Transparență și obiectivitate în administrarea cercetării din România - Proiect finanțat prin Phare
Despre proiect
Studii și analize
Ghiduri de acțiune
Monitorizarea organismelor guvernamentale
Problemele competiției CEEX 2006
Chestionar
Mese rotunde
Petiție pentru rezolvarea unor probleme importante ale cercetării din România
 
Asociația Ad Astra
Contact
 
Portalul Ad Astra
   
 

Înscrieți-vă ca evaluator!

Obiectivitatea viitoarelor competiții din România pentru finanțarea proiectelor de cercetare depinde de dumneavoastră

Agenția Națională pentru Cercetare Științifică (ANCS) își reface baza de date cu experți evaluatori pentru proiectele de cercetare depuse pentru finanțare. Orice persoană, doctor în științe, și preferabil având rezultate în cercetare recunoscute pe plan internațional, care lucrează în țară sau în străinătate, se poate înscrie pentru a deveni evaluator, pe site-ul http://www.experti-cdi.ro/.

Actualmente, există aproximativ 3800 de persoane înscrise în această bază de date, conform listei publice de evaluatori folosiți la competiția CEEX din 2006. Dintre aceștia, o mare parte nu au competențe de nivel internațional în cercetare, și deci nu pot avea competențe nici în evaluarea proiectelor de cercetare: doar 53% din evaluatorii actuali au publicat vreun articol ISI în ultimii 5 ani. De asemenea, o mare parte din evaluatori nu au fost nici responsabili în asumarea acestui rol: în urma apelului ANCS de a-și declara disponibilitatea pentru evaluare, la competiția CEEX din 2006, doar aproximativ 1200 au răspuns pozitiv și 300 au dat un răspuns negativ, în timp ce ceilalți nu au dat niciun răspuns, deși s-a verificat că 3500 dintre evaluatori au primit respectivul apel prin email. Un evaluator a verificat deci, în medie, în jur de 6 proiecte. Conform președintelui ANCS, mulți evaluatori au finalizat evaluările după data limită prevăzută în programul competiției sau nu au mai participat la etapa de stabilire a consensului, dacă era cazul, ceea ce a contribuit la întârzierea finalizării evaluărilor.

Calitatea slabă a corpului de evaluatori actuali a fost deci o cauză importantă a lipsei de obiectivitate a evaluării proiectelor depuse pentru finanțare la ultimele competiții guvernamentale din România, și a contribuit și la întârzierea finalizării evaluărilor.

În acest timp, există în România aproximativ 9000 de persoane care au publicat cel puțin un articol ISI în ultimii 5 ani, și 1900 de persoane care au publicat cel puțin 5 articole ISI în ultimii 5 ani. Există un număr dublu de cercetători români care lucrează în străinătate față de numărul cercetătorilor din România cu rezultate de nivel internațional.

Dacă și dumneavoastră sunteți una din persoanele responsabile, cu rezultate de nivel internațional în cercetare, demonstrate prin publicații din fluxul principal internațional sau prin brevete înregistrate la principalele oficii din lume, vă rugăm să deveniți evaluator, pentru a contribui la creșterea calității corpului de evaluatori și deci la alocarea, în viitor, a fondurilor guvernamentale către grupurile care fac într-adevăr o cercetare de excelență. În caz contrar, prin pasivitate, oferiți unor persoane care nu fac de fapt cercetare prilejul de a aloca fonduri importante pe baza unor alte criterii decât cele științifice.

Chiar dacă ar fi ideal ca evaluatorii să nu fie doar de origine română (țări precum Marea Britanie, Israel, Finlanda, Ungaria, Cehia folosesc curent evaluatori internaționali pentru a crește obiectivitatea evaluărilor), nu este încă certă deschiderea ANCS pentru evaluatori internaționali, și de aceea este important ca și corpul evaluatorilor români să fie unul de calitate.

Bugetul alocat de stat cercetării a crescut în 2006 cu aproximativ 80% față de cel din anul anterior, și va crește din nou în 2007 cu 52%, ajungând la 0,5% din PIB. Responsabilitatea corpului de evaluatori care decid alocarea acestor fonduri prin competițiile de proiecte este din ce în ce mai importantă.

Un număr mai mare de cercetători de valoare, înscriși ca evaluatori, ar putea permite selectarea evaluatorilor folosiți efectiv pe baza unor criterii de competență, având în vedere că în trecut nu s-a făcut o selecție a evaluatorilor, singura condiție fiind cea de a fi doctor în științe.

Știm că mulți dintre cercetătorii români de valoare au o reținere în a deveni evaluator pentru programele guvernamentale:

  • Unii au fost dezamăgiți de faptul că s-au înscris anterior ca evaluatori dar nu au fost solicitați să facă evaluări. Este posibil că acest lucru s-a întâmplat pentru că în domeniul lor de specialitate au fost un număr mic de proiecte în comparație cu numărul evaluatorilor. Este posibil, de asemenea, ca să nu fi existat o potrivire între cuvintele cheie care definesc domeniile dvs. de specialitate și cele din proiectele depuse: asigurați-vă că cuvintele cheie ale domeniilor pe care le introduceți în baza de date acoperă în întregime domeniul dvs. de specialitate. Mai este posibil ca să fi existat probleme în comunicarea prin email dintre ANCS și dvs. (unele din serverele de email ale universităților și institutelor de cercetare din România au probleme de funcționare: funcționează intermitent, sau filtrează ca spam mesaje legitime; este preferabil în acest caz să folosiți servicii gen GMail). Conform ANCS, selectarea evaluatorilor se face automat, pe calculator, prin potrivirea cuvintelor cheie din proiecte cu cele asociate evaluatorilor.
  • Unii cercetători nu s-au implicat în procesul de evaluare datorită unei dezamăgiri generale despre competițiile pentru finanțare din România, sau despre cercetarea din România în general, dacă activează în străinătate. Din păcate, această lipsă de implicare contribuie la lipsa de obiectivitate a competițiilor de finanțare și la starea proastă a cercetării din România, iar ceea ce ar putea schimba această situație ar fi inclusiv implicarea lor ca evaluatori.
  • Unii cercetători nu vor să mai facă evaluări deoarece au constatat că la competiții anterioare nu s-a ținut cont de evaluările lor: proiectele au primit în final punctaje mult mai mari sau mult mai mici decât cele acordate. Este posibilă existența unor fraude, dar este posibil și ca proiectele respective să fi fost reevaluate, în cazul lipsei consensului. Din păcate, la ultimele competiții CEEX organizatorii nu au comunicat evaluatorilor inițiali ai unui proiect faptul că proiectul a fost reevaluat. În orice caz, o calitate sporită a corpului de evaluatori ar putea preveni astfel de situații.
  • Unii cercetători au întâmpinat probleme tehnice sau de comunicare în cadrul activităților anterioare ca evaluator pentru programe din România. Din păcate pasivitatea nu duce la rezolvarea acestor probleme, ci este necesară insistența în comunicarea acestor probleme către ANCS, prin scrisori care să prezinte într-un mod constructiv problemele și modul în care pot fi rezolvate.
  • Unii cercetători nu știu că evaluarea proiectelor este o activitate remunerată (din păcate nici ANCS nu a comunicat eficient acest lucru): de exemplu, la ultima competiție CEEX, evaluatorii au primit 100 lei noi pentru fiecare proiect evaluat. Din păcate au fost deficiențe în modul de plată (care implica emiterea unui card BCR și ridicarea lui în persoană de la București de către evaluator), dar este posibil ca aceste aspecte să se îmbunătățească în viitor.

În general, deci, reținerile de a deveni evaluator nu face decât să contribuie la perpetuarea unor situații care au dus la problemele care determină aceste rețineri, în timp ce implicarea poate contribui la schimbarea acestor situații.

Mesajul trimis de ANCS ca invitație pentru înscrierea ca evaluator este următorul:

Invitatie pentru utilizarea portalului experților evaluatori din România

Portalul experților evaluatori din România, accesibil la adresa http://www.experti-cdi.ro, este deschis experților evaluatori înregistrați anterior (CNCSIS, RNE, CEEX, etc.), precum și tuturor membrilor comunității științifice din România care doresc să își înscrie CV-ul pentru a fi selectați ca noi experți evaluatori.

Portalul servește bazei de date unificate a experților evaluatori, ce cuprinde toti experții evaluatori CNCSIS, CEEX, RNE sau de alte tipuri.

În acest sens, dacă nu ați fost validat anterior ca expert evaluator, vă invităm să vă înscrieți CV-ul folosind portalul experților evaluatori, pentru ca datele Dvs. să poată fi folosite în procesul de selecție al noilor experți evaluatori. De asemenea, dacă cunoașteți persoane interesate să se înscrie pentru selecția în corpul experților evaluatori din România, vă rugăm să le transmiteți acest mesaj.

Dacă ați fost înregistrat anterior ca expert evaluator, vă adresăm din nou invitația de a accesa portalul pentru a vă completa datele personale din formularul de CV.

Cu toată considerația,

Prof.Dr.Ing. Anton Anton, Președintele ANCS

Din acest mesaj rezultă că această bază de date înlocuiește bazele de date anterioare (ale CNCSIS, CEEX, RNE), și se poate înțelege că persoanele care au fost anterior evaluatori CNCSIS, CEEX etc. dar care nu sunt încă înscrise pe site-ul experti-cdi.ro nu vor mai fi solicitate pentru evaluări.

În concluzie:

Dacă doriți o obiectivitate mai bună a competițiilor de proiecte pentru finanțare, și sunteți un om de știință responsabil și cu rezultate de nivel internațional, înscrieți-vă pe http://www.experti-cdi.ro. Folosiți o adresă email cu care nu ați avut probleme și aveți grijă să introduceți toate cuvintele cheie care definesc domeniul dvs. de specializare.

Informații suplimentare:

Site-ul experti-cdi.ro
Statistici privind numărul de cercetători români cu rezultate de nivel internațional, ponderea lor între evaluatori și directorii de proiecte finanțate
Problemele programului CEEX și răspunsurile ANCS la aceste probleme

   
© Ad Astra 2005-2009