Transparență și obiectivitate în administrarea cercetării din România - Proiect finanțat prin Phare
Despre proiect
Studii și analize
Ghiduri de acțiune
Monitorizarea organismelor guvernamentale
Problemele competiției CEEX 2006
Chestionar
Mese rotunde
Petiție pentru rezolvarea unor probleme importante ale cercetării din România
 
Asociația Ad Astra
Contact
 
Portalul Ad Astra
   
 

Activitatea științifică a elitelor sistemului actual al cercetării din România

Răzvan Florian
Asociația Ad Astra

Prezentul studiu urmărește evidențierea indicatorului de activitate științifică minimală a unor grupuri de persoane considerate de actualul sistem al cercetării românești drept elite ale acestui sistem. Indicatorul de activitate științifică minimală este procentul de persoane dintr-un grup care au publicat un articol științific complet indexat în baza de date ISI Web of Science în ultimii 5 ani (2001-2005), și reflectă masura în care persoanele din acel grup se află în contact cu nivelul actual al cercetării știintifice (informații suplimentare).

 

Experții evaluatori ai proiectelor CEEX din 2006

Conform ANCS, există 3755 de evaluatori "experți" care decid asupra alocării fondurilor din cel mai important program de finanțare a cercetării românești; nu am luat în considerare expertul cu numele "Test Mama" de la instituția "Acasa la mama" care apare în listele oficiale ale ANCS. Doar mai puțin de 1782 din aceștia, adică mai puțin de 47%, au publicat un articol indexat ISI în ultimii 5 ani. Mai puțin de 890 de experți (24%) au publicat cel puțin 5 articole ISI în perioada considerată.

În acest timp, există aproximativ 9000 de persoane din România (informații suplimentare) care au publicat cel puțin un articol ISI în ultimii 5 ani și aproximativ 1900 de persoane care au publicat cel puțin 5 articole ISI în ultimii 5 ani, dintre care o parte ar putea înlocui evaluatorii care nu au dovedit rezultate științifice minimale. De asemenea, există și mulți cercetători români care activează în străinătate, aproximativ de 1,8 ori mai mulți decât cei care activează în România (informații suplimentare), și care ar putea reveni în țară dacă munca lor ar fi apreciată și ar beneficia de o finanțare rezonabilă (informații suplimentare).

 

Directorii proiectelor de cercetare-dezvoltare complexe depuse pentru finanțare la prima ediție a programului CEEX

Directorii a peste 218 din cele 488 de proiecte finanțate (mai mult de 45%) nu au publicat niciun articol indexat ISI în ultimii 5 ani (și deci indicatorul de activitate minimală este mai mic de 56%). Mai puțin de 160 (33%) au publicat cel puțin 5 articole ISI în perioada considerată. În același timp, un număr de până la 354 dintre cele 808 de proiecte nefinanțate au directori care au publicat cel puțin un articol (și deci indicatorul de activitate minimală este de 39%).


Figura 1. Variația punctajului proiectelor de CD complexe depuse la prima sesiune a programului CEEX în funcție de numărul de articole ISI din ultimii 5 ani ai directorului de proiect. Linia orizontală marchează pragul de finanțare. Deoarece nu se poate face distincție între persoane diferite cu același nume și inițială a prenumelui, numărul de articole ISI din figură poate fi mai mare decât cel real.


Figura 2. Distributia proiectelor depuse la prima sesiune a programului CEEX în funcție de numărul de articole ISI din ultimii 5 ani ai directorului de proiect. Deoarece nu se poate face distincție între persoane diferite cu același nume și inițială a prenumelui, numărul de articole ISI din figură poate fi mai mare decât cel real.

Directorii proiectelor tip A depuse la ultima ediție a programului de finanțare CNCSIS

Comisia

Proiecte finanțate

Proiecte nefinanțate

Activitatea minimală a directorilor de proiecte finanțate (valori maxime)

Procentajul din directorii de proiecte finanțate care nu au publicat niciun articol ISI în ultimii 5 ani (valori minime)

Activitatea minimală a directorilor de proiecte nefinanțate (valori maxime)

1

45

145

96%

4%

78%

2

160

214

59%

41%

48%

3

92

129

28%

72%

21%

4

42

48

45%

55%

44%

5

53

61

26%

74%

21%

6

47

45

53%

47%

33%

7

13

14

31%

69%

21%


Membrii CNCSIS

Lista publicațiilor ISI ale membrilor Consiliului Național al Cercetării Științifice din Învățământul Superior a fost publicată de asociația Edu Cer.

 

Concluzii

Se observă că activitatea minimală a evaluatorilor, a directorilor de proiecte finanțate și a membrilor CNCSIS este în mod constant subunitară. Pe de altă parte, activitatea minimală a directorilor de proiecte nefinanțate este doar cu puțin mai mică decât cea a directorilor de proiecte finanțate. Această situație reprezintă unul din factorii care determină ca doar aproximativ 7% din realizările cercetării românești din fluxul principal internațional să fie finanțate din proiecte de granturi guvernamentale, în timp ce restul sunt rezultatul eforturilor proprii ale persoanelor și instituțiilor de cercetare sau sunt finanțate din surse europene și americane (mai multe informații).

 

Informații suplimentare

Acest studiu poate fi citit integral în acest articol (PDF).

   
© Ad Astra 2005-2009