Ad Astra Awards
Ad Astra Journal
Science library
White book
University rankings
Who's who
Publications
Theses and dissertations
Ad Astra association
 
Press releases
News
Events
Funding opportunities
 
Login
Registration
 
>> Română
 
   
 

Metodologie

Au fost selectate toate publicațiile științifice cu autori din România, indexate de Thomson ISI în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index și Arts & Humanities Citation Index, indexate în anii 2002-2011, până în iunie 2011. Au fost eliminate câteva articole clasificate greșit de ISI ca având autori din România (aproximativ 0,05% din articole).

Au fost reținute pentru analiză, dintre aceste publicații, doar cele de tip articol, review și proceedings paper (nu și rezumate de prezentări la conferințe, recenzii de carte, editoriale, biografii, corecții, reprinturi, etc.). La afișarea publicațiilor unui anumit autor apar totuși toate publicațiile indexate, indiferent de tip.

Articolele sunt prezentate atât în funcție de anul indexării de către ISI, cât și în funcție de anul publicării articolului. Atunci când aceste date sunt folosite pentru realizarea unor clasamente, am considerat anul indexării, și nu cel al publicării, deoarece aceasta permite verificarea independentă a datelor prezentate. Articolele publicate într-un anumit an pot fi indexate de ISI atât în anul respectiv, cât și în anii următori, sau în unele cazuri chiar în anul anterior. De aceea, nu toate articolele publicate până în prezent în reviste indexate ISI sunt incluse aici.

Repartizarea articolelor pe instituții s-a făcut pe baza adreselor înregistrate în baza de date ISI. Corectitudinea adreselor înregistrate de ISI pentru fiecare articol nu este responsabilitatea noastră.

Clasificarea instituțiilor pe tipuri de instituții s-a făcut de către noi, pe baza informațiilor de care dispunem, inclusiv cele disponibile pe internet. În unele cazuri, nu am avut informații despre anumite instituții, care au fost clasificate ca având tip necunoscut. Au fost repartizate pe instituții toate articolele indexate în 2004, 2005 și 2006; articolele indexate în alți ani au fost repartizate pe instituții doar parțial (și deci pot lipsi din listele pe instituții).

Repartizarea articolelor pe domenii și subdomenii științifice s-a făcut pe baza revistei în care au fost publicate. Clasificarea revistelor pe subdomenii a fost făcută în marea majoritate a cazurilor de ISI (informații suplimentare); am repartizat pe subdomenii doar câteva reviste (sub 0,2% din numărul total) care nu se regăsesc în listele ISI actuale. Gruparea subdomeniilor pe domenii a fost făcută de către noi, urmând cât mai aproape posibil lista domeniilor în care se organizează în România studii de licență.

Publicațiile cu autori români, dar care nu au trecut la adresa lor o instituție din România (de exemplu, pentru că au lucrat temporar la o instituție din străinătate) nu au putut fi cuprinse în acest studiu.

Indicatori utilizați:

- Scorul relativ de influență (SRI), factorul de impact relativ, numărul de citări normalizat la domeniu (CND) sunt conform definițiilor utilizate de CNCS în pachetele de informații ale competițiilor din 2011;,
- Impactul relativ este suma dintre factorul de impact relativ al revistei în care a fost publicat un articol și numărul de citări normalizat la domeniu al acelui articol;
- Scorul relativ de influență individual (SRII) reprezintă, pentru o instituție, contribuția instituției la SRI al unui articol. Pentru articolele la care ISI nu indică asocierea dintre autori și instituțiile la care aceștia sunt afiliați, am considerat că fiecare instituție (adresă) menționată de ISI are aceeași contribuție la articol. Pentru articolele (din ultimii ani) la care ISI indică asocierea dintre autori și instituțiile la care aceștia sunt afiliați, am calculat contribuția instituției la articol proporțională cu numărul de autori afiliați instituției.
- În registrul pe domenii al oamenilor de știință, ordonarea implicită este după multiplul dintre impactul relativ raportat la numărul de autori, impactul relativ ca autor principal, SRI relativ raportat la numărul de autori, SRI relativ ca autor principal;
- Factorul de impact și SRI luate în considerare sunt cele din Journal Citation Reports, ediția 2009.

Numărul de citări este cel obținut de articole până în iunie 2011.

În Registrul oamenilor de știință sau listele de articole ale unui autor nu se face distincție între persoane diferite dar cu același nume de familie și aceleași inițiale ale prenumelui, în afară de cazurile în care persoanele respective s-au înregistrat pe site-ul nostru și au indicat publicațiile care le aparțin. De exemplu, Ionescu Petre și Ionescu Pavel (sau două persoane diferite cu numele Ionescu Petre) vor apare ca un singur autor, Ionescu P. De asemenea, este posibil ca aceeași persoană să apară cu nume diferite, în funcție de felul în care numele apare în articolele indexate (de ex., Ionescu P și Ionescu PM pot fi aceeași persoană; Targoviste C și Tirgoviste C pot fi aceeași persoană; etc.).

Autorii care apar în Registrul oamenilor de știință sunt cei pe care nu i-am identificat ca fiind străini din lista autorilor articolelor selectate conform informațiilor de mai sus. În totalul autorilor acestor articole, aproximativ 44% sunt străini. Nu s-a putut stabili automat (decât parțial) care autori sunt străini, deoarece baza de date ISI la care am avut acces nu oferă o corespondență directă între autorii unui articol și adresele asociate unui articol. Selecția autorilor români a fost făcută astfel:
- au fost considerați autori români toate persoanele care sunt autori ale articolelor care nu au nici un autor din străinătate;
- au fost considerați autori români toate persoanele ale căror nume apar în listele de evaluatori ale programului CEEX din 2006, listele cu directori de proiect ai proiectelor complexe depuse la prima competiție CEEX, listele cu directori de proiect ai proiectelor CNCSIS tip A depuse la competiția din 2006;
- au fost considerați autori români persoanele înregistrate pe site-ul Ad Astra și care activează la o instituție din România.
- restul numelor au fost procesate manual și au fost considerate ca aparținând sau nu unor străini în funcție de originea aparentă a numelui și de informațiile disponibile despre acele persoane.
Dacă articolele dvs. apar în Cartea albă și în rezultatele căutării după nume, dar numele dvs. nu apare în Registrul oamenilor de știință (pentru că am considerat că aparține unei persoane din străinătate), puteți să vă înregistrați pe site-ul Ad Astra și numele dvs. va apare automat, după înregistrare, și în Registrul oamenilor de știință.

Listele de persoane din Registrul oamenilor de știință nu trebuie interpretate ca un clasament strict, din următoarele motive:
- imposibilitatea de a face o distincție între persoane omonime, după cum a fost arătat mai sus;
- articolele asociate unei anumite persoane se limitează la cele care au cel puțin un autor din România (și deci pot să nu includă articole publicate de acea persoană în perioada în care a lucrat în străinătate);
- valoarea unui articol științific nu poate fi apreciată decât grosier prin criterii cum ar fi factorul de impact al revistei, numărul de citări, etc.
- există o mică probabilitate ca persoane care am considerat că sunt din străinătate (și deci nu apar în Registrul oamenilor de știință) să activeze de fapt în România.

Eventualele erori în rezultatele din Cartea albă pot proveni din următoarele surse:
- adresele asociate articolelor sunt incorecte, datorită prelucrării de către ISI sau a specificării vagi de către autor;
- asocierea dintre adrese și instituții, făcută de noi, este incorectă.

Datele au fost folosite cu permisiunea Thomson ISI.

 

 

Raspunsuri la întrebări adresate frecvent (FAQ)

De ce articolul meu care l-am publicat recent nu apare în aceste liste?
Motivele pentru care articolul nu este în baza noastră de date pot fi:
- Articolul, chiar daca a fost publicat, nu a fost și indexat de ISI (adică nu a fost introdus în baza lor de date). Aceasta se poate datora apariției foarte recente a articolului, apariției cu întârziere a revistei, procesării târzii de către ISI, etc. În lista articolelor indexate într-un anumit an, lipsa unor articole publicate în acel an este compensată, statistic, de articole publicate în anul anterior.
- Articolul nu este publicat în una din revistele luate în considerare, sau nu este o publicație de tip articol, review sau scrisoare (ci rezumat, material editorial, etc.). În cartea albă am luat în considerare publicațiile de tip articol, review și scrisoare, în timp ce în topul universităților am luat în considerare doar publicațiile de tip articol. Am luat în considerare numai publicațiile indexate în Science Citation Index Expanded, Social Sciences Citation Index și Arts & Humanities Citation Index. Verificați în listele de reviste corespunzătoare daca revista în care ați publicat se regăsește în aceste indexuri.
- Articolul nu menționează afilierea dvs. la o instituție din România (de exemplu, ați lucrat în străinătate o perioadă scurtă și articolul apare cu adresa de acolo).

Puteți introduce în baza de date de pe site câteva articole ISI care nu apar acum pe site?
Datele de pe site sunt preluate direct din baza de date ISI, și nu dorim să introducem alte articole decât cele existente în baza de date ISI. Dacă articolul dvs. este publicat într-o revistă ISI, posibilele motive pentru care el nu apare în listele noastre sunt descrise în răspunsul de mai sus.

De ce în cartea albă apar mai multe articole pentru o universitate, decât în topul universităților?
În cartea albă am luat în considerare publicațiile de tip articol, review și scrisoare, în timp ce în topul universităților am luat în considerare doar publicațiile de tip articol, așa cum procedează și autorii topului Shanghai.

Articolul meu a fost publicat într-o revistă inclusă în ISI Master Journal List, de ce nu apare pe site?
Master Journal List conține reviste indexate de toate produsele ISI. Noi am luat în considerare doar revistele și publicațiile indexate în ISI Science Citation Index Expanded, ISI Social Sciences Citation Index și ISI Arts & Humanities Citation Index.

De ce în lista articolelor dintr-un an apar și articole publicate în alt an?
Există o distincție între anul indexării de către ISI și anul publicării articolului. ISI poate indexa un articol publicat la sfârșitul unui an în anul următor, de exemplu. Topul universităților este realizat pe baza articolelor indexate (nu publicate) într-un anumit an, pentru ca datele să poată fi verificate de oricine dorește. În cazul în care am fi folosit anul publicării, exista posibilitatea ca ulterior realizării topului ISI să indexeze noi articole publicate în anul precedent. În cartea albă, puteți selecționa articolele după anul indexării sau anul publicării.

De ce nu luați în considerare și ISI Proceedings?
Selecția publicațiilor indexate în ISI Proceedings nu este la fel de riguroasă ca și în cazul indexurilor luate în considerare. În particular, există publicații românești indexate în ISI Proceedings care conțin articole fără reală relevanță științifică, și din această cauză considerarea publicațiilor din ISI Proceedings ar biasa analizele în favoarea unor instituții fără performanțe științifice reale. Pe de altă parte, și clasamentul Shanghai și și alte analize internaționale sunt făcute doar pe baza articolelor din indexurile luate în considerare de noi.

De ce nu luați în considerare și cărțile?
În general, cărțile nu prezintă rezultate originale, ci sinteze.

De ce un articol apare la domeniul X când de fapt este din domeniul Y?
Motivul este că ISI a considerat că revista în care a fost publicat articolul aparține de domeniul X. În realitate, articolul (sau chiar revista) poate avea o relevanță mai mare pentru domeniul Y decât pentru domeniul X. Nicio categorizare nu este perfectă, și necesitatea procesării automate a datelor obligă folosirea de astfel de categorizări.

De ce pe anumite pagini se menționează că datele sunt incomplete?
Baza de date conține toate articolele cu autori români indexate de ISI Web of Science între 2002-2011 inclusiv. Numai articolele indexate în 2004-2006 sunt însă repartizate complet pe instituții. În cazul articolelor din ani anteriori, o parte din articole nu este repartizată pe instituții (aproximativ 4% din articole, care deci nu apar în listele pe instituții). Pe de altă parte, se poate spune că este completă numai lista articolelor indexate într-un anumit an; lista articolelor publicate într-un anumit an, indexate de ISI, poate varia permanent deoarece ISI poate decide oricând indexarea unor articole publicate în ultimii câțiva ani, de exemplu prin indexarea unei noi reviste, sau prin indexarea cu întârziere a articolelor dintr-o revistă.


Cartea albă a cercetării din România

   
© Ad Astra 2001-2013