Premiile Ad Astra
Revista Ad Astra
Biblioteca de știință
Cartea albă
Topul universităților
Who's who
Publicații
Teze și dizertații
Asociația Ad Astra
 
Comunicate
Știri
Evenimente
Oportunități de finanțare
 
Login
Înregistrare
 
>> English
 
   
 

Condiții de utilizare a site-ului

 

Informațiile de pe paginile acestui site web provin de la redactorii și administratorii Ad Astra și/sau, acolo unde este precizat, de alte terțe părți care contribuie la activitatea Ad Astra. Toate drepturile de proprietate intelectuală asupra acestor informații, incluzând copyrightul, fără să fie limitate la acesta, și asupra tuturor copiilor, indiferent sub ce formă, sunt proprietatea Ad Astra și/sau a furnizorilor informațiilor, și/sau a unor terțe părți, și sunt protejate de legile în vigoare referitoare la copyright și drepturile de proprietate intelectuală.

Ad Astra nu reține copyrightul articolelor originale publicate în revistă. Reproducerea oricăror alte părți ale acestui site web fără acordul scris cerut în prealabil sunt interzise. Vă rugăm să contactați Ad Astra pentru cereri de reproducere a conținutului acestui site web.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificată și completată și ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, asociația Ad Astra are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră. Scopurile colectării datelor sunt: facilitarea contactelor dintre cercetătorii români (atât din țară cât și din străinătate), în scopul inițierii de colaborări științifice și realizării de acțiuni comune în sprijinul comunității științifice românești și a sistemului cercetării și învățământului superior din România; popularizarea oamenilor de știință români cu realizări de excepție; sprijinirea cercetătorilor români și a cercetării și învățământului superior din România.

Nu sunteți obligat(ă) să furnizați datele și refuzul dvs. nu are nicio consecință. Informațiile înregistrate sunt destinate publicării lor, cu excepția adresei email care nu va fi făcută publică, dar care va permite contactarea dvs. de către persoanele interesate, printr-un formular online, sau de către asociația Ad Astra. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale și dreptul de a vă adresa justiției. Totodată, aveți dreptul să vă opuneți prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicitați ștergerea datelor. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteți adresa cu o cerere scrisă asociației Ad Astra, prin acest formular. Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să le corectați sau să ne informați.

Asociația Ad Astra este înscrisă în registrul de evidență a prelucrărilor de date cu caracter personal, ținut de Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, sub nr. 3361.

Ad Astra declară în mod explicit că nu oferă nici o garanție asupra informației oferite. Asociația Ad Astra și persoanele care contribuie la proiectul Ad Astra nu vor putea în nici un caz să fie răspunzătoare pentru daune directe, speciale sau incidentale, oricare ar fi acestea, incluzând, fără limitări, daune pentru pierderi de date sau informații, proprietate, afaceri, profituri, întreruperi ale activității, sau orice alte pierderi legate de utilizarea sau imposibilitatea utilizării informațiilor oferite. Toate mărcile înregistrate la care se face referință pe acest site web sunt proprietatea deținătorilor lor.

     
© Ad Astra 2001-2013