Transparență și obiectivitate în administrarea cercetării din România - Proiect finanțat prin Phare
Despre proiect
Studii și analize
Ghiduri de acțiune
Monitorizarea organismelor guvernamentale
Problemele competiției CEEX 2006
Chestionar
Mese rotunde
Petiție pentru rezolvarea unor probleme importante ale cercetării din România
 
Asociația Ad Astra
Contact
 
Portalul Ad Astra
   
 

Probleme apărute în derularea competiției CEEX, sesiunea 2006

Sinteza problemelor, rezultată din centralizarea informațiilor primite până în 12 iulie 2006 (PDF, 532 KB).

Sinteza răspunsurilor d-lui Anton Anton, președintele ANCS, la problemele ridicate (PDF, 95 KB).

 

Ca urmare a rugăminții noastre ca directorii de proiect și evaluatorii proiectelor depuse la competiția CEEX din 2006 să facă publice problemele care au apărut în decursul evaluării proiectelor și în comunicarea cu autoritatea contractantă, un număr de 39 de persoane au depus 43 de sesizări cu informații despre aceste probleme și 18 comentarii, sesizări anonime, etc. despre CEEX, în perioada 26 iunie - 12 iulie 2006. Dintre mesajele primite, 3 au fost șterse deoarece conțineau informații false sau acuzații grave care nu pot fi dovedite.

Am rugat directorii de proiect și evaluatorii să facă publice în special încălcările regulamentului competiției și probleme deontologice cum ar fi:
- nerespectarea etapei de evaluare în panel;
- neprimirea fișei de evaluare în perioada comunicată de ANCS;
- existența proiectelor depuse spre finanțare care au fost finanțate anterior din fonduri publice prin alte programe;
- existența conflictelor de interese în cadrul evaluărilor;
- exemple din fișele de evaluare care atestă neînțelegerea de către evaluatori a subiectelor tratate în proiect.

Am rugat evaluatorii să nu publice informații prin care se pot identifica proiectele evaluate, ci informații cum ar fi diferența dintre punctajul final al proiectului și punctajul oferit de evaluator, care exemplifică nerespectarea regulamentului, dar nu permit identificarea proiectelor. Identificarea proiectelor evaluate reprezintă o încălcare a acordului semnat de evaluatori cu ANCS și poate avea ca și consecință eliminarea evaluatorilor respectivi din corpul de experți evaluatori al ANCS.

Informațiile primite au fost sintetizate și trimise d-lui Anton Anton, președintele ANCS. Dl. Anton a răspuns problemelor ridicate în cadrul unei mese rotunde organizate în 22 iulie 2006.

Lista problemelor comunicate

Lista comentariilor, sesizărilor anonime, mesajelor în afara subiectului

Sinteza problemelor (PDF, 532 KB)

Sinteza răspunsurilor d-lui Anton Anton (PDF, 95 KB)

 

Informații suplimentare privind CEEX

Statistici privind procentul de evaluatori și directori de proiect care au publicat cel puțin un articol ISI în ultimii 5 ani

Pagina oficială a programului

Rezultatele competiției de proiecte complexe (2006)

Rezultatele competiției de proiecte complexe (2005)

Informații privind proiectele finanțate la sesiunea din 2005

   
© Ad Astra 2005-2009