel național și în UE » legate de noua metodă de bioactivizare propusă în materialul prezentat. Oare articolele publicate pe această temă în reviste cotate ISI sau prezentate la Conferințe internaționale, precum și aprecierile pozitive ale unor cercetători de marcă dintr-o țară membră UE în cadrul unor colaborări bilaterale pe tematici apropiate de cea a proiectului în discuție, reprezintă tot premisa obținerii unor rezultate neoperaționale și nesustenabile la nivel național și în UE ?
C. Excelența științifică și tehnologică
Textul evaluatorului
• Cat de clar sunt definite obiectivele propunerii si concordanta in raport cu obiectivele generale si obiectivele specifice ale programului?:
Obiectivele proiectului -heterogene, neurmarind realizarea proiectului-nu au legatura cu crearea unei retele de cercetare in biomateriale.
• Contributia proiectului la dezvoltarea domeniilor S/T, caracterul de cercetare
Astfel propus- de multe ori propunind-si desfasurarea unor cercetari deja realizate- nu poate conduce la dezvoltarea domeniilor S/T specifice(materiale biocompatibile, implanturi).
• Gradul de noutate si originalitate al proiectului, nivelul parametrilor de performanta si calitate ai solutiei propuse
Nivelul parametrilor de performanta si calitate ai solutiei propuse nu rezulta din proiect. Proiectul nu este nou/original. Este plin de contradictii.
• In ce masura propunerea contine indicatori verificabili în mod obiectiv pentru rezultatele proiectului?
Propunerea nu contine indicatori verificabili în mod obiectiv pentru rezultatele proiectului.
Susținerea și demonstrarea injustei aprecieri :


1. Evaluatorul nu demonstraza absolut nimic in sprijinul afirmatiilor facute. Acesta nu se dezminte și continuă seria catalogărilor gratuite, susținând că obiectivele proiectului sunt « heterogene ». Dacă ar fi citit cu atenție capitolul 3 - Obiective - din prezentarea proiectului, ar fi observat că obiectivele sunt foarte clar etapizate (încadrarea teoretică, elaborarea metodei de producere a unui biomaterial, elaborarea metodei de bioactivizare, experimentarea in vitro pe culturi de celule, crearea cadrului pentru experimente in vivo). Unde este « heterogenitatea » ? Deasemenea se afirmă că aceleași obiective nu au legătură cu crearea unei rețele de biomateriale. Credem că nu, din considerentul că Modulul 1 în care totuși evaluatorul a admis să fie încadrat proiectul, este reprezentat de proiecte de cercetare complexe, bazate pe activități de cercetare științifică și nu pe regulamente de funcționare. Oricum, independent de voința evaluatorului, rețeaua interdisciplinară care stă la baza propunerii există, ea fiind formată din reprezentanți din centre de cercetare universitare și institute naționale de cercetare, capabile să-și unifice eforturile într-un domeniu nou cum este cel al biomaterialelor.
2. Concluzia evaluatorului că e vorba de cercetări deja realizate este strict personală și nu are cum să rezide din conținutul propunerii, care din contră, susține că va fi elaborată o metodă nouă de producere și evaluare de biomaterial, urmată de testări pe celule și țesuturi vii. Poate evaluatorul are cunoștință de rezultate obținute în România, similare cu ceea ce ne-am propus noi să realizăm, dar ține pentru sine acest lucru. Noi nu am găsit în literatura de specialitate nimic în acest sens.
3. Pentru țara noastră proiectul este nou și original. Noutatea proiectului este susținută în capitolul 4 - Prezentarea științifică și tehnică a proiectului - și de aici rezultă clar că va fi antamat un subiect delicat și pe plan mondial și anume stabilirea modului de interacție între materialul bioactiv și celulele fibroblastice, în corelație cu caracteristicile structurale și morfologice ale suprafeței implantului. Fenomenele care apar la această interfață nu sunt încă elucidate, dar evaluatorul consideră că investigații conectate la aceste fenomene nu conțin factorul noutate !
Se afirmă că proiectul : « este plin de contradicții ». Este insa bine cunoscut ca oricine poate spune orice. Ar fi trebuit insa sa demonstreze ceea ce spune.
Se afirmă că proiectul este plin de contradicții. Am fi dorit un singur exemplu din partea evaluatorului, deoarece noi nu am găsit contradicții în nici o zonă a propunerii.
4. Fiind vorba de un proiect bazat pe efectul de bioactivitate, am considerat că nu este relevantă menționarea unor parametri care să caracterizeze efectul, rezultatele fiind apreciate prin reacția asupra celulelor de cultură. Prin specificul său, proiectul nu conține mărimi care permit aprecierea calitativă (cantitativa) a unei activități de cercetare științifică. Calitatea rezultatelor se stabilește în timp real, prin măsurători de microscopie de înaltă rezoluție, de spectroscopie FTIR, EDAX, etc., iar parametrii legați de acestea sunt numeroși și nu au relevanță decât analizându-i ca un tot unitar.
D. Calitatea consorțiului
Textul evaluatorului :
• Relevanta participantilor in domeniile lor de activitate
Majoritatea participantilor in proiect nu au rezultate palpabile, care ar justifica investitiile propuse in proiect.
• Gradul de integrare intre parteneri in cadrul propunerii de proiect
Gradul de integrare intre parteneri in cadrul propunerii de proiect nu poate fi apreciat.
• Componente relevante de coordonare a activitatii consortiului
Din propunere nu se deduc componente care sa fie relevante in coordonarea activitatii consortiului spre formarea unei retele. Sint atrasi tineri in proiect.
Susținerea și demonstrarea injustei aprecieri :
1. Probabil evaluatorul se referă la rezultate palpabile din domeniul biomaterialelor, pentru că în domeniul studiului și caracterizării materialelor în general, toți participanții au articole publicate în reviste științifice. Chiar și așa stând lucrurile, în domeniul biomaterialelor, majoritatea este reprezentată de cei care au rezultate în acest domeniu. A se vedea CV-urile și listele de lucrări atașate de reprezentanții CMMPI - UPB, BIOMAT - UPB și INCDSB, care demonstrează că au articole publicate în reviste cotate ISI în domeniu și participări la conferințe naționale și internaționale. În concepția evaluatorului competitorii ar trebui întâi să revoluționeze un domeniu foarte nou de cercetare și apoi să fie finanțați pentru a cerceta acel domeniu. Nu ne este clar ce reprezintă conceptul « majoritate » pentru evaluator, pentru că dacă și domnia sa înțelege « jumătate plus unu » ca și noi, deducem că nu a cercetat CV-urile susamintite.
Cu siguranta prin « rezultate palpabile » evaluatorul nu intelege lucrari elaborate in domeniu si publicate in reviste in reviste recunoscute international.

2. Nu înțelegem de ce nu poate fi apreciat gradul de integrare între parteneri atâta timp cât planul de realizare specifică foarte clar că toți participanții execută activități de cercetare asupra aceluiași subiect cu scop final comun. Participanții au mai avut ocazia să colaboreze și la alte proiecte din diferite programe naționale sau chiar in programul CEEX (exemplu : CMMPI - BIOMAT, CMMPI - INCDSB, CMMPI - UB, CMMPI-INCDFM), deci integrarea consorțiului este foarte ușor de apreciat. In plus intre unitatile participante exista o mai veche colaborare stiintifica, soldata cu publicarea unor articole in reviste cotate sau prezentari la conferinte internationale.
3. Considerăm că acordarea conducerii proiectului unei persoane cu o vastă experiență științifică, cu realizări notabile în domeniu și cu colaborări cu ceilalți membri ai consorțiului în istoric, constituie un element relevant în coordonarea activității consorțiului, care contrar aprecierii evaluatorului este deja constituit într-o rețea de cercetare.
E. Calitatea managementului
Textul evaluatorului :
• In ce masura solicitantul, partenerii si persoanele implicate dispun de expertiza stiintifica si tehnica de inalt nivel?
Solicitantul, partenerii si persoanele implicate dispun de expertiza stiintifica si tehnica de inalt nivel.
• Cat de relevante sunt experienta anterioara si capacitatea actuala de management de proiect ale solicitantului? (inclusiv stabilitatea personalului, calitatea echipamentului si abilitatea de a administra bugetul proiectului):
Experienta anterioara si capacitatea actuala de management de proiect ale solicitantului sint relevante pentru foarte multe domenii si arii tematice. Echipamentul propus a fi folosit ( "Microscop confocal cu baleiaj laser, microscop cu forte atomice, microscop cu baleiaj electronic, microscop cu effect tune, echipamente auxilaire") nu este relevant pentru proiect.
• In ce masura sunt respectate regulile privind impactul asupra mediului si respectarea eticii profesionale?
Regulile privind impactul asupra mediului si respectarea eticii profesionale sint respectate.
Susținerea și demonstrarea injustei aprecieri :
1. De acord cu evaluatorul. Totuși, cum se împacă această apreciere cu cea de la pct. D referitoare la relevanța participanților în domeniile lor de activitate si chiar cu aprecierea pe care o face la punctul urmator?!
2. Echipamentul propus a fi folosit apare în capitolul 4 - Prezentarea științifică și tehnică a proiectului - pentru a evidenția complexitatea proiectului, nicidecum ca un argument pentru calitatea managementului. Nu ne este clar de ce evaluatorul face apel la acest echipament odată ce nici nu este menționat de noi la capitolul 9 - Managementul proiectului. Să fie vorba de aceeași superficialitate în acțiunea de evaluare a prezentului material ?
Chiar in aceste conditii evaluatorul dovedestea precaritatea cunostintelor pe care le are in ceea ce priveste mijloacele de investigatie asupra biomaterialelor si a a interactiei acestora cu tesuturile.
3. Fără comentarii.
F. Resurse
Textul evaluatorului :
• In ce masura cheltuielile propuse sunt dimensionate dupa necesitatile de implementare a proiectului?
Cheltuielile propuse sunt dimensionate dupa necesitatile de implementare ale proiectului.
• In ce masura bugetul este clar si detaliat?
Bugetul propus este clar si detaliat.
• In ce masura sunt armonizate resursele pentru obtinerea eficienta a rezultatelor finale propuse?
Resursele pentru obtinerea eficienta a rezultatelor finale propuse nu sint armonizate: la "B.10" resursele materiale pentru diferite faze ale proiectului sint cele existente("Microscop confocal cu baleiaj laser, microscop cu forte atomice, microscop cu baleiaj electronic, microscop cu effect tune, echipamente auxilaire") si cantitati impresionante de CD, hirtie, HDD,toner, cerneluri, printre ele citiva reactivi si citeva "materiale sanitare".
Susținerea și demonstrarea injustei aprecieri :
1. Este extrem de ciudat. Dupa ce a incercat in permanenta sa demonstreze ca proiectul nu poate fi implementat, acum stabileste ca acesta poate fi implementat cu cheltuielile propuse.
2. Acelasi comentariu ca mai sus.
3. Probabil că la aprecierea armonizării resurselor evaluatorul a avut în față capitolul 10 ( Descrierea resurselor necesare pentru realizarea proiectului - de la un alt proiect !!) Cum se explică faptul că face referire la câteva echipamente, care într-adevăr aparțin proiectului într-un melanj nefericit cu « cantități impresionante de CD, hârtie, toner, cerneluri, printre ele câțiva reactivi și câteva materiale sanitare » , despre care nici gând să fie vorba în propunerea noastră. Înclinăm să credem că evaluatorul, în iureșul depunctării cu orice preț al prezentei propuneri, a dat frâu propriei imaginații și a adăugat de la sine nereguli suplimentare acolo unde nu le-a depistat. A reușit astfel să « anihileze » și la acest capitol măcar 1 punct…

Concluzii :
In baza celor scrise mai sus imi exprim toatala nemultumire fata de modul in care s-a facut evaluarea acestei propuneri.
Consider ca evaluarea propunerii a fost efectuata intr-un mod foarte tendentios, fara a se face referiri concrete la cele scrise.
Exista doua posibilitati fie ca prounerea a fost citita de oameni care nu lucreaza in domeniu (si pentru aceasta ar trebui o verificare asupra numarului de articole publicate de ei in domeniul biomaterialelor), fie ca s-a urmarit depunctarea propunerii. Cea de a doua afirmatie este bazata pe faptul ca in cazul capitolelor cu punctaj mare s-au acordat foarte putine puncte (fara a se deomonstra de ce), iar pentru cele cu punctaj mic, numarul de puncte acordat a fost mare.
In cadrul aprecierilor facute evaluatorul se contrazice singur.
Solicit ca propunerea sa fie inaintata spre anliza unor adevarati specialisti in domeniu.
Director de proiect,
DIRECTOR CMMPI-UPB
Prof.dr. Gheorghe Stanciu


Conf. supl. Dr. CAIZER Costica, Universitatea de Vest Timisoara, Facultatea de Fizica
08/07/06

Conf. supl. Dr. Caizer Costica

Universitatea de Vest Timisoara
Facultatea de Fizica


Sunt director coordonator in cadrul cererii CEEX - M1, P-CD, C2, Cod proiect: 4910.

In primul rand doresc sa salut initiativa Ad-Astrei de a face publice neregulile aparute in cadrul evaluarii si finantarii proiectelor de cercetare CEEX. Totodata, citind pe site-ul Dvs. despre atatea nereguli grave, cred ca lucrurile nu mai pot continua asa, s-a mers prea departe, si trebuie intreprins de urgenta ceva, catre MEdC, Guvern, Presedentie, in paralel cu presa si televiziune.
Sunt proiecte foarte bune, de mare actualitate, unde echipa are multa experienta si rezultate anterioare de valoare, cu vizibilitate internationala, si care nu au fost finantate, si proiecte fara rezultate de valoare si vizibilitate internationala (aceasta din urma chiar lipsind cu desavarsire), si au fost (2005) si sunt (2006) finantate.
Este de neacceptat asa ceva!

Pe scurt, voi relata si eu situatia proiectului nostru, care a fost depunctat in mod nejustificat, obtinand doar 85 de puncte, desi tema si continutul proiectului sunt intr-un domeniu de mare actualitate, de varf in cercetarea mondiala de fizica si nu numai, cel al nanomaterialelor magnetice avansate, domeniu prioritar in UE si in lume (SUA, Japonia, etc.). Precizez ca avem recunoastere internationala in domeniu, amintind aici doar faptul ca am obtinut rezultate actuale remarcabile, reflectate prin foarte multe publicatii in reviste ISI (cu ISI pana la ~ 3,5) si citari in foarte multe reviste ISI (ex. numai coordonatorul de proiect are peste 70 de citari, in ultimii 4-5 ani, in reviste cu ISI pana la 12,5).
Contestatia pe care am trimis-o (prin fax) la ANCS, a facut ca punctajul acordat sa ramana NESCHIMBAT, ramanand tot 85 de puncte, nici macar 1 zecime in plus sau in minus (probabil ca nici nu a fost luata in seama). Asta inca o data da de gandit asupra modului defectuos de evaluare.

Redau mai jos criteriile, pe capitole, carea au fost depunctate pe nedrept, celelalte fiind apreciate spre maxim (s-a mai luat totusi cate 1 punct la doua capitole, ca sa nu fie chiar maxim), asa cum au fost formulate in contestatia depusa la ANCS, concluziile fiind evidente.

B. Impactul potential al proiectului,
Criteriul 1,
unde s-a scazut 5 puncte din 20, mult prea mult, deoarece la acest capitol (B) nu a mai existat nici o alta obiectie a comisiei, decat la criteriul 1, celelalte criterii fiind apreciate cu maxim, asa cum reiese din raport.
In ceea ce priveste criteriul 1, raspunsul dat il consideram total nejustificat, deoarece criteriul cere sa se aprecieze
"In ce masura propunerea genereaza efecte economice si/sau sociale clare",
ceea ce comisia nu raspunde la aceasta, ci face o alta apreciere, asupra efectele imediate si de durata, apreciere care un s-a cerut in criteriu (!!).
Precizez ca la capitolul 8. IMPACTUL TEHNIC, ECONOMIC SI SOCIAL, paginile 19, 20 si 21, din propunerea de proiect (Formular B), rezulta clar efectele economice si/sau sociale, potentiale ale proiectului, asa cum cere capitolul de evaluare B, criteriul 1.

C. Excelenta stiintifica si tehnologica,
Criteriul 1,
unde s-a scazut 4 puncte din 20, mult prea mult, desi in propunerea de proiect, obiectivele sunt clar definite, la paginile 5 - 8 din Formularul B, precum si in Anexa A3.1, la "Planul de realizare a proiectului" si Anexa A3.2 (Planul de realizare a proiectului - durata de realizare …), din formularul A (aici fiind enumerate prin inserare in plan), in concordanta cu obiectivele generale si cele specifice ale programului, unele dintre ele (acolo unde era cazul) fiind chiar pe scurt explicitate (v. paginile 5 - 8 din Formularul B) (tocmai pentru a fi si mai clar, decat printr-o simpla enumerare a lor (v. Anexa A3.1, la "Planul de realizare a proiectului", din formularul A)).
In raportul comisiei de evaluare se spune ca "obiectivele nu sunt clar definite" si ca unele dintre ele, fara a se preciza care (!), ar fi chiar activitati, apreciere pe care o consideram incorecta. In "Planul de realizare a proiectului" (Formular A), obiectivele sunt clar evidentiate si delimitate de activitati.

E. Calitatea Managementului
Criteriul 1,
unde s-a scazut mult prea multe puncte, si anume 4 puncte din 15 (aprox. 30% din punctaj) (celelalte criterii (2 si 3) de la acest capitol, fiind apreciate cu maxim, asa cum rezulta din raport), doar pentru singurul motiv (nejustificat, consideram noi si irelevant de altfel, cum ca ar lipsi niste CV-uri, ale unor membri din grupurile de cercetare, asa cum se spune in finalul aprecierii de la acest criteriu "Pacat ca lista CV-urilor este incompleta".
Precizez ca, cele mai importante CV-uri, cum sunt ale directorului coordonator, directorilor parteneri si membrilor din echipa mai importanti ca rezultate si cu o experienta inaintata, toate au fost depuse. Lipsesc doare unele CV-uri, foarte putine ca numar, ale unor membri mai tineri, asistenti sau doctoranzi, si ale unui profesor consultat, a carui activitate nu este permanenta, si toate acestea din motive pur tehnice, pentru a nu incarca proiectul prea mult, care si asa este destul de laborios.
Mai mult, acest lucru nefiind cerut obligatoriu, si fiind lasat la latitudinea ofertantilor, consideram ca este nedrept sa se scada punctajul pentru asa ceva, cu atat mai mult cu cat depunctarea reprezinta o pondere foarte insemnata, de aprox. 30% din total punctaj prevazut la capitolul E, lucru inadmisibil.

Concluzii.
CEEX-urile au devenit o adevarata LOTERIE pentru unii si MANA CEREASCA pentru altii (vizati !!), principiul de baza pentru prima categorie fiind INCERCAREA si PERSEVERENTA.
Comisiile de evaluare si ANCS nu-si fac datoria si trebuie sesizat asta imediat forurilor superioare de conducere si control, pentru a interveni de urgenta.
Totodata, presa si televiziunea, trebuie sesizate, ca sa demaste ceea ce se intampla acum cu CEEX-urile, cerand reevaluarea corecta a acestor proiecte de catre evaluatori pe masura.

In incheiere, eu subscriu dupa acum la o actiune in masa (am vazut ca s-au depus peste 900 de contestatii), organizata legal, de urgenta, care sa determine institutiile abilitate si responsabile, sa se implice, anuland aceasta competitie nedreapta (din total ofertanti aproape jumatate au contestat !!), dupa care sa se faca o noua evaluare, CORECTA si TRANSPARENTA, a tuturor proiectelor.

Dr. C. Caizer


Ionescu Razvan, IFIN-HH
07/07/06

Propunere pentru o actiune comuna

Suntem un grup de cercetatori de la Institutul de Fizica Nucleara din Magurele. Recent Ministerul Educatiei si Cercetarii sub patronajul ministrului Anton Anton a organizat concursul pentru Centre de Excelenta (CEEX) in vederea finantarii cercetarii de excelenta din Romania pentru perioada 2007-2008. In joc au fost puse 137 milioane Euro proveniti din fondurile comunitare pentru cercetare.

Inca de la inceput calendarul competitional nu a fost respectat, competitia fiind anuntata la sfarsitul anuluji 2005 lasand astfel un timp destul de scurt participantilor pentru a prepara proiecte. Apoi comunicarea rezultatelor a fost amanata luni de zile. La comunicarea rezultatelor preliminare (17 iunie) nu au fost prezentate si documentele de evaluare individuala pentru fiecare concurent. Foarte multi directori de proiect nici nu au obtinut aceste documente si prin urmare au fost impiedicati sa formuleze contestatiile. Astfel s-a creat o discriminare intre diferiti participanti unii fiind avantajati, deoarece au primit atat fisele individuale (3) de evaluare cat si evaluarea mediata (1) iar altii nu au primit absolut nimic.
Analiza contestatiilor a avut loc foarte sumar, in stilul unei instante militare iar
rezultatele finale ale evaluarii (publicate pe pagina de web a ministerului www.mct-lexcelenta.ro) contin urmatoarele incalcari flagrante ale regulamentului de participare:

1) Participarea ca directori de proiect a functionarilor MCT (cazul Vasile Nicolae, organizator de competitii la MEC, sef al Camerei de Comert(in virtutea acestei functii nu are drept sa participe la competitii MEC), pre╨edinte al Comisiei pentru ManifestЦri ╙tiinЧifice ╨i ExpoziЧionale al MEC, care a propus trei proiecte si a primit finantare pentru doua proiecte cu titluri aproape identice, iar al treilea este pe lista de rezerve). De asemenea, Valer Almasan, consilier personal (pe probleme sindicale) al ministrului Anton Anton de la ANCS, a obtinut finantare pentru doua proiecte si punctaj care ar permite finantarea in principiu si al unui al treilea proiect.
Este de notorietate slaba activitate stiintifica a acestor doi functionari care nu indeplinesc standardele de directori de proiect.

2) Depunerea repetata (2-3 ori) a aceluiasi proiect si condus de acelasi director,
proiectul primind de mai multe ori finantare in cadrul aceleisasi competitii de proiecte. .

3) Incalcarea regulamentului competitiei cu privire la persoanle care au depasit varsta de 65 de ani si care in acest caz nu puteau fii directori de proiect.

4) Proiecte judecate intr-o perioada de evaluare care a durat 5 luni ca fiind neeligibile au fost propuse pentru finatare dupa analiza contestatiilor care a durat numai 2-3 zile.

5) Aceleasi proiecte care au fost considerate necorespunzatoare si neactuale la competitia din 2005 au fost evaluate si propuse pentru finantare in competitia 2006 cand ANCS pretinde ca ridica exigentele.

6) Au fost acceptate pentru finantare un numar spectaculos de proiecte din partea unor firme si personae care nu au abilitare si capacitate pentru cercetarea stiintifica de excelenta. Ca persoana un exemplu revoltator este Radu Minea activist sindical, fara nici o activitate stiintifica palpabila, si care primeste finantare CEEX 2006 pentru un proiect care nu poate fi incadrat in cercetarea de excelenta. De asemenea, ca director de proiect acesta nu satiface exigentele competitiei.

Deasemenea analiza listelor cu proiecte finantate sau propuse in rezerva denota o cardasie a organizatoriului de competitie cu evaluatorii alesi dupa criterii nestiitifice sau de interes de grup.


Nicolae Hurduc, Universitatea Yehnica "Gh. Asachi" Iasi
07/07/06

Imi pare rau ca intervin atat de tarziu (din ratiuni de timp) in discutii, insa am urmarit cu interes toate comentariile de pana acum, referitoare la neregulile semnalate. Impresia mea este ca inca din momentul selectarii evaluatorilor, au fost urmarite tinte foarte precise: directionarea preferentiala a fondurilor ! Acel mesaj lansat de ANSTI, referitor la evaluatorii care nu raspund solicitarilor, a fost o actiune de diversiune tipica unei anumite institutii existenta inainte de 1989. Majoritatea colegilor chimisti din Iasi au fost ocoliti cu abilitate de catre ANSTI, raspunzandu-se la mesajele lor repetate ca nu li s-au alocat proiecte, dar ei se afla pe lista de asteptare. Si pe lista de asteptare au ramas si cu finantarile. Este cel putin ciudat cum in Facultatea de Chimie Industriala din Iasi, nici un proiect CEEX (Modulul 1) nu a reusit sa obtina finantare (din 8 depuse). Si asta in conditiile in care facultatea are o medie anuala de publicare de 0,7-0,8 articole ISI/ cadru didactic (absolut comparabila cu media de publicare din universitatile vestice).

In cazul proiectului pe care l-am depus, echipa de cercetare care reunea colective din Universitatea Bucuresti, Institutul National pentru Fizica Laserilor Plasmei si Radiatiei, Institutul de Chimie Macromoleculara "P.Poni" din Iasi si Universitatea Tehnica Iasi, publicase pana in momentul de fata PESTE 700 DE ARTICOLE ISI !! Ar fi urmat sa se abordeze o problematica legata de nanomanipularea biomoleculelor (ADN), nanostructurarea suprafetelor si eliberarea controlata de medicamente. Existau doua scrisori de intentie privind viitoare colaborari pe aceasta tema cu Universitati din Paris si Friburg (Elvetia) precum si doua acorduri de cooperare cu Universitatea din Kyoto (clasata pe primul loc in topul ISI pe domeniul chimiei) si Universitatea Paris Nord. Stiti ce a scris unul dintre evaluatori ? Ca tematica abordata este de nivel mediu de cercetare (evident ca depunctat proiectul de doua ori cu cate 5 puncte din acest motiv) ! Care va sa zica nanomanipularea ADN-ului pe suprafete e un subiect de nivel mediu, insa "exploatarea in sistem ecologic a pajistelor" " combaterea patogenilor, daunatorilor si buruienilor la culturile de tomate, castraveti si fasole in camp", studierea "gandacilor din Colorado", sau "Generarea sinergiilor pozitive in intreprinderile industriale" sunt subiecte de high-level, iar colectivele respective sunt convins ca au publicat mii de articole ISI, asa ca au primit finantare.

Am decis ca in semn de protest fata de procedurile de evaluare din programul CEEX si fata de dirijarea iresponsabila a fondurilor alocate, imi voi inainta demisia din corpul de evaluatori. Daca ar proceda la fel toti cei care considera acest program drept o jignire adusa cercetatorilor de valoare din Romania, poate am putea atrage atentia ca sistemul e putred.


Mihai Aura, Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
06/07/06

In numele consortiului creat prin propunerea de proiect nr. 1738 , va sesizes faptul ca pana la aceasta ora nu am primit raportul de consens, astfel incat am fost privati de dreptul de a depune o contestatie argumentata, in timp util.
Am cerut insistent programului CEEX sa ne trimita acest formular, dar fiecare mesaj (4 la numar) a ramas fara raspuns.

Daca urmarim documentatiile lansate cu fiecare apel in cadrul proiectelor europene, constatam ca un consortiu/ o echipa de cercetare/ contractor nu poate derula simultan, in cadrul aceluiasi tip de aplicatie, decat un singur proiect, aspect pe care competitiile reunite din 2005 si 2006 nu il respecta, dimpotriva, credem ca il incalca cu buna stiinta. Ne intrebam cum va primi Uniunea Europeana o astfel de abatere de la principii deja stabilite si verificate in timp (conform www.cordis.lu). Nu facem altceva decat sa facem inca o data dovada incompententei sau a coruptiei?

Dr. ing. Aura Mihai
Director proiect 1738


Dragos Ciuparu, Universitatea Petrol - Gaze Ploiesti
05/07/06

Proiectele urmatoare nu au figurat pe lista cu rezultatele preliminare afisata initial pe site-ul CEEX, ele fiind adaugate ulterior:

M1-962 TEXTILE TEHNICE FUNCTIONALE CU RACIRE ACTIVA DESTINATE ECHIPAMENTELOR PENTRU MILITARI
M1-252 BIOTEHNOLOGII INOVATIVE DE MICROENCAPSULARE PE MATRICI NATURALE A CONCENTRATELOR NUTRACEUTICE, CU APLICATII IN NUTRITIE SI BIOFARMACIE (ENCAPBIOTECH)

In varianta modificata au fost corectate si cele semnalate in primal postare a lui Razvan Florian.


FLORESCU GABRIELA, ICI
05/07/06

Ca evaluator la MODULUL II 2005 va semnalez faptul ca un proiect deosebit de slab din multe puncte de vedere (stiintific, tehnic, managerial si chiar prezentat agramat), evaluat de subsemnata la punctaj minim a aparut ca fiind reusit si in plus si finantat la nivelul solicitat de propunator.
Proiectul nu respecta nici macar numarul de participanti, propunatorul nu avea realizari care sa-i confere pozitia ceruta de proiect, si-a supraestimat costurile de dotare, de mobilitate si salariale.
Acelasi propunator a aparut la acealsi modul II cu inca o propunere si aceasta reusita.
Ce vor produce aceste proiecte si cum se vor jusitifica banii publici consumati de un "cercetator tanar" care nici macar nu stie sa scrie un proiect in limba romana.
Ma intreb, oare chiar trebuie sa abuzam de BANII PUBLICI si sa incurajam nonvalorea doar pentru ca propunatorul este tanar sau ca face parte dintr-o minoritate etnica sau pentru ca nu este din provincie?
Sunt convinsa ca sunt tineri mult mai capabili, din provincie sau din minoritati etnice si proiecte mult mai bune care nu au finantate din cauza ca parerea evaluatorului nu a fost considerata.
Cei care iau decizia finala asupra lucrarilor finantate trebuie sa tina cont de parerea evaluatorilor.
Stiinta si cercetarea de excelenta nu trebuie sa raporteze procente de participare.
Mentionez ca am fost evaluator la RELANSIN, AMCSIT, CNCSIS, Comisia Europeana si nu am intalnit astfel de problema ca la CEEX.


Carja Gabriela, Universitatea Tehnica Gh. Asachi Iasi
04/07/06

Ca director al unei propuneri CEEX nu am primit nici pana acum fisa de evaluare a proiectului. Dupa numeroase telefoane si insistente de a vedea aceasta fisa - ea este inca de negasit si de nevazut...

Fara nici o responsabilitate se arunca acum bani intr-o parte si in alta in cercetarea romaneasca. Unde nimeresc acesti bani nu intreseaza pe cei ce tin haturile finantarii cercetarii nationale . E pur si simplu o loterie! Loteria unui evaluator mai putin exigent sau a unuia care iti poarta sambetele ( caci avand aceleasi competente cu directorul de proiect- evaluatorii cunosc, de cele mai multe ori, persoana ce apropus grantul).
Cum se poate face o cercetare de excelenta in momentul in care directorul de proiect nu are nici un articol intr-o revista internationala, cotata ISI in ultimii 5.? Fara o recunoatere internationala prin articole cotate ISI nu se poate vorbi de o "cercetare de excelenta". Ar fi mai corect sa se spuna pe de-a dreptul ca proiectele CEEX nu finatiaza o cercetare de excelenta ci niste propuneri de a face ceva in laboratoarele nationale.

Astept in continuare fisa de evaluare desi nu mai cred ca o voi primi .


Mircea Pentia, IFIN-HH
04/07/06

Neprofesionalism, incultura si analfabetism, chiar reavointa in evaluarea unor Proiecte CEEX 2006. Exemple din evaluarea proiectului cod 2381.

Este vorba de un proiect de cercetare fundamentala, declarat de la bun inceput.
Pentru acest proiect NU s-a primit Raportul de Evaluare. Doar la insistente telefonice, am primit raportul de la CNCSIS - UEFISCSU.
Inainte de a trece la cateva exemplificari concrete din asa-zisa evaluare, vreau sa reamintesc una din cerintele imperative din Ghidul Evaluatorului: "Este OBLIGATORIU sa se argumenteze CLAR fiecare nota acordata". In exemplele urmatoare se va vedea cat de respectata a fost aceasta cerinta. De aceea s-a si ajuns la discordante intre evaluatori, fapt ce a condus la o mare diferenta intre notatii: maxim 89p, minim 80p.

Explicatii date de evaluatorul Eval.3 (nota! exprimarile si ortografia apartin acestuia)

1. Criteriu C: "Excelenta stiintifica si tehnologica"
Punct C.1: "Cat de clar sunt definite obiectivele propunerii si concordanta in raport cu obiectivele generale si obiectivele specifice ale programului ?

Evaluator 3: "Obiectivele propuneri sunt in bun aconcrdant acu obiectivele generale ale Programului de excelenta CEEX. Din pacate priectul nu vizeaza si integrarea intro platforma tehnologica europeana".
Ca urmare face o depunctare cu 4p.

Raspuns: Obiectivele cercetarii fundamentale nu includ integrarea in platforme tehnologice. In schimb, proiectul ESTE integrat intr-o platforma stiintifica europeana CERN (Organizatia Europeana de Cercetari Nucleare) - Geneva, Elvetia, unde a fost evaluat de specialisti din organisme internationale, impreuna cu colaborarea din care face parte, si unde urmeaza a realiza un upgrade al detectorului de preshower construit de noi precum si un detector nou. Ca urmare s-a incheiat un Protocol de colaborare, ce ar trebui respectat.

2. Punct C.3: "Gradul de noutate si originalitate al proiectului, nivelul parametrilor de performanta si calitate ai solutiei propuse"

Evaluator 3: "Proiectul abordeaza problematica intro maniera inovativa, parametrii de calitate ai solutiei nu sunt concretizati si nu se poate face apreciarea prin comparare cu o alta solutie"
Ca urmare face o depunctare cu 4p.

Raspuns: Inexistenta parametrilor de calitate ai solutiei este inexacta. Aceasta se poate dovedi in plus prin acceptarea propunerii noastre la CERN, unde lipsa unor asemenea parametri te descalifica din start. Altfel nu s-ar mai fi intocmit Protocolul de Colaborare (atasat proiectului CEEX), vizand atingerea acestor parametri.

3. Criteriu B: "Impact potential al proiectului"
Punct B.1: "In ce masura propunerea genereaza efecte economice SI/SAU sociale clare?
Evaluator 3: "Tematica nu are in vedere generarea de efecte economice"
Ca urmare, face o depunctare cu 3p.

Raspuns: Cercetarile fundamentale nu vizeaza efecte economice.
4. Punct B.3: "In ce masura propunerea poate genera rezultate operationale si sustenabile la nivel national si UE?"
Evaluator 3: "Rezultatele operationale ale propunerii nu sunt fezabile si aplicabile la nivel national".
Ca urmare, face o depunctare cu 3p.

Raspuns: Rezultatele operationale SUNT fezabile 100% atat pe plan national cat si international, o data cu acceptarea si publicarea acestora. Noile cunostinte obtinute in urma cercetarii devin utile, operationale atat pe plan national cat si international.

5. Depunctare dubla de catre Evaluator 3:
• O data la Criteriul D.3: "Calitatea consortiului: Componente relevante de coordonare a activitatii consortiului"
Evaluator 3: "Coordonarea intregii activitati a consortiului nu se bazeaza pe procedee moderne de management a activitatilor"
Ca urmare face o depunctare cu 3p.
• Apoi la Criteriul E "Calitatea Managementului" mai face o depunctare a managementului cu 4p.

6. Depunctare dubla de catre Evaluator 2:
• O data la Criteriul A.4: "Cat de coerente, adecvate si practice sunt activitatile propuse?"
Evaluator 2: "Activitatile propuse sunt destul de coerente, dar structurarea planului de realizare este prea simplista (doar 3 etape)"
Ca urmare face o depunctare cu 5p.
• Apoi la Criteriul C.4: "In ce masura propunerea contine indicatori verificabili în mod obiectiv pentru rezultatele proiectului?"
Evaluator 2: "Propunerea contine indicatori verificabili; exista insa un numar insuficient de etape intermediare si puncte de analiza a evolutiei proiectului"
Ca urmare, pentru acelasi motiv (numar insuficient etape) mai face o depunctare cu 4p.


Director proiect 2381,
27 iunie 2006-06-27 Dr. Mircea Pentia, IFIN-HH


Claudiu Filip, INCDTIM Cluj
03/07/06

Revin cu cateva pozitii de principiu privind deficientele procesului de evaluare in cadrul programului CEEX, mai ales acum cand s-a afisat deja ierarhia finala: conform acesteia, vor fi finantate doar proiectele care au intrunit peste 89 de puncte.

1. Deoarece nu au fost organizate competitii separate pe fiecare domeniu de cercetare in parte, disciplinele care contribuie cel mai mult la vizibilitatea internationala a cercetarii romanesti (chimia, fizica, biologia) au fost net dezavantajate in raport cu alte discipline (medicina, mediu, etc.) unde criteriile de evaluare au fost aplicate cu o foarte mare larghete. In aceste conditii este foarte probabil ca productivitatea stiintifica modesta (din cate stiu, pe ultimul loc in Europa) nu va avea prea multe sanse sa creasca

2. Din cate stiu, exista recompense pentru evaluatori, insa nu exista nici o prevedere privind penalizarea acestora in cazul in care se dovedeste ca au defavorizat un anumit proiect (fie din rea credinta, sau din incompetenta). De asemenea, nu exista nici un mecanism prin care asemenea cazuri ar putea fi depistate

3. Pentru a inlatura orice suspiciuni in privinta profesionalismului cu care s-a efectuat evaluarea, ar fi necesar sa se publice lista persoanelor care au primit proiecte spre evaluare. Astfel am putea sti daca exista persoane incluse in registrul de evaluatori MEC, si nu au nici o publicatie ISI, care au participat activ la acest proces. Dupa opinia mea, asemenea "cercetatori" nici nu ar trebui inclusi in acest registru, deoarece nu au dovedit prin publicatii in reviste cotate ISI capacitatea de a desfasura o activitate stiintifica recunoscuta pe plan international


Caprita Adrian, USAMVB Timisoara
03/07/06

Va scriu in legatura cu propunerea de proiect din cadrul programului CEEX 2006, modulul I, la care sunt director, intitulata «Imbunatatirea calitatii si sigurantei lantului alimentar total », avand Cod MEC 1011 (nr. crt. 357) si declarata neeligibila tehnico-stiintific.
In raportul primit, aceasta decizie este motivata astfel: «Continutul propus nu se incadreaza in obiectivele specifice ale modulului 1 al Programului CEEX deoarece: -proiectul isi propune numai realizarea de consultanta pentru implementarea unor sisteme standardizate». Consider aceasta motivatie nejustificata, deoarece numai unul din cele 4 obiective mentionate in propunerea de proiect se refera la realizarea de consultanta, iar aceasta consultanta nu se refera numai la implementarea unor sisteme standardizate. Chiar nici unul din 3 evaluatori nu a sesizat acest lucru? Toti au vazut doar o parte dintr-un oviectiv, din cele 4 propuse, discutate si justificate din punct de vedere al incadrarii in obiectivele programului?
In general, organizarea competitiei si evaluarii programelor lasa mult de dorit.
Nerespectarea termenelor este una din probleme, care creeaza mari neplaceri, si care este motivata de organizatori prin faptul ca evaluatorii nu fac evaluarile la timp. Proiectele se trimt spre evaluare doar acelora care si-au manifestat disponibilitatea de a face evaluarile in perioada mentionata de organizatori. Nu este obligat nimeni sa se inscrie pe lista de evaluatori, daca nu poate s-o faca in termenul stabilit. Daca anul trecut, cand a fost aceeasi situatie, s-ar fi luat masuri impotriva celor care, desi s-au angajat sa faca evaluarile, nu le-au facut in termen, nu s-ar fi ajuns la dezastrul de anul acesta, cand termenele au fost si mai mult depasite.
O alta problema o reprezinta evaluarile in sine, care in multe cazuri arata ca unii evaluatori nici nu citesc proiectele si dau punctajele dupa numele directorului, sau dupa alte criterii, la fel de "obiective". S-a ajuns astfel ca anumite persoane, care nu au nici un fel de vizibilate in lumea stiintifica internationala (de exemplu, fara nicio o lucrare ISI, sau macar indexata in vreo baza de date) sa fie "abonate" la fondurile alocate proiectelor de cercetare.
Fisa de evaluare a proiectelor din acest an este mult sub cea de anul trecut, cand erau criterii de evaluare mai precise si mai obiective. Acum au fost doar generalitati, prin care se putea justifica orice punctaj.
Evaluarea in panel a fost un simulacru, proiecte foarte slabe primind punctaje foarte mari, de multe ori prin neluarea in considerare a punctajelor mici, acordate corect si justificat, mai ales in cazurile in care raportorii au dat puncatje mari, justificate doar prin generalitati, gen "un pedagog de scoala noua", raspunzand cu "da" la chestiunile de genul: nu-i asa ca proiectul se incadreaza in..., sau proiectul genereaza capacitate competitiva....., efecte economice....., directorul are credibilitate..., experienta......, rezultatele vor fi valorificate...., resursele sunt armonizate..... etc.
Desi cercetarea din Romania sufera din cauza subfinantarii, se aloca sume importante unor proiecte deja finantate din alte surse, care se desfasoara in paralel, sau care au fost deja finalizate, sau unor proicte fara valoare.
Confidentialitatea nu este respectata, exista directori de proiecte care stiu cine le evalueaza proiectul.
Nu stiu in ce masura demersul initiat de Ad Astra va avea vreun efect, dar daca toti cei care au cunostinta de nereguli legate de programul CEEX le-ar face publice, poate, vazandu-se cat sunt de multe aceste nereguli, s-ar lua niste masuri. Altfel, totul va ramane in stadiul de: "nice try", "cainii latra, caravana trece" s.a.m.d. Traind in Romania zilelor noastre, cred ca asta se va intampla, totul va ramane in stadiul de incercare, de proiect Phare. Poate totsi cercetatorii onesti si revoltati, pana acum doar in sinea lor, de ceea ce se intampla, vor lua in sfarsit atitudine publica in numar mare si se va schimba ceva in bine, pentru ca din partea factorilor responsabili de organizarea competitiei CEEX nu cred ca exista vreo speranta.


Iordache Virgil, Universitatea din Bucuresti
03/07/06

Am facut o mica analiza a modului de rezolvare a contestatiilor.

CEEX a analizat 917 contestatii si a modificat evaluarea la 60 de proiecte.

O eficienta remarcabila. Sa vedem cat de remarcabila ?

Pai in cinci zile (26 iunie - 1 iulie), daca s-a lucrat 10 ore pe zi atunci au fost la dispozitie 50 de ore. Aceasta inseamna ca au fost rezolvate aproape 20 de contestatii pe ora, cam una la trei minute. Fara pauze de sandvis, mers la toaleta sau la o tigara.

Un alt aspect interesant este ca 52 de proiecte au trecut de la stadiul de neeligibil tehnico stiintific la cel de proiecte elegibile si cu punctaj (intre ele si doua proiecte aplicate de echipa mea care erau neeligibile propunea testarea de ipoteze existente...; unul a luat acum 84, iar altuil 85,67; multumim, draga Comisie !). Aceste 52 de proiecte au fost citite asadar dupa rezolvarea contestatiei si de cate trei experti, si au fost discutate eventual si in panel. In cele 5 zile au fost contactati si au raspuns rapid experti din domenii foarte variate. Sau ei faceau parte deja din comisie ? Nu stim, dar putem banui.

Dintre proiectele acceptate cu punctaj modificat dupa contestatie, patru au primit intre 12 si 14 puncte in plus trecand de la finantat la nefinantat, iar altul a facut acelasi salt primind 3 puncte in plus.

Un caz mai ciudat este al unui proiect care a primit 24 de puncte, dar in minus. Nu stim daca in urma contestatiei, sau din vreun alt motiv.

Eu sunt profesor si am incercat sa ma gandesc cum a fost posibila rezolvarea a 917 contestatii in 5 zile. Dar nu reusesc. Daca pot fi atat de eficienti de ce nu au ramas in calendarul anuntat al competitiei ?

De fapt as putea gasi un singur raspuns: superficialitate si/sau frauda. Pe bani publici. Dar atunci de ce nu se autosesizeaza nimeni ?

Virgil Iordache

Anexa: lista proiectelor cu modificari de evaluare la competitie CEEX 2006 modulul 1.

Cod Punctaj final Situatie Evaluarea initiala

6530 91.67 finantat neeligibil tehnico-stiintific
3048 90.67 finantat neeligibil tehnico-stiintific
363 90.00 finantat neeligibil tehnico-stiintific
3215 89.00 finantat neeligibil tehnico-stiintific
608 88.33 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
3897 87.00 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
3165 86.33 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
6399 86.00 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
6789 86.00 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
551 85.66 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
3287 85.66 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
7403 85.66 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
5754 85.33 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
1475 85.00 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
3565 85.00 rezerva neeligibil tehnico-stiintific
6355 84.66 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
1479 84.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
3154 84.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
6089 84.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
3286 84.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
4381 83.66 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
5045 83.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
8165 83.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2925 82.67 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2534 82.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
4637 82.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
265 82.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2106 82.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
5507 81.67 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
465 81.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2085 81.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2855 81.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
5993 81.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
3495 80.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
429 79.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
1297 79.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
3108 79.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
5134 79.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
10242 79.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
3399 79.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
5587 78.67 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
6962 78.66 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
6778 78.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
4960 78.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
3066 77.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2091 76.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
1466 75.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2410 73.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2390 72.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2293 72.00 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
2388 67.33 neacceptat neeligibil tehnico-stiintific
313 94.00 finantat 82.00
836 92.00 finantat 80.00
7198 91.67 finantat 78.00
10093 91.00 finantat 77.00
10249 90.33 finantat 87.00
2428 80.00 neacceptat 79.00
5400 80.00 neacceptat 77.67
2277 60.00 neacceptat 84.00


ILIE PETRE, CS I, DR., SUCURSALA CERCETARI NUCLEARE PITESTI
02/07/06

Informatii despre proiect:
numar de inregistrare MEC - 5740 (Modulul 1)
Titlul: "Dezvoltarea si implementarea unui sistem adecvat de programe de calcul suport pentru procesul de management al combustibilului uzat si al deseurilor radioactive"
Director proiect: CS 1, Dr. Petre Ilie
Probleme si Observatii:
- nu am primit fisa de evaluare în perioada comunicata de ANCS,
- punctajul de 82 puncte il consider extrem de mic,
- intrucat toti specialistii nationali in domeniul proiectului au alcatuit consortiul si in concluzie nu puteau participa la evaluare, pentru mine constituie un mister cum s-au gasit evaluatori competenti in domeniu. Cred ca acesta este si motivul neprimirii fisei de evaluare.
Comentarii:
- in 2001 am propus un proiect MENER, respins. In 2002 acelasi proiect a fost acceptat de Agentia Internationala de Energie Atomica (32 tari participante din 5 continente).
-in 2004 am propus un proiect MENER (discutat in prealabil cu specialisti din UK si USA), respins.
- in 2003 an fost evaluator MENER. Evaluarea unui proiect mi-a luat in medie 3 ore. Un evaluator octogenar a evaluat 3 proiecte in 30 minute, toate au obtinut punctaje extrem de ridicate.
In prezent sunt implicat in trei proiecte internationale in domeniul proiectului propus, aceste proiecte reunesc toti specialisti din Romania, acestia formand si consortiul proiectului. Intrebarea pe care mi-o pun este de unde s-au gasit evaluatorii care sa evalueze pe cei mai buni specialuisti din tara in domeniul proiectului.


Octavian Cristea, BITNET-Centrul de Cercetari Senzori & Sisteme srl
01/07/06

Proiect P-CD-9.2.1.3-PT22-2261 considerat neeligibil tehnico-stiintific. Motivatia aiuristica din fisa de evaluare: totul OK dar cica nu se respecta cota de co-finantare stabilita prin legea ajutorului de stat. Fiind un aspect juridic, e simplu de verificat. Noi sustinem, pe baza de documente, contrariul. Am depus o contestatie in acest sens, rezultat zero, raspunsul la contestatie mai incolo, pe cind se mai linistesc apele.
Mentionez ca propunerea de proiect se referea la un subiect de actualitate pentru diverse programe de cercetare desfasurate de Comisia Europeana, ESA, NATO, ONU, iar personal din cadrul consortiului proiectului participa in mod curent la activitati internationale in acest domeniu. Deci nu suntem amatori care pot fi aburiti sau nu stiu ce vorbesc.
Octavian Cristea
Director de proiect


Leandru-Gheorghe Bujoreanu, Universitatea tehnicxa Gh.Asachi din Iasi
29/06/06

[Nota: acest mesaj a fost editat de administratorul site-ului pentru a nu permite identificarea proiectelor evaluate]

Ca evaluator, aduc la cunostinta urmatoarele disfunctionalitati la evaluarea proiectelor care mi-au fost repartizate:
P-CD ***, a primit 81 pct. dar nu a fost evaluat in panel
P-CD ***, la care am fost raportor, a primit 86 pct. dar media pe care am semnat-o in raportul final a fost de 56 din cauza omiterii punctajului evaluatorului 2. Iata punctajele acordate de raportor, ev.2 si respectiv ev.3: Initial-87; 66; 93; panel-79-0-89. Pentru media afisata de 86 pct., ar fi fost necesar ca ev.2 sa acorde 90 pct.. dar acest punctaj nu a figurat nicaieri!
P-CD *** a fost evaluat in panel: 92-68-78. Punctajul afisat de 91 pct. este eronat!
P-CD *** a fost evaluat in panel: 65-58-80. Punctajul afisat de 93 pct. este eronat!

Referitor la criteriile de evaluare, consider ca fisa de evaluare din 2005 cu cele 44 de subpuncte, era mult mai adecvata pentru stabilirea unie ierarhii a proiectelor, fata de cea actuala care este mai mult o analiza literare a proiectelor decat o evaluare tehnico-stiintifica.
Iata exemple de raspunsuri date de evaluatori:
Cat de relevanta este propunerea pentru obiectivele componentei programului?
- propunerea este deosebit de relevanta (sic.) pentru obiectivele programului
In ce masura propunerea genereaza efecte economice si/sau sociale clare?
- propunerea ....... poate genera la nivel inalt de claritate efecte economice si sociale
Mai lipsesc doar aplauzele


BOGDAN CONSTANTINESCU, IFIN-HH
28/06/06

Iar cateva cazuri flagrante:
Proiectul PC-D01-PT11-591 a obtinut 81.33 puncte in 2005
Acelasi proiect 5560 are in 2006 98.67 puncte
Proiectul PC-D05-PT17-118 a avut in 2005 72 de puncte.
Cu titlu relativ schimbat ca formulare, dar la fel in continut, are sub numarul 1253 98 de puncte.
Proiectul PC-D06-PT-03-100 in 2005 are 67 puncte.
Acelasi proiect cu numarul 1003 are in 2006 97.33 puncte.
Proiectul PC-D01-PT11-772 are in 2005 81 puncte.
Acelasi proiect cu numarul 1636 are in 2006 96.33 puncte.
Proiectul PC-D06-PT17-877 are in 2005 76 puncte.
Acelasi proiect usor schimbat ca titlu are cu numarul 1195 in 2006 96.33 puncte.
Si cine are timp sa verifice toate proiectele...
Dar faptul ca in fruntea listei, in primele cateva zeci de proiecte sunt atatea cazuri flagrante de evaluare impostoare e inadmisibil.


Raducanu Florentina, INCDA Fundulea
28/06/06

Salut initiativa dv. si asi dori sa stiu daca tot ce se relateaza pe acest site nu raman vorbe in vant. Cum considerati ca veti rezolva aceasta bulibaseala din sistemul romanesc de cercetare? Va trimit o parte din rezultatul evaluarii. Ce concluzii se pot trage pentru o depunctare de 3?
A. Relevanta
Scor Capitol A (0-20)

Se va tine cont de:
· Cat de relevanta este propunerea pentru obiectivele componentei programului?
Propunerea este relevanta, complexa si se incadreaza in componentele programului
· In ce masura propunerea se incadreaza in ariile tematice?
Propunerea se incadreaza corect in aria tematica 2.2. si in PT 19
· Cat de relevanta este propunerea pentru nevoile si constrangerile specifice tarii? (Luandu-se in considerare evitarea suprapunerii cu alte proiecte/programe si sinergia cu initiativele Uniunii Europene):
Desi nu sunt prezentate informatii asupra incidentei DON decat la nivel international (nu si national), propunerea poate fi incadrata ca o necesitate ce trebuie rezolvata si la nivel national.
Cat de coerente, adecvate si practice sunt activitatile propuse?
Activitatile propuse in plan sunt coerente, adecvate obiectivelor si au caracter de aplicabilitate.
Cu stima, Dr. ing. Florentina RaducanuAna Aurelia Chirvase, INCD Chimie si Petrochimie ICECHIM
28/06/06

Sunt evaluator la programul CEEX inca de la prima competitie in domeniul biotehnologiilor si in ciuda faptului ca am trimis mesaj din proprie initiativa ca sunt disponibila in perioada fixata pentru evaluarea proiectelor la Modulul I, ca raspuns la solicitatea ANCS catre evaluatorii necontactati, nu am primit spre evaluare nici un proiect. Aceasta in conditiile in care CV meu demonstreaza ca am competenta necesara si s-a subliniat ca durata mare a evaluarii se datoreaza faptului ca evaluatorii inscrisi in baza respectiva de date nu au raspuns la solicitari.


Ana Aurelia Chirvase, INCD Chimie si Petrochimie ICECHIM
28/06/06

Proiectul CEEX, competitia ian. 2006, nr.2255: ca director de proiect nu am primit raportul de evaluare si deci nu am putut face contestatie, eu considerand ca proiectul a fost subevaluat. Adresa mea de email, comunicata MEC este corecta si verificata.


Raducanu Florentina, Institutul National de Cercetare Dezvoltare Agriocola Fundulea
28/06/06

Cod proiect: 6782. Fiind un proiect de cercetare cu profil agricol, daca ar intra la finantare, nu mai pot respecta planul de realizare initial datorita intarzierii procesului de evaluare, mult prea mult fata de programul afisat in ianuariae de catre MEC (ANCS). La pozitiile 137-138 din lista cu rezultate preliminarii am constat ca acelasi proiect a fost evaluat de catre doua comisii iar rezultatul evaluarii are diferenta de peste 11 puncte.(Numerele de cod ale aceluiasi proiect sunt 5378 si 5400 ). Parcurgand cu atentie titlurile proiectelor evaluate am constat ca sunt foarte multe care nu se incadreaza la acest modul ci la M4, dar au fost evaluate si au punctaj de finantare. Deasemenea am aflat de la colegii care au fost evaluatori la Competitia de anul trecut si sunt cercetatori de valoare, ca in acest an nu au mai fost contactati iar evaluatorii au fost numai din sistemul de invatamant superior. Ma consider nedreptatita in urma evaluarii dar nu am reusit sa fac contestatie deoarece dupa foarte multa insistenta am primit raportul de consens pe data de 26.05 la ora 15.30 si nu am reusit sa prind un ton de fax pana la ora 17.00, data si ora fixata de MEC pentru depunerea contestatiilor, la o singura adresa de fax, pusa la dispozitia depunatorilor de proiecte.


Iordache Virgil, Universitatea din Bucuresti
27/06/06

Cu privire la declararea a 193 de proiecte ca neeligibile tehnico-stiintific:

1 Nu s-a spus nimic despre eligibilitatea tehnico-stiintifica in ghidul ofertantului, deși ar fi intrat în obligația managerilor de program, ci doar în ghidului evaluatorului al rundei 2006, pe care ofertanții nu aveau obligația să îl consulte, și nu s-a motivat în nici un fel considerarea proiectelor ca neeligibile ! Prin urmare aplicarea acestui calificativ în runda 2006 este netransparentă, iar aplicarea doar în runda 2006 este abuzivă.

2 Proiecte recunoscute ca eligibile tehnico-științific, unele cu punctaje mari, la CEEX 2005 au fost considerate neeligibil la CEEX 2006. Deci si pe fond au fost aplicate criterii diferite la cele doua runde, nu doar ca procedura.

3 Unele motivatii ale declararii ca neeligibile au fost hilare: ca proiectul testeaza ipoteze existente. Prima reactie la aceasta veste a postat-o deja Gigel Militaru mai jos.

4 Majoritatea directorilor nu au primit motivatia declararii proiectelor ca neligibile. Cand s-au transmis aceste motive, s-au transmis foarte tarziu. De exemplu eu le-am primit pe 25 iunie, pentru proiectul cod 3286.

Cu privire la evaluarea pe fond:

1 Nu s-a respectat procedura pentru ca nu s-a motivat scaderea punctelor. La proiectul 3290 s-au oferit apreciari laudative, dar fara nici o justificare s-au ras 9 puncte la diverse criterii.

2 Tot in fisa proiectului 3290 un evaluator tot zice despre delta dunarii, cand de fapt proiectul era despre lunca dunarii, care e zona din amonte fata de delta, iar in proiect era pana si schita zonei propuse spre cercetare. Oare o fi citita proiectul, sau macar s-o fi uitat la poze ?

2 Si, in fine, ceva cu un pic de iz penal. SRL-uri ridicole de genul Natura naturans au aplicat n proiecte conduse de oameni inexistenti pe Google Scholar, dar au obtinut punctaje finantabile la bugete de 14-15 miliarde pe proiect pe teme de gen agricultura biologica, de parca ar putea sa existe o agricultura nebiologica. Cheia se afla in structura consortiilor si pilele la minister ? Studierea echipei firmei arata ca s-au declarat ca membri ai srl-ului oameni de la o universitate, care din intamplare e partener in proiect si papa si ea niste miliarde prin centrul de unde au fost exportati acei oameni... Cate astfel de cazuri or mai fi ?

As face si o propunere:
Sesizarea Departamentului National Anticoruptie cu privire la nenumaratele fapte de neglijenta si, posibil, coruptie in ce priveste banii publici dedicati cercetarii.

La urma urmei de ce sa faca puscarie doar cineva care insala ca sa faca o asfaltare, sau ia banii si n-o face, iar baronii cercetarii sa nu mearga la zdup ?


Emil Buzdugan, INCDCP-ICECHIM
27/06/06

Sunt evaluator si la competitia precedenat am eval;uat 7 propuneri de proiecte CEEX Modulul 1. Conducatorii Programului CEEX au anuntat ca din cauza numarului mare de propuneri de proiecte nu pot respecta calendarul de timp. Mi-am exprimat in repetate randuri disponibilitatea de a evalua propuneri, totusi nu mi s-a repartizat nici macar una singura.


BOGDAN CONSTANTINESCU, IFIN-HH
27/06/06

Inca o situatie greu de caracterizat: renuntarea la criteriul de varsta de la prima runda CEEX din 2005 a facut acum posibila prezenta pe lista proiectelor cu peste 90 de puncte a unor directori avand PESTE 65 DE ANI, deci depasind limita legala de pensionare nu din Romania, care e 62 ani la barbati, dar DIN UNIUNEA EUROPEANA. Sunt desigur si cercetatori utili stiintei adevarate si peste 65 de ani, pot fi consultanti, angajati temporar, etc asa cum se practica in EU, dar sa fie directori de programe de excelenta chiar daca pana acum nu au dovedit ca au descoperit praful de pusca in peste 40 de ani de cariera este culmea nerusinarii. Pot oricand da nume concrete de pe lista din 2006.
Trebuie sa cerem ca o conditie de minima decenta interzicerea de accedere la fondurile CEEX a directorilor de program care implinesc varsta de 65 de ani in timpul desfasurarii proiectelor. Nimeni nu are nimic impotriva sa fie participanti la proiecte daca sunt utili, dar nu directori responsabili.


Georgescu Emil, INCERC
26/06/06

Ar fi bine sa solicitati ca inainte de atribuire sa se verifice la toate proiectele denumirile, continutul tematic si rezultatele promise in comparatie cu CEEX precedent, CNCSIS efectuate sau in derulare, Programe Nucleu MEdC din 2000/2006 cel putin.
Echipele formate din aceleasi pesoane, care au primit punctaje foarte mari la mai multe proiecte sa li se verifice capacitatea reala de a efectua lucrarile si a consuma in scop stiintific sumele cerute in acel interval , simultan.


BOGDAN CONSTANTINESCU, IFIN-HH
26/06/06

Alta porcarie flagranta:
2005 lista de rezerve pozitia 189 proiect PC-D01-PT11-696 evaluat 82 puncte
2006 pozitia 433 proiect 1438 acelasi director, titlu practic identic evaluat la 95 de puncte!!
Mentionez ca i-am gasit aleator si habar nu am cine sunt persoanele.
Va indemn sa cautati si dvstra caci cred ca rahatul este imens.


BOGDAN CONSTANTINESCU, IFIN-HH
26/06/06

Trebuie urmarita lista proiectelor respinse sau de pe lista de rezerve din competitia 2005 si comparata cu cea din 2006. Eu am si gasit in cateva minute un caz flagrant:
2005 lista de rezerve pozitia 184 proiect PC-D03-PT00-444 avand 82 puncte
2006 acelasi proiect cu acelasi director pozitia 437 proiect 794 punctat cu 94 de puncte.
Hai sa acutam cu totii astfel de dovezi clare de impostura a evaluatorilor.


Popa Ionel Marcel, Universitatea Tehnica Iasi
26/06/06

Ideea este excelenta, dar pacat nimeni nu v-a lua in seama parerile noastre. Ce se intampla in cadrul evaluarii acestor proiecte este scandalos.
1.S-a transmis pe internet ca nu sunt evaluatori, dar cei care ne-am inscris la evaluare nu am primit proiecte;
2. Criteriile de evaluare sunt generale si nu pot fi cuantificate;
3. Rapoartele de evaluare nu au fost trimise la timp sau de loc;
Modul cum se procedeaza nu atinge obiectivele si scopul acestor proiecte de excelenta, nici pe departe!!
4. Sa se evalueze in final prin sondaj rezultatele cercetarilor de catre experti internationali si sa vedem public rezultatele unor asa zise cercetari de "excelenta"


Militaru Gigel, Edu Cer
26/06/06

Domnule CONSTANTINESCU

Nu sunteti primul evaluator care posteaza: si eu sunt evaluataor CEEX si asta NU are nici o importanta.

Am sa dau un exemplu de "profesionalism" al celor ce organizeaza CEEX. La competitia din ianuarie am primit spre evaluare un proiect.

Acum sa vedeti minunea romanesca: eu evaluez in matematica (algebra -- asta e specializarea mea --- comisia 1) si m-am trezit pe cap cu un proiect sa il evaluez din comisia 8 (era ceva de stiinte sociale sau ceva despre primariile locale).

Va dati seama cum poate evalua un matematician un proiect de tipul "rolul comunitatilor locale in ...." nu mai stiu exact cum suna proiectul respectiv. Evident ca mi-am declinat competenta dar ce e important aici este cum sunt repartizate (pe "computator" spune domnul Ciuparu) proiectele la evaluare ca un evaluator in matematica primeste sa evalueze un proiect despre primarii locale!

Totul are o solutie simpla: demiterea domnului Anton Anton si a intregii echipe (CNCSIS, UEFISCU) care gestioneaza acest program.


Costache Cristina, Universitatea Politehnica Bucuresti
26/06/06

Sunt director de proiect si nu am primit fisele de evaluare in perioada comunicata de ANCS pentru 2 proiecte. Codul proiectelor este:
10293 ( a primit 81,33 puncte)
10294 ( primit 84 puncte).


BOGDAN CONSTANTINESCU, IFIN-HH
26/06/06

Cred ca sunt primul evaluator care posteaza. Asadar:
- am primit spre evaluare in cursul lunii martie, pe rand, pe o durata cam de 20 de zile, 12 proiecte din domeniul sa-i zicem nuclear-atomic. Fiind vorba de un termen scurt - cca 15 aprilie, termen pe care eu l-am respectat, am acceptat spre evaluare doar 7 proiecte, pentru restul de 5 considerand ca nu dispun de timpul necesar unei documentari up-to-date serioase indispensabile unei evaluari corecte.
- Precizez ca nu am depus vreun proiect in aceasta competitie
- La evaluarea in panel m-am trezit confruntat cu urmatoarea situatie:
A. La un proiect eu am dat 72 de puncte iar ceilalti doi evaluatori 93, respectiv 97 puncte. Era vorba de o participare la un experiment international la care "contributia" romaneasca era practic livrare de fortza de munca specializata ieftina. Directorul de program pur si simplu copiase - tradusese prezentarea proiectului international nereiesind nimic concret in ce priveste participarea partii romane altfel decat "la gramada" deci cu fortza de munca la dispozitia conducatorilor proiectului international. Am mai argumentat ca la acest proiect persoanele respective din Romania participa deja de cativa ani si pana acum NICIUNA dintre ele nu a fost nominalizata de team-ul international respectiv sa prezinte rezultate la vreo conferinta undeva pe Terra, ceea ce ar fi reprezentat recunoasterea valorii contributiei romanesti. Am propus ca participarea la experiment sa se faca prin programul CORINT si NUCLEU, urmand ca cei care propusesera proiectul sa vina ulterior cu o noua propunere in care contributia romaneasca sa se materializeze concret si relativ independent fie sub forma unei parti a unui sistem de detectie fie a unui subprogram de inregistrare - procesare a datelor, asa cum exista deja contributii romanesti de exemplu la experimentele CERN. In panel, ceilalti evaluatori au refuzat pur si simplu sa discute argementele mele, comunicand sec ca isi mentin pozitia (redactarea era in stil raspuns a la schitza lui Caragiale cu Marius Chicos Rostogan examinand un elev: nu este asa ca lucrarea este de inalta calitate si de mare importanta? Da, lucrarea este de mare calitate...etc etc, fara sa se dea nici un argument justificativ concret). Am mentionat pe site-ul panelului ca doresc o discutie conform regulamentului fata in fata cu evaluatorii ceilalti pentru a lamuri lucrurile, dar nu am primit nici un raspuns. Evident ca nu au dorit nici ei nici functionarii lui Anton Anton sa se faac cunoscuti, din ce motive e lesne de banuit. Finalul: functionarii au facut media adunand 72 cu 93 si 97 si au dat ca rezultat 88. Stupefiant!
B. La alt proiect care consta in principal in cheltuirea aproape a jumatate din bani pe achizitionarea unei instalatii performante din strainatate eu am dat 73 de puncte, iar ceilalti 80 si 98 (!!!) puncte. Argumentul meu a fost ca propunatorii nu stapanesc know-how-ul utilizarii instalatiei, ei declarand ca au o instalatie mai veche cu care au facut unele incercari dar in decurs de 10 ani de cercetari nu au reusit decat sa trimita spre publicare recent un articol la o revista ISI modesta. Am recomandat ca intai sa dovedeasca - si prin intoarcerea de la specializarile din acest an a doi tineri - ca au o echipa care stapaneste know-how-ul metodicii utilizarii instalatiei - prin finantare NUCLEU sau grant CNCSIS de exemplu - si apoi sa reia propunera. In panel, evaluatorul cu 80 de puncte a fost receptiv la argumentele mele, dar cel cu 98 pur si simplu a refuzat sa discute. Finalul: profitand de o eroare in trimiterea finala, la sfarsitul perioadei de panel a evaluarii mele definitive, eroare datorata 50% sistemului electronic din Mendeleev, pe care le-am semnalat-o de nenumarate ori in luna mai atat la proiecte_complexe@mct-excelenta.ro cat si la ceex_2006@mct-excelenta .ro dar la care nu am primit nici un raspuns timp de o luna de zile, functionarii lui Anton Anton pur si simplu au dat la o parte evaluarea mea si au facut media celorlalte doua dand 87 de puncte (sau au mai introdus o alta evaluare, caci media exacta ar fi fost 89), fara ca macar sa ma anunte.
C. La un singur proiect am cazut foarte aproape toti trei evaluatorii si s-a obtinut 92.33, eu dand 92 de puncte.
D. Distractia e la celelalte patru proiecte. La doua s-au luat pur si simplu notele mele (fara falsa modestie am evaluat cu adevarat, argumentat), 72 si 79 puncte, neglijandu-se notele celelalte, dintre care unele erau la peste 10 puncte departare de mine. La celelalte s-au dat medii aritmetice, in jurul notarii mele, dar si aici diferentele erau de peste 10 puncte.
Stau la dispozitia oricui cu datele concrete si copii ale evaluarilor.
In final, vazand abundenta incredibila de note mari (las la o parte directorii de proiecte cu 2 si mai multe proiecte punctate din belsug, ceea ce este o aberatie dpdv al intelesului european de cercetare de excelenta, doar premiile Nobel putand fi excelente in mai mult de doua proiectre DIFERITE de cercetare SIMULTAN, culmea atingand-o acel ilustru cercetator de la necunoscutul MIT romanesc Institutul de crestere si protectie a plantelor, care are SAPTE proiecte de EXCELENTA notate peste 80 de puncte), nu pot decat sa-mi cer iertare celor pe care i-am evaluat dupa criterii competitionale europene, cercetatori onorabili cu proiecte decente, pe care i-am dezavantajat clar in aceasta mlastina incredibila de impostira si coruptie care este procesul de asa-zisa evaluare a proiectelor de excelenta 2006.


Simona Ciochiu, Softwin
26/06/06

Nu am primit nici in acest moment (26.06) raportul de evaluare pentru una dintre propunerile noastre de proiect.


Angela Vasilescu, Institutul national de fizica si inginerie nucleara Horia Hulubei
26/06/06

Propunerea de proiect CEEX-M1-C2-3787: pina la 26.06.06 ora 10.45 nu am primit raportul de evaluare.
Propunerea mea a primit un punctaj de numai 69,00 de puncte, care mi se pare foarte mic avind in vedere calitatea proiectului si necesitatea lui practica si... gradul de fezabilitate, mai ales in comparatie cu altele ale caror baze pot fi discutabile.
Aici evaluatorii ar fi trebuit sa fie in stare sa faca diferenta.
Nu este normala distributia punctajelor : primele 100 de proiecte pina la 94 puncte, aproximativ 200 proiecte pina la 92,33, 300... de fapt 329 pina la 91 puncte, 454 pina la 90 puncte. Ceva nu pare in regula in metoda!!
Nu este normal ca in primele 454 de proiecte (pina la 90 puncte) sa fie DOAR 8 proiecte de la IFIN-HH care este un institut national de prestigiu, care trebuie sa traiasca practic din acest gen de finantare! si dintre acestea un proiect nu este nici macar de fizica, ci de "finantarea a cercetarii"(laudabila initiativa, avind in vedere dezastrul pe care-l constatam -iata)

Programul competitiei NU a fost respectat, astfel incit o serie de lucrari programate nici macar nu ar mai putea fi executate daca mi s-ar fi acceptat propunerea! decit reprogramate cu dificultate, fiind dependente de anotimp, termene de certificare etc.
Nu este suficient sa preluam formularele de la UE..... amatorismul este la el acasa, se pare, in organizarea acestei competitii!


Duda Matei Marcel, USAMV Cluj-Napoca
26/06/06

Aveti dreptate si va felicit pentru aceasta initiativa.
Sunt director al unei propuneri de proiect CEEX modul I, depusa in februarie a.c. si la care s-au publicat rezultatele acum cateva zile, cu mare intarziere fata de termenul stabilit anterior. Proiectul are codul 2199.
Sunt nemultumit in primul rand de nerespecarea calendarului propus si afisat. Aceasta presupune modificarea intregului calendar pe care l-am propus in proiect.
In al doilea rand nu am primit nici pana la aceasta ora raportul de consens in ce priveste evaluarea proiectului meu, iar azi (26.06.2006) e ultima zi de depunere a contestatiilor. Pe ce sa ne bazam in formularea contestatiei?
Neoficial, insa de la persoane bine informate, am auzit zvonuri care spun ca intarzierea comunicarii rezultatelor s-ar datora faptului ca la prima evaluare nu ar fi castigat cine "trebuia".

Sunt convins ca in randul evaluatorilor si in conducerea MEC sunt multe persoane competente si de buna credinta, dar, a caror activitate se interfereaza cu diverse presiuni pentru modificarea rezultatelor.


Militaru Gigel, Edu Cer
25/06/06

Lista programelor in ORDINEA punctelor obtinute (pe site-ul MEdC ne e afisata decit aflabetic) o puteti gasi pe site-ul Edu Cer la http://www.educer.ro/ (clik in dreapta la Rezultatele competitiei CEEX modul 1, ian 2006).

Merita stiut si clasamentul pe puncte din toate domeniile nu doar cel alfabetic. De exemplu Daniel David e pe locul 3 (felicitari) si Mircea Miclea (colegul de catedra) pe 10. MM mai are si alt grant tot "fruntas" pe ramura!

Dar nu asta e important si Problemele de credibilitate ale CEEX.

Iata una (semnalata de un coleg de la Edu Cer) de 10 puncte sa vedeti "profesionalismul" evaluarii din Romania ("esti om cu mine, sunt om cu tine" -- cam asta pare sa fie criteriul).

1. Badescu Catalin a fost inregistrat cu un grant de doua ori.

Dupa ce evaluarea s-a facut, normal, de doua ori au rezultat doua punctaje (de la doua paneluri de 'experti'), care difera prin mai mult de 10 puncte!

Adica acelasi grant evaluat din gresala de doua comisii are diferenta de pucntaj de 10 puncte!


Dragos Ciuparu, Universitatea Petrol - Gaze Ploiesti
25/06/06

Desi adresa de e-mail furnizata in fisa de insotire a proiectului depus de mine este corecta, nici pina duminica, 25 iunie 2006, orele 9:00 nu am primit raportul de consens pe baza caruia sa-mi pot formula contestatia.

Voi cere din nou decalarea termenului de depunere a contestatiei.


Claudiu Filip, INCDTIM Cluj
24/06/06

Procesul de evaluare a fost grav afectat de diferentele foarte mari in aplicarea criteriilor de puncatare pe domenii de cercetare. Aceasta se reflecta clar in rezultatele obtinute la competitia CEEX 2006, si sunt de natura sa elimine de la finantare proiecte valoaroase, din domenii de cercetare cu impact pe plan international, si sa aduca finantare pentru proiecte din domenii care au o palida vizibilitate internationala.

Exemplificari:
1. In cadrul primelor 57 de proiecte (cele de la 95 de puncte in sus), 21 sunt propuse de catre entitati care activeaza in domeniul medical, in timp ce doar 6 proiecte sunt in domeniului fizicii; aceasta in conditiile in care stiintele medicale au contribuit in perioada 2001-2006 cu 629 aticole cotate ISI, iar stiinetele fizice cu 4249 de astfel de articole (sursa: http://www.ad-astra.ro/cartea-alba/domains.php).

2. Proiectul cu nr. de ordine 449, este clasat al treilea in ierarhia finala cu un punctaj de 98.67, in timp ce proiectul cu nr. de ordine 596 este cotat pe pozitia 221, cu 92 de puncte. Pe de alta parte, diferenta d.p.d.v. al impactului international al articolelor publicate este net in favoarea directorului dei proiect cotat pe pozitia 221.

3. Etc., etc. ... amatorii de statistici vor putea gasi multe alte asemenea "anomalii" in clasamentul final

Concluzie: ierarhia stabilita in urma evaluarii nu refelecta in mod corespunzator calitatea si reputatia internationala a grupurilor de cercetare participante la competitie.

Remedii: Bugetul programului sa fie defalcat pe domenii distincte de cercetare, si fiecaruia sa-i fie alocata o suma proportionala cu contributia acestuia la rezultatele cercetarii romanesti (in special la cele recunoscute pe plan international, cum ar fi: publicatii, brevete, tehnologii etc.). De remarcat, ca aceeasi ciudatenie s-a constatat si in cazul comperitiei de granturi CNCSIS din 2006


Florin Oprea, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
24/06/06

La runda 2 am fost director al propunerii de proiect 863 cu titlul "Captarea CO2 si tehnologii de stocare pentru productia de energie fara emisii de noxe (emisii zero)". Proiectul propune o tehnologie de captare a CO2 (problema de inginerie chimica) din gazele de ardere si stocarea (sechestrarea) acestuia in formatiuni geologice sau utilizarea acestuia la cresterea gradului de recuperare a petrolului.

Observatia 1 - Se pare ca expertii (!) evaluatori au citit alta propunere cind am facut evaluarea. Va prezint spre analiza doua fraze din raportul de evaluare:

(1) - Propunerea se incadreaza in aria tematica vizata prin realizarea unor tehnologii avansate de recuperare a dioxidului de carbon din depozitele petrolifere aflate in exploatare in Romania

(2) - Prin elaborarea unei tehnologii de captare a dioxidului de carbon din rezervele geologo-structurale de petrol.

Cu regret spun evaluatorilor ca si cizmar daca ai fi ti-ai da seama de diferenta dintre ceea ce propune proiectul (ascunderea CO2 "IN" ...) si ceea ce au inteles dinsii (captare CO2 "DIN" ...). E ca in povestea aceea de la radio Erevan cu Ivan care nu "furase" bicicleta ci "i se furase".

Observatia 2
Aria tematica din care face parte proiectul este cod1sectiunea 5.5, "Captarea CO2 și tehnologii de stocare pentru producția de energie fără emisii de noxe (emisii zero)". Proiectul chiar asta propune și nu există formulare mai exactă și mai concisă decât chiar titlul lui.
Ce au inteles evaluatorii:
"Propunerea se incadreaza in aria tematica vizata prin realizarea unor tehnologii avansate de recuperare a dioxidului de carbon din depozitele petrolifere aflate in exploatare in Romania". Sic!

Sunt dispus sa maninc toate exemplarele de documentatie puse la dispozitie de respectivii experti in care sa se regaseasca aria tematica pe care au "vazut-o" dinsii. Le comunic onorabililor experti ca CO2 se extrage din subteran numai pentru a imbogati apele minerale cu CO2, dar nicidecum nu se poate apela la CO2 din zacaminte de hidrocarburi dintr-un motiv extrem de simplu: este toxic pentru om. Se pare ca expertii au inhalat prea mult din "damful" de la niste bauturi insotite de apa minerala imbogatita cu CO2.

Astea sunt numai doua mostre din "expertiza" de la proiectul meu. Dar va asigur ca aproape fiecare punct din evaluare contine asemenea aberatii si mai mult, rastalmaciri. Se apeleaza la intortocheri lingvistice, se foloseste foarte des "dar" si "insa" dupa o apreciere corecta a respectivului aspect. Dupa dar sau insa te trezesti cu 15-25% reducere din punctajul capitolului respectiv.
Exemplu:
"Propunerea, destul de incongruenta in raport cu scopurile vizate, este relevanta pentru imbunatatirea gradului de recuperare a petrolului, fara a se preciza insa cu claritate aria de aplicabilitate operationala".

Expertul admite ca propunerea este relevantă pentru îmbunătățirea gradului de recuperare a petrolului și afirmă că n-am precizat aria de aplicabilitate operațională. Pai tocmai asta e aplicabilitatea, la îmbunătățirea gradului de recuperare a petrolului. Domnul expert se cam joacă cu cuvintele, cu limba română, ce sa mai vorbim de logica.

Cam atit pentru acum. dar mai sunt.
Sunt convins ca cei care au participat la aceste asa zise competitii au inceput sa inteleaga si cite ceva din mecanismele prin care se depuncteaza unele proiecte si se avanseaza altele. Sub aparenta legalitati si corectitudinii se ascund capcane care duc la denaturarea adevarului.
Intr-adevar, tentatia a 400000 euro e mare. Incep sa cred si o sustin cu toata responsabilitatea ca este o mare hotie promovata de o adevarata mafie organizata sa dreneze banul public.
Sunt dispus sa incalc tacerea impusa asupra proiectelor propuse spre evaluare pentru a prezenta aberatii care au fost recompensate cu acordarea a celor 400000 euro.
Cer tuturor celor de buna credinta sa se manifeste pentru a arata adevarul si a curma continuarea acestei sinistre farse, repartizarea banilor publici spre cercetare.

Inca o data felicitari initiatorilor.
Numai bine,
Florin Oprea
Conf. dr. ing. Florin Oprea
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Catedra Inginerie chimica
florin@oprea.org


Florin Oprea, Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
24/06/06


Felicitari pentru initiativa.

Am sa va prezint doua situatii privitoare la activitatea de evaluare, una de la CEEX1 si alta de la CEEX2.

CEEX1 - iulie 2005

Iata copia unui e-mail trimis la ceex pe data de 14 iulie 2005 dupa ce am incercat sa evaluez proiectele repartizate:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Azi am intrat pe pagina mea de pe alt calculator si am avut posibiltatea sa vad si sa analizez cele trei proiecte alocate. Situatia lor este urmatoarea:

PC828 refuzat pe motiv de declinare a competentei (proiectul este despre materiale oxidice care nu constituie specialitatea mea);
P1178 refuzat pe motiv de declinare a competentei (proiectul este despre biotehnologii care nu constituie specialitatea mea);
P1281 acceptat.

Consultind pagina in aceasta seara am constat erori, adica:

PC828 acceptat
P1178 refuzat
P1281 refuzat

ceea ce este departe de ceea ce am introdus azi la prinz. Eu am descarcat proiectul acceptat P1281 si il voi evalua. Intentionez ca luni sa introduc rezultatele evaluarii dar este evident ca in forma actuala a paginii nu o pot face.
>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Cu alte cuvinte, ceea ce acceptasem mi se luase.
Am trimis mesaje succesive pina pe data de 22 iulie cind am trimis urmatorul mesaj:

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Doamna/Domnule,

In ciuda numeroaselor incercari si avertizari se pare ca acolo la Dvs s-au tras obloanele. Am incercat sa va comunic
erorile din site-ul dvs. Fara rezultat. In aceste conditii nu vad ce as putea face.
Numai bine,
Oprea Florin

CEEX 2006
Pe data de 211 februarie am primit un e-mail de la mct-excelenta.ro <ceex_2006@mct-excelenta.ro> pentru a-mi exprima disponibilitatea de a participa la evaluarea proiectelor. Am raspuns afirmativ.

In zilele de 23 si 24 februarie mi-a fost retrimis acelasi mesaj.
Am raspuns ca imi exprimasem acceptul si am protestat impotriva bramburelilor organizatorice care, din pacate, s-au transformat ulterior in circul (pe fond, pardon pe fonduri) de acum.
Rezultatul? Nu am primit "dreptul" de a evalua proiecte.
Probabil ca astfel se explica "apelul dramatic" al domnului Anton spre expertii evaluatori.

La urmatoarea intrare voi arata si aspecte legate de proiectul pe care l-am propus in calitate de director.

Florin Oprea
Conf. dr. ing.
Universitatea Petrol-Gaze din Ploiesti
Catedra de Inginerie chimica
florin@oprea.org


FALOTA Horea, Universitatea Lucian Blaga Sibiu
24/06/06

Problemele invocate de coordonatorii programului CEEX privind neimplicarea a peste 3000 de evaluatori in procesul de evaluare sunt false. Nu au fost anuntati decat un numar restrans de evaluatori, ceea ce induce banuiala instaurarii uni regim de interese. In plus, din experienta ultimei competitii CNCSIS am constatat posibilitatea captarii pe circuitul infiormational a parolei si utilizatorului, fapt care m-a facut sa refuz tot pachetul de proiecte atribuite spre evaluare. Am constata posibilitatea intocmirii unor evaluari premeditat castigatoare de altcineva si atribuite unui evaluator fara ca acesta sa fie in cunostiinta de cauza.
Consider, fara rezerve instaurarea unei retele de interese foarte bine organizate pentru deturnarea fondurilor programului. In aceste conditii nu vom putea obtine rezultate si nici reale reabilitari ale cercetarii romanesti. Cu alte cuvinte asa cum s-a derulat, cap coada, procesul de evaluare si clasificare nu poate fi credibil si s-ar impune reluat cu asistenta externa.
Cu deosebita stima si speranta,
Prof.dr.ing. Horea FALOTA


Dragos Ciuparu, Universitatea Petrol - Gaze din Ploiesti
24/06/06

Cel putin cite un evaluator pentru fiecare din proiectele CEEX-M1-C2-438, CEEX-M1-C2-6274 si CEEX-M1-C2-560 nu a fost ales de calculator prin programul de alocare a evaluatorilor. Aceste proiecte au fost repartizate pentru evaluare unor persoane care nu sunt inscrise in baza de date cu evaluatori si care nu au competenta in domeniul de cercetare propus de proiectele respective. Aceste proiecte sint evaluate cu 85.33, 91.33, respectiv, 88.00 puncte.


Militaru Gigel, UB
24/06/06

Mai jos este cererea mea adresata domnului Hardau de a demite aceste persoanaje care se "ocupeaza" cu CEEX. Veti vedea cum proiectul "motorsashul electrostatic" al dinastiei de rectori de la Oradea (e vorba de familia Maghiar) dupa ce anul trecut proiectul de "cercetare" primise vreo 65 de puncte acum oamenii au reusit vreo 85.

Stimate domnule ministru Prof dr. Mihai Haradau

pentru ca, virgula, "competitia" la care face referire
domnul Iordache in mesajul de mai jos (cercetare de
"excelenta" -- CEEX -- coordonata de domnul Anton) sa
mai aiba o cit de minima credibilitate in ochii
omenilor cinstiti din tara asta (atit citi mai sunt
ei: 10, 15, 50, 100 etc) si ca ea sa nu fi devenit
deja de anul trecut o alta vaca de muls (si sumele
sunt enorme ) ar trebuie sa demiteti in regim de
urgenta toate persoanele implicate in "organizarea" si
regizarea acestei competitii.

Un motiv in plus este si acela de a respecta si
indicatiile presedintelui Basescu de eliminare a
"mediocritatii" din institutiile publice (si multa
dreptate avea presedintele).

Este suficient sa parcurgi "lista" celor care vor sa
se infrupte din banii cercetarii si te apuca groaza.

Vreti exemple? Va dau cite doriti (si multe dintre
anomalii au fost expuse in grupul de dialog al Edu
Cer):
- un personaj universitar are ca director de grant 7
(sapte) proiecte de cercetare de execelenta toate
eligibile si cu punctaje mari.

- altii au in mod constat 3-4-5 proiecte.

- familia dinastiei de rectori PSD de la Oradea
(familia Maghiar) si al lor proiect de cercetare numit
"motorashul electrostatic" (pecare il tot propun de
ani de zile) dupa ce anul trecut (la sesizarea mea
virulenta) primise 65 de puncte anul asta a umflat
potul si a cules 85 de puncte si probabil ca vor toca
bani.

Mai doriti exemple? Granturi cu punctaje de 94 de
puncte care "studiaza" .... atentie
"Strategii, sisteme, metode si instrumente pentru
managementul cunoasterii in universitati"!

Cu stima
Gigel Militaru


Gigel Militaru, UB
24/06/06

mai jos este o pozitie publica trimisa oficialilor romani de domnul Costica Morosanu (membru Edu Cer) si postata pe e-grupul Edu Cer.

Veti citi cum seful contabil al unui institutit (fara nici o activitate stintifica evident), mi se pare ca e la institutul unde director e vicepresedintele de la Autoritate, a reusit sa obtina de la CEEX 400 000 de euro.
GM

Mesajul domnului Morosanu:

> Stimatilor,
>
> Rezultatele CEEX2 au intrecut orice imaginatie. 450
> 000 euroi/proiect sunt o tentatie serioasa pentru
> oricine.
>
> La pozitia 156 cu 93 puncte, proiect condus de
> domnul
> Director Economic de la IFIN-HH din Magurele
> (contabil
> la IFIN si la MEC, verificati va rog pe
> http://www.nipne.ro/struct/structb.html)
>
> POPESCU ION ALEXANDRU INSTITUTUL NATIONAL DE
> CERCETARE
> PENTRU FIZICA SI INGINERIE NUCLEARA HORIA HULUBEI
> IFIN
> HH DIN BUCURESTI Finantarea sistemului public de
> cercetare 93
>
> Drept urmare introduc si aceasta informatie in
> textul
> de mai jos pe care il voi trimite incepind cu
> Presedentia si incheind cu ziarele. Ar fi de dorit
> sa
> il dam in numele EDUCER sa aiba mai multa putere,
> dar
> oricum va pleca in eter.
> A ajuns prea mare golaneala si bataia de joc in tara
> asta.
>
> Costica Morosanu
>
>
> Catre Presedentie,
> PM Tariceanu
> Ministrul Hardau
> Prof Anton Anton
> Ziare cit incape
>Gigel Militaru, UB
24/06/06

Mai jos este o pozitie publica exprimata de dl. Virgil Iordache (director de proiect declarat ne-eligibil) care mi-a fost trimis si mie si altor membrii ai comunitatii (inclusiv oficialiilor MEdC).

Stimata Echipa CEEX,

Va felicit ! Ati intrat in istoria stiintei declarand neeligibil un
proiect de cercetare pentru ca, citez din documentul pe care mi l-ati
remis:

- proiectul testeaza ipoteze stiintifice existente in scopul
caracterizarii circuitelor biogeochimice.

Domnilor, cercetarea se incepe cu ipoteze stiintifice existente, nu
inexistente ! Daca ipotezele de cercetare exista nu inseamna ca se
cunoaste valoarea lor de adevar. Nu fiti dezamagiti ca ipotezele sunt
existente, pentru ca asa se face cercetarea stiintifica a naturii, prin
testarea de ipoteze stiintifice existente. La finele proiectului se
accepta sau se respinge ipoteza.

Evaluatorii habar n-au de metoda stiintifica ! Ce fel de evaluatori ati
folosit ? Este absolut incredibil acest raspuns.

Voi reveni cu inca o contestatie in completarea celei deja depuse si
voi
face publica aceasta gogomanie demna de Guiness Book.

Dar, pentru linistire, va promit ca la urmatoare sesiune o sa aplicam
doar
proiecte care propun testarea unor ipoteze inexistente ! Cu rugamintea
sa
se specifice aceasta doleanta in ghidul ofertantului, ca sa fim siguri
ca
asta vreti !

Domnilor Profesori care aveti un cuvant de spus despre soarta
cercetarii
romanesti, va rog sa faceti ceva pentru iesirea din aceasta situatie,
intrucat eu ma simt pur si simplu depasit de absurdul ei. Toate
proiectele
au fost evaluate asa ? Au fost preferate cele care nu testeaza ipoteze
stiintifice ? Atunci pe ce se duc banii publici care ar trebui
investiti
in cercetare ?

CEEX e un roman de Kafka, este excelenta absurdului.

Virgil Iordache

P.S. Multumesc ca ati binevoit sa trimiteti motivul respingerii, desi
intarzierea nejustificata va descalifica profesional.

> Stimata doamna / Stimate domnule,
>
>
>
> Va prezentam motivele pentru care proiectul dvs a fost neeligibil in
> competitia CEEX 2006 in cadrul Modulului 1.
>
> Va multumim pentru participare.
>
>
>
> Echipa tehnica CEEX


Razvan Florian, Ad Astra
22/06/06

Proiectul nr. 926, avand titlul "exxe", a aparut pe lista rezultatelor ca avand 82 de puncte. De fapt, proiectul era doar o inregistrare de test facuta pe site-ul unde se facea depunerea proiectelor. Ulterior, ANCS a recunoscut ca "Proiectul cu numarul 926 nu a fost depus la sediul ANCS, desi se facuse inregistrarea on-line in vederea depunerii. Dintr-o eroare de dactilografiere, in lista afisata pe site a aparut acest proiect in locul proiectului 962 care a fost depus si evaluat, obtinand 82 de puncte. Lista a fost reactualizata cu inregistrarea corecta a proiectului 962." Aceasta situatie atrage atentia ca este posibil ca si in cazul altor proiecte sa fie discordante intre punctajul publicat si cel rezultat in urma evaluarii. Multumesc d-lui Simion Simon pentru semnalarea acestei probleme.

Pe lista proiectelor eligibile din punct de vedere administrativ apar inregistrari multiple ale unor proiecte cu acelasi director si titlu. Exemple:
CEEX-M1-C2- 5378 si CEEX-M1-C2- 5400 (Badescu Catalin)
CEEX-M1-C2- 7158 si CEEX-M1-C2- 7202 (Coman Ioan)
CEEX-M1-C2- 757 si CEEX-M1-C2- 10271 (Mike Luiza)
CEEX-M1-C2- 258 si CEEX-M1-C2- 2362 (Socaciu Carmen)

In lista cu rezultatele evaluarilor, proiectele CEEX-M1-C2- 7158 si CEEX-M1-C2- 7202 apar cu titluri diferite. Celelalte perechi de proiecte apar in continuare cu acelasi titlu, dar cu punctaje diferite. Aceasta situatie sugereaza ca aceste proiecte au intrat in evaluare de doua ori. Multumesc d-nei Ana Milcu pentru semnalarea acestei probleme.


Monitorizarea problemelor din cadrul CEEX

   
© Ad Astra 2005-2009